• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag schrijft Philippe Maaskant over zijn kijk op PS-leider Wiels.

Nu de PS van Wiels de grootste partij is geworden kijkt natuurlijk iedereen naar Curaçao als het ‘Curaçao van Wiels’. Wiels en zijn PS vallen samen en het is duidelijk dat Wiels bepaalt wat er gebeurt binnen de partij. Daarom is er een analyse gemaakt op basis van hetgeen we tot nu toe hebben gezien en gehoord. Gemakshalve zijn citaten grotendeels beperkt tot wat we op Versgeperst.com in het redactionele deel hebben gelezen. Dit is het beeld dat dan opkomt.

Als persoon lijkt Wiels een solist en iemand met een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. In publiek en in het openbaar sterk provocerend en onder vier ogen charmant. Hij etaleert alle kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). Directe confrontatie voor een inhoudelijke discussie gaat hij kennelijk uit de weg. ‘Wiels is een lafaard’, zei De Geus van UTS als reactie op de beschuldigingen van de PS-leider zijn kant op. De Geus heeft naar eigen zeggen al meerdere malen de confrontatie opgezocht, maar Wiels laat het steeds afweten. ‘Als ik hem bel, doet hij poeslief.’ Kritiek in zijn richting vindt Wiels onbestaanbaar. PS heeft zelfs opmerkingen over de toon in een brief van Statenlid Rozier en vindt dat ‘ongepast’.. Tjonge wat een gevoeligheid van Wiels, die zelf naar believen uithaalt..

Hij kiest er bewust voor om zelf geen uitvoerende verantwoordelijkheid te nemen, want dan komt hij in de positie dat hij op dagbasis met anderen moet samenwerken en mogelijk ook verantwoording moet afleggen. In zo’n situatie kan hij zich niet meer profileren. Wat hij in de Staten zegt kan niet bestraft worden en daarmee kan hij dus ‘voluit’ aan de slag en zaken roepen die in het normale maatschappelijke verkeer tot rechtszaken zouden leiden. De Staten zijn dus zijn ideale platform. Hij is daar onschendbaar. Zelfs Schotte had het in hun (eerste?) coalitie al snel gehad met de negatieve uitlatingen van Wiels. ‘Hij weet altijd alles beter en uit overal kritiek op. Als hij het zo goed weet, moet hij zelf maar in de regering komen.’ De andere coalitie partner MAN-leider Charles Cooper: ‘Nog één opmerking van Wiels en we stoppen ermee’. Wiels was niet onder de indruk: ‘Dat zal ik met acties verhinderen.’

De commissie die voorstellen moet doen om de Staatsregeling te herzien heeft hij niet kunnen vlot trekken. Dat soort leiderschap is hem kennelijk niet gegeven, zelfs bij onderwerpen waarvan hij zegt dat ze hem na aan het hart liggen.

Hoewel Wiels niet in de regering zat (en vermoedelijk ook nooit zal gaan zitten) wil hij wel onderkoning van Curaçao zijn. En dat lukt hem aardig. Immers zolang MAN en MFK van hem afhankelijk zijn kan hij achter (en voor) de schermen de zaken bepalen. Hij kan (vanuit zijn Statenzetel) bijvoorbeeld de gevolmachtigd minister uitleggen dat hij ‘..moet  handelen en praten (over sancties tegen Iran)  in opdracht van de Raad van Minister en niet op eigen titel’.  Hij zat er kennelijk bij toen de instructies door de Raad van Ministers werden gegeven?

Wiels heeft zich door zijn uitlatingen en gedrag ook niet laten kennen als een democraat. Wat Asjes (nr. 2 van de PS) deed met de Staten, liet hij gebeuren. Dat daarmee de democratie feitelijk middels trucages opzij werd geschoven kon alleen maar met zijn goedkeuring. Als Wiels had geblaft, was Asjes in zijn hok teruggekropen, maar het kwam hem kennelijk –na alle eerdere conflicten binnen de coalitie- goed uit.  En.. niet Wiels, maar Asjes nemen we dit dus kwalijk. Wiels blijft ‘schoon’. Hoewel in de meeste landen het [hele] parlement de regering controleert is dat voor onderkoning Wiels iets anders. De PS-leider: “Ik ben er om de coalitie te controleren en om rampen te voorkomen. Ik tolereer geen rotzooi, anders is het over met kabinet Schotte”. … Als machtspoliticus is hij succesvol.

