• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Nationale Dialoog over het nieuwe ziekenhuis vond afgelopen woensdag plaats.  De minister belast met Gezondheid, Stanley Bodok heeft de dialoog geopend met de woorden dat de laatste jaren veel is gesproken over onder andere de locatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis maar zonder concrete resultaten.

“De bouw van een nieuw ziekenhuis is een complex proces, er zijn veel beslissingen die genomen moeten worden die vele belangen raken maar aan het eind van de dag moeten wij een nieuw ziekenhuisgebouw hebben waar zorg van zo goed mogelijke kwaliteit wordt geleverd. De zorg wordt gegeven door mensen en helpt mensen genezen. Dus moeten wij onze blik gericht houden op de belangen van de patiënt en de mensen en processen die zorg geven. Dit moet meer belang krijgen. Het proces om te komen tot een nieuw ziekenhuis moet door gaan zonder verder oponthoud. Wij moeten blijven focussen op de mensen, patiënten en professionals die werken en zullen werken in het ziekenhuis”, aldus minister Stanley Bodok.

Twijfels
De aanwezigen hebben hun twijfels geuit over de beloften van de regering en  hun bezorgdheid getoond voor het feit dat het nieuwe ziekenhuis nog niet in kannen en kruiken is. Ook vroegen zij hoe een ziekenhuis gebouwd kan worden zonder geld. Zij toonden hun afkeuring voor het feit dat de bestaande organisaties, de professionals en vakbonden niet betrokken zijn. De keuze van de locatie kwam ook uitgebreid aan bod. Ir. Dwigno Puriel, secretaris generaal van het Ministerie van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Planning gaf een uitgebreide uitleg over het onderwerp.

Financiering
Gekomen kan worden tot de financiering van bouw van het nieuwe ziekenhuis als de Regering zorgt voor de wetten die het mogelijk maken dat via de zorgtarieven van het ziekenhuis, geleidelijk de kosten van de bouw terug worden betaald. De bouw kan dan starten gebruik makend van een lening voor de lange termijn. Voor financiering op kort termijn kan worden onderhandeld om tot duidelijke afspraken te komen in het kader van de wet voor financieel toezicht.

Proces
St. Elisabeth Hospitaal, de Taams klíniek en het Advent hospitaal beschikken over deskundigen, kennis en organisatie. Zij moeten samen oplopen in het proces om te komen tot een nieuw ziekenhuis. Dit proces loopt serieuze risico’s van stagnatie zonder betrokkenheid van degenen die nu de zorg verlenen. De dialoog afsluitend liet minister Bodok weten deze week te vergaderen met SEHOS, Taams en Advent om te overleggen over hun deelname en in het bijzonder de verdeling van de taken. Er wordt ook vergaderd met CBV (vakbond van werknemers in de ziekenzorg) om te praten over de opleiding van hun leden en dit mee te nemen in het beleid. Nog een punt van aandacht dat de minister herhaalde is dat hij zo snel mogelijk leden gaat benoemen voor de Adviesraad voor Openbare Gezondheidszorg omdat de wet aangeeft dat dit orgaan geconsulteerd dient te worden.

2 reacties op “Dialoog nieuwe ziekenhuis”

 1. Ik heb de afgelopen weken meer zinnige woorden uit de monden van het interim kabinet horen komen dan uit de monden van het vorige kabinet in bijna 2 jaar!!
  Kunnen deze mensen niet gewoon blijven zitten waar ze zitten?

 2. Het is te hopen dat alle haantjes, die deel uitmaken van zo een overleg, hun eigen belang aan de kant kunnen zetten ten behoeve van het algemeen belang.
  Namelijk de bouw van een goed en betrouwbaar ziekenhuis.

  Het land hier werd over het algemeen geregeerd door haantjes met hun eigen agenda.
  Laat nu eens zien dat deze mensen wel kunnen samenwerken.

  Voorlopig heb ik veel vertrouwen in de goede bedoelingen van het interim kabinet.
  Laat een ieder het verleden rusten en kijken naar de toekomst.