In de meeste landen wordt burgerlijke ongehoorzaamheid ingezet als buiten-parlementaire actie, maar als Wiels met de PS in de Staten niet de meerderheid kunnen sturen, dan zal hij niet middels constructieve oppositie en dialoog de zaak bespreken, maar als parlementslid het volk oproepen tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Dat vanuit het parlement de macht van de straat wordt ingezet is laakbaar. De PS vergelijkt dit met de acties van ‘grote leiders als Mahatma Ghandi en Martin Luther King’. Ghandi streed tegen de koloniale macht en niet als oppositie tegen het eigen parlement en Martin Luther King zat niet in het parlement. De Staten zullen dus in belang afnemen, ze gaan wel de straat op…

Het soort maatschappij dat we kunnen verwachten als Wiels helemaal zijn zin krijgt komt ook wel aardig uit de verf. De Statenleden gaan met pistolen lopen. Asjes zou dat voorstel nooit hebben gedaan als Wiels het niet goed vond. Wiels wil dat leerkrachten als buitengewoon agenten te werk kunnen gaan. Pueblo Soberano had deze maatregel al in 2003 voorgesteld.

Zijn voornaamste punt is dat hij opkomt voor het volk. In alles probeert hij dat te illustreren. Als het hoofd van de Veiligheidsdienst op non-actief wordt gesteld dan moet er toch nog gemeld worden dat ‘Ambtenaren hebben een rechtspositie en die moet gerespecteerd worden…’ , maar verder mag Gumbs wegblijven kennelijk, ook als de rechter anders beslist.  Ook met het onderwerp ‘gratis onderwijs’ moet hij scoren ten koste van alles.  Als de directie van een schoolbestuur moeite heeft met het besteden van overheidsgelden uit onduidelijke bron dan zou Wiels onder meer hebben gezegd dat hij haar aan haar haren uit het schoolbestuur zou slepen.  Zo krijg je een
fijne dialoog met alle belanghebbenden… Alle andere vragen van Statenleden mogen bij de regering in de kast blijven liggen, maar toen zelfs Jamaloodin (Minister van Financiën) moeite had met het vinden van fondsen voor dat gratis onderwijs viel Wiels weer uit:  ‘het is onacceptabel dat het zo lang heeft geduurd’. Ook als Statenlid is hij geen teamspeler. Het gaat niet om de positie van de Staten, maar steeds alleen om de eigen zaken.  Minister Lionel Jansen , die door Wiels eerder nota bene PS partijvoorzitter was gemaakt en daarna minister van Onderwijs, moest weg zodat het plan uitgevoerd kan worden. Wiels’ stokpaardje mocht niet geblokkeerd worden, ook al waren er uitvoerings- en geldproblemen voorzien.

De vraag is natuurlijk of Wiels hiermee Curaçao schade berokkent. Laten we eens wat zaken doornemen: De Centrale Bank bijvoorbeeld. PS deed aangifte tegen de directeur van de Centrale Bank voor een vermeende illegale lening voor de haven van Sint Maarten. Volgens Wiels is er ook 400.000 dollar op de pensioenrekening van Tromp gestort. Normaal worden deze zaken discreet in RvC afgehandeld. Zeker met de publiciteit eromheen (en de georganiseerde demonstratie voor de deur van de Centrale Bank)  zal dit niet helpen om Curaçao in de internationale financiële wereld een betere reputatie te bezorgen. Wie wil zijn geld dan nog op Curaçao houden? Ook de kiezers van Wiels zelf worden hiermee niet geholpen. Dat kan en moet anders.

De Trias Politica is bij hem ook niet echt in goede handen… ‘Het Openbaar Ministerie is volledig corrupt en de rotzooi moet worden opgeruimd.’ Rechtszekerheid is iets wat investeerders ook fijn vinden. Maar als de leider van de (nu) grootste partij verklaart dat hij helemaal geen vertrouwen heeft in het justitiële opsporingsapparaat en al aangaf een parlementaire enquête te willen invoeren naar het functioneren van het OM, dan wordt dat stevig ondergraven. Het OM moet doen wat de onderkoning zegt, want volgens Wiels is de zaak van de directeur van de Centrale Bank al maanden bekend, maar heeft het OM het niet opgepakt. Wiels wil aan de bevolking laten zien dat niet alleen de gewone man wordt onderzocht door justitie, maar ook hooggeplaatste personen. Hoezo onafhankelijke justitie? Maar… als de eigen PS minister van Justitie (Wilsoe) buiten het OM rechtstreeks ingrijpt in een onderzoek ten gunste van Bientu-verdachte Robbie dos Santos en de Amerikanen vraagt het beslag op te heffen.. dan gaat Wiels in de aanval en krijgen de krant en het OM (en niet Wilsoe) ervan langs. Ingrijpen door de politiek in een lopende rechtszaak moet kennelijk kunnen in een Staat waar Wiels het voor het vertellen heeft.. Zorgwekkend.

En dan de persvrijheid? Ook zo’n peiler onder een democratie. Het Antilliaans Dagblad kan daarvan meepraten. Wiels zei onder anderen dat de uitgever ‘in de boeien geslagen moest worden’. Wiels heeft de bevolking opgeroepen om geen zaken meer te doen met Radio Direct, omdat dit radiostation kritiek had op de regering. Dat is een vorm van intimidatie en censuur die niet in een rechtstaat thuishoren en dus het buitenland afschrikt. ‘Vrijheid van meningsuiting is onmisbaar in een democratische rechtsstaat maar dit gebeurt steeds vaker op een ongenuanceerde, beledigende of ronduit discriminerende wijze’, zei Procureur-generaal Dick Piar. Wiels vindt dit echter geoorloofd want ‘landen in Zuid-Amerika doen dit ook’.

Ook zijn vertrouwen in –en respect voor- de andere colleges van Staat wekken niet de indruk dat Curaçao onder zijn invloed een stabiele periode tegemoet gaat. Waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede had volgens Wiels in 2010 geen opdracht mogen  geven aan de Veiligheidsdienst in het kader van de screening van de ministers. Wiels vond dat de ze verantwoordelijkheid had moet nemen en opstappen.

Als de Veiligheidsdienst in de problemen zit en er komt een ‘begeleidingscommissie Reorganisatie Veiligheidsdienst’, dan etaleert Wiels in het openbaar dat hij geen enkel vertrouwen in ex-premier Liberia-Peters, die  door zijn eigen coalitie in die commissie is aangesteld. Zij spreekt volgens Wiels ‘volstrekte onzin’. Zo moet de dienst met dergelijke steun weer fijn opkrabbelen uit de puinhoop. Hoe denkt hij dat het buitenland vertrouwen krijgt in samenwerking…?

Bedrijven die zich op Curaçao willen vestigen zullen weten hoe Wiels omging met Ctex. Wiels zei in de Centrale Staten Commissie vergadering (jawel, onder parlementaire onschendbaarheid) dat Ctex een criminele organisatie was. Ook gelooft hij niet dat de Venezolaanse president Chávez achter het plan zal staan dat een datacenter aangestuurd door Amerikanen hun gegevens zal verwerken.  Dat is geen fijne start voor een ondernemer en je vraagt je af of Chávez misschien al een rol speelt.

Een succesvolle organisatie staat of valt met de mensen die voor sleutelfuncties worden geselecteerd. Het vermogen om mensen goed te beoordelen, hoe is dat bij Wiels? Wat zien we van zijn mensenkennis? Dan bedoel ik niet of hij kan voelen wat er leeft onder sommige lagen van de bevolking, maar zijn vermogen om mensen te selecteren die op verantwoordelijke posities effectief kunnen functioneren.  Dat geeft een droef beeld te zien. Dat Wilsoe (PS minister justitie) dwars door het OM ingrijpt in een lopend onderzoek is toch een blunder van de eerste orde in een rechtstaat. Wiels zag het niet aankomen of vond het prima. Carlos Monk (PS minister) raakte in opspraak toen bekend werd dat hij een medewerker van zijn voormalige ministerie Ardieth Martha-Merien een flinke promotie met terugwerkende kracht had gegeven. Monk’s sympathie voor FARC? Het hoofd van Kranshi, Harold Daal, kon (ongemotiveerd) van Monk opstappen (hoezo rechtszekerheid van ambtenaren?). Waarom de PS minister het pand van het St. Thomas College wilde huren voor 140,000 gulden per maand om Kranshi in te vestigen.. Het werd nooit duidelijk. Wiels zag het allemaal niet aankomen of vond het prima. Over de acties van Asjes als (PS) parlementsvoorzitter hoeven we niet eens uit te weiden, noch over zijn Selikor verleden. Wiels zag het niet aankomen, wist het niet , of vond het prima.  Als Tara Asjes-Prins, de vrouw van de (PS) Statenvoorzitter als commercieel manager bij overheidsbedrijf CPA wordt benoemd, terwijl er geen duidelijke vacature was, wil Wiels dat er gedocumenteerd wordt aangegeven of meer benoemingen hebben plaatsgevonden volgens de regels van behoorlijk bestuur. Hoe dat is afgelopen heb ik gemist.. Tara trok zich terug. Willems-Martina (PS minister) moest opstappen. Zij volgde de opgestapte Norman Girigorie
(ook PS minister) op. René Rosalia heeft zijn (PS) ministerspost opgegeven. PS Minister Lionel Jansen moest weg. Wiels verontschuldigde zich voor deze vele PS minister-wisselingen bij het volk en zijn partijleden. Dat wel, maar als deze selectie in het bedrijfsleven door een Personeelsadviseur was gedaan, dan had hij geen baan meer. We moeten dus vrezen dat Wiels ‘het gewoon niet heeft’ als het gaat om de selectie van sleutel figuren. Of – en dat is nog erger – dat ze gewipt worden als je maar een millimeter afwijken van zijn plan.

Binnen het Koninkrijk is de relatie met Nederland natuurlijk van belang. Hoe ziet Wiels dat? Hij doet er alles aan om de relatie met Nederland onder spanning te houden. Ik denk dat dit past in het beeld van de verzetsheld die hij wil zijn. Dan heul je niet met de vijand, maar val je hem aan waar en wanneer je maar kunt.

Wiels besloot alle bezoeken van de koningin te boycotten en PS-Statenlid Melvin Cijntje probeerde Beatrix een onafhankelijkheidsverklaring te overhandigen. Eerder dat jaar werd de verklaring al door Wiels voorgelezen. De verklaring stelt dat ‘Curaçao al drie eeuwen onder koloniale vlag’ leeft zich moet losmaken van Nederland. (Is het dan raar dat Nederland nu over onafhankelijkheid begint?). Wiels zegt herhaaldelijk overtuigd te zijn dat Nederland achter de (nooit aangetoonde…) natuurlijk bronnen van Curaçao aanzit. “Het CDA speelt gewoon een dubbelspel”, stelde Wiels in gesprek met de Wereldomroep. “Ze zeggen dat ze niet racistisch zijn, maar zitten ondertussen wel met twee racisten in een kabinet.” Dat Wilders terecht stond (niet veroordeeld) voor het aanzetten tot haat en discriminatie, en Rutte in 2007 al veroordeeld voor het aanzetten tot rassendiscriminatie tegenover Somaliërs (omdat deze een slimme techniek hadden van uitkeringsfraude) laat hij niet onvermeld. ‘De Tweede Kamer interesseert mij geen moer en ik stuur de Tweede Kamer naar zijn moer. Zij moeten zich bezighouden met hoe er in Nederland wordt omgegaan met de politiek’.

Als Curaçao zich niet houdt aan de afspraken die bij de schuldsanering bij 10/10/10 zijn gemaakt en het tot een aanwijzing komt, kondigt Wiels aan dat dit zal leiden tot ruzie tussen Curaçao en Nederland. ‘Jullie hebben gedurende vierhonderd jaar ons land gebruikt voor slavenhandel en mensenhandel. Jullie rijkdom is gefundeerd op mensenhandel en het plunderen van jullie koloniën’.  Het heeft er allemaal niet veel mee te maken, maar het vijandbeeld blijft intact.

Wiels gaf de aftrap gegeven van een ‘kruistocht voor onafhankelijkheid’. De eerste stap van een proces om uit het Koninkrijk te stappen. ‘Curaçaoënaars zullen nooit volledig gelijk zijn in het Koninkrijk, dat is gebaseerd op slavernij en nog steeds racistisch is’, aldus Wiels. Hij gaf aan alle mogelijkheden te willen gebruiken om onafhankelijkheid te bereiken. (Is het dan raar dat Nederland nu over onafhankelijkheid begint?)

Als de coalitie aan de Rijksministerraad een onderzoek vraagt, probeert Wiels dat terug te draaien. Daarmee zet hij de regering voor joker en als het niet lukt wordt Rosenmöller aangepakt: ‘Rosenmöller moet terugkomen naar Curaçao en worden ondervraagd. Als blijkt dat hij op illegale wijze aan vertrouwelijke informatie is gekomen, moet hij worden gearresteerd.’ De PS-leider wilde aangifte doen tegen Rosenmöller (over de bodybags hebben we het dan maar even niet).

Het vierdaagse Interparlementaire Koninkrijksoverleg (IPKO) op Sint Maarten werd eveneens vakkundig door PS tot strijdtoneel met Nederland verklaard. Asjes (PS nr.2) verraste de parlementariërs met een toespraak over het streven naar onafhankelijkheid, zonder dat dit in een referendum op Curaçao was uitgesproken. Wiels en Asjes maken dat zelf wel uit, ook als het volk zich er (nog) niet voor heeft uitgesproken. We worden er zo wel snel rijp voor gemaakt.  De gedachte zal wel zijn dat Bolivar ook geen referendum hield en toch de held werd.

Ook de geldende wetten binnen het Koninkrijk hebben weinig waarde voor de PS. Hoewel de wetten zelf aangeven hoe ze kunnen worden gewijzigd, lapt de PS van Wiels dat aan zijn  laars.  “In het licht van het haar toekomende zelfbeschikkingsrecht en het gegeven dat de onderwerpen die de per 10 oktober 2010 van kracht zijnde consensusrijkswetten adresseren, autonome landsbevoegdheden betreffen, mag Curaçao zich onttrekken aan de binding aan elke consensuele onderlinge regeling…”

Ook dat alles verklaart waarom investeerders afwachten en Nederland denkt dat het dan maar snel moet gebeuren, dan is het tenminste voorbij. Zelfs de FARC overlegt nu met de regering van Colombia, maar de PS houdt de strijd liever gaande. Dat geeft Wiels energie.

Wiels is boos op Aruba. Volgens hem probeerden zij de motie van Curaçao, die behandeld is tijdens het Parlentino-overleg, te dwarsbomen. “Er is een lobby opgezet en dat pikken we niet. ‘Aruba is onze vijand.’  Fijne buren zo…

Kortom: Met Wiels als leider van de grootste partij weten we wel waar we aan toe zijn…

PS: Dit is natuurlijk een interpretatie van de feiten zoals ik die ken en heb gelezen. Indien u onjuistheden waarneemt of nog iets mist, meld het dan op dit forum, zo kunnen we met elkaar het beeld verbeteren. Mijn interpretatie erbij is natuurlijk per definitie subjectief, maar dan nog is het wel fijn als de feiten blijven kloppen.

65 reacties op “Ingezonden: Dossier Wiels”

 1. Wat is onze ‘multilinguale’ Black Lion, toch stil ineens.

 2. @Black Lion, wat bedoel je precies met ”body back?” (?)
  Goh, wat ben jij ”goed in Engels” zeg. 🙂

  @Black Lion, ”Omdat ik politiek sterk onderlegen ben.”
  Goh, wat ben jij ”goed in het Nederland” zeg, zeer goed ”onderlegen”….. 🙂 (?)

  In het Nederlands zeggen ze veel geschreeuw maar weinig wol of zoiets.
  Doe gewoon dan doe je gek genoeg.

 3. „Wiels zette Ivar Asjes achter hem op de lijst, vóór alle trouwe partijleden. Terwijl Asjes bij geen enkele partij aan de bak kwam. Maar zijn schoonvader, Cocochi Prins, is één van de rijkste casino-ondernemers op het eiland. Daarom was Asjes, die zelf nota bene in Volendam is geboren, ineens van harte welkom in deze anti-Nederland-partij!”

  Uit de kjipselkrant!!

 4. Arthur Donker
  Wat een huichelaar zeg!
  Mijn mond viel vanmiddag open toen ik de krant opende en las dat mijn grote antimakamba vriend die bodybags wilde hebben om de Hollanders terug te sturen, die onafhankelijkheid hoog in de vaandel draagt en die een minderwaardigheidscomplex heeft van het formaat van de Christoffelberg, dat hij opeens de mogelijkheid wil voor een dubbele nationaliteit, niet van dat “krampachtige vastklampen aan Nederland” en nog veel meer.
  Ja meneer wil zijn paspoort niet kwijt want hetg Nederlanse paspoort is beter dan de Amerikaanse je kan overal ter wereld terecht en zal je straks met een Antilliaans paspoort niet eens Bonaire binnen kunnen komen.
  Met zijn racistische uitlatingen wist hij tijdens de laatste verkiezingen de meerderheid van de stemmen te krijgen want schijnbaar zijn er een heleboel die hetzelfde denken als hij want hij wist ze zo op te stoken dat ze hem nog geloofden ook.
  En nou krabbelt meneer terug want Nederland is ook niet ge… k die zegt ook, liever kwijt dan rijk en zo gauw mogelijk.
  Meneer ziet nou dat het eiland in twee jaar tijd een schuld heeft opgebouwd wat groter is dan wat Nederland twee jaar geleden heeft afgelost en wij niet eens de rente zullen kunnen betalen om dat af te lossen.
  Dus wil hij een achterdeur openlaten voor diezelfde Makambas zodat hij alsnog (natuurlijk zonder dat iemand hem ziet of te weten komt) zijn handje ophouden zodat hij alsnog als de grote redder gezien kan worden.
  Meneer wil een stappenplan voor een “volledige souvereine status van Curacao” jammer genoeg kan dat alleen als er een referendum gehouden wordt en de laatste die is gehouden had een andere wens van de bevolking dacht ik.
  Zo zie je maar de grote mond en de poeha en de dagelijkse portie beledigingen en beschuldigingen op de radio en nou is het net een geslagen hond die nou met zijn staart tussen zijn benen naar die blanke Makamba baas gaat om zijn hand te likken omdat hij bang is dat hij dan geen hondenbrokjes meer krijgt.
  Hypokriet!
  Ik blijf lachen op deze klip want al deze jongens vallen vroeg of laat door de mand met hun grote mond en hoe harder ze schreeuwen hoe harder ze vallen en dit is alleen maar het begin!

 5. @Black Lion: “bin ja eine Deutscher? ”

  eine? Wahahahahahaa

 6. @Black Lion, ondanks dat jij zogenaamd alle talen van de wereld spreekt zegt jij dat jij “Papiamentu niet 100% machtig bent”. En desondanks kan jij wel de uitzending prima volgen en zelfs vertalen voor anderen. Jij bent het prototype van een Curacaoenaar met minderwaardigheidscomplex die makamba speelt. Veel plezier in jouw komedie, komediant.

  @Blacky, ik ben trots dat ik wel 100 procent Papiamentu machtig ben. Want het schijnt een ZEER moeilijke taal te zijn voor onze Blacky die alle talen 100% “machtig” is behalve de taal waarmee hij is opgegroeid. Dit is zo herkenbaar onder de psy……. whahahahahahahahaaaaaa
  We komen hier niet meer bij van het lachen, whahahahahahahahaaaaaa

  Je kunt dhr. Wiels voor van alles uitmaken, maar niet voor psychopaat.

 7. @Modana; Zojuist een reactie van H. Wiels, wij willen het onafhanklijkheids proces langzaam afbouwen. Wij (IK) resepcteer de resoluties van de Verenigde Naties, ook dat alle mensen gelijk zijn ongacht zijn/haar afkomst.

  ZIJN WOORDEN 10 Minuten geleden.

  Dus ja ik neem maar even een slang als voorbeeld.
  Elke slang heeft 2 tongen en 2 gezichten.
  Aan jou de keus,
  1e OPROTTEN
  2e Bodyback
  Ik geef je een extra voorbeeld: Ik woon in Duitsland “bin ja eine Deutscher”
  Wiels spreekt geen Duits,
  Vind je het dan terecht dat ik hem zeg: Als je mijn taal NIET kan spreken moet je maar OPROTTEN.
  Is toch dan NORMAAL???????

 8. @Orfeo; Met het dossier Cooper zijn we bezig.

 9. Modana schreef: Bij Pueblo Soberano is IEDEREEN welkom: Kom je als vriend, wordt je als vriend ontvangen, maar kom je als vijand, wordt je ook als vijand ontvangen (denk aan de bodybags!)

  @Modana; Met alle respect maar ik denk dat ik bepaalt NIET WELKOM zal zijn bij onze catochorische racist.
  Ten 1e: omdat ik een macamba ben.
  Ten 2e: omdat ik de taal nog niet 100% machtig ben. Ik spreek wel de Moedertaal, Engels, Duits,Frans, Deens, Fins, Hebreeuws en Arabisch.
  Ten 3e: Omdat ik politiek sterk onderlegen ben.
  Ten 4e: Omdat ik hem beschouw als iemand uit de jaren 30-40
  Ten 5e: ik hem zal attenderen op zijn ongerijmde geschreeuw om niets.
  Ten 6e: Omdat ik racistische uitlatingen verfoei

  Of denk jij dat ik toch WEL welkom zal zijn??????

 10. http://www.knipselkrantcuracao.com/2012/10/stanley-brown-noemt-onafhankelijkheid-curacao-gekkenwerk/comment-page-1/#comment-1419

  En vooral lezen en proberen te begrijpen PS-sertjes en MFKorrupten.

 11. http://www.knipselkrantcuracao.com/2012/10/stanley-brown-noemt-onafhankelijkheid-curacao-gekkenwerk/comment-page-1/#comment-1419

  De tekst bij deze link is een prima extra voor wie zijn Dossier Wiels compleet wil hebben..

 12. @modana,

  ik ben ook bang dat kritiek op Wiels niet gewaardeerd wordt.
  dus zal me voorlopig maar even niet als vriend melden bij de PS.
  hoewel ik best sympathien heb en ik vertrouw ook wel een beetje in zijn goede bedoelingen, vind ik een dictatuur niet heel prettig om in te leven.
  hij is zo een persoon, die geen kritiek kan velen.
  je bent het met hem eens of je kan oprotten.
  idem als Schotte trouwens, maar Schotte is echt gevaarlijk.
  die heeft alleen zichzelf als groot belang.
  ik denk dat Wiels nog steeds het volk van Curacao wil helpen.
  zijn aanpak is een beetje ongebruikelijk.

 13. @ Modana. Hoewel het niet van slaafse volgelingen te verwachten is, want anders houdt de PS niemand over, raad ik jou en alle PS-sers geen gefundeerde kritiek op Wiels in het partijgebouw of onder eigen naam te uiten, want dan wordt hij zeer onsportief.

 14. @ Modana. Ik wil niet al te uitgebreid op je ingaan. Omdat de democratische meerderheid hier van PS bestaat uit rita, zjana, loko loko etc. etc. kunnen we wel stellen, dat eufemistisch gesproken de intelligentie er niet van af druipt, maar dat valt bij jou nog enigszins mee. Hoe heet dat ook alweer? Je lult lekker, maar je praatje deugt niet. Inhoudelijk ga je wijselijk niet in op de diverse reacties op jouw reactie. Wiels is een internetgoeroe en van dat internet is toch wel vastgesteld, dat veel bronnen niet juist of onbetrouwbaar zijn. Het merkwaardige is nu, dat Wiels juist die bronnen gebruikt en ook jou daarin doet geloven, omdat Wiels het zegt en omdat het op internet staat en dat geldt ook voor de door hem aangedragen boeken. Zwak en zegt boekdelen over jouw zogenaamde zelfonderzoek. Brainwash en manipulatie zijn zaken waarin Wiels de grootmeester is op Curacao en dat zou je hem moeten nageven in plaats van daarmee anderen te eren. Het is je wel kwalijk te nemen, dat je het verschil niet kent tussen onweerlegbare feiten en speculatieve/subjectieve/arbitraire feiten. Ik wil je beslist niet afpakken je geeerd te voelen over een bepaalde vorm van belangstelling, maar ik verzeker je dat het niet een vorm is die je zal bevallen.. Ach, de LPF was ooit groot en de PVV ook en dat behoort bij elke geschiedenis. Extremisme gaat altijd voorbij. Ik ben blij.

 15. Beste mensen

  Van wat ik begreep, ben in niet zo snugger (om het zacht uit te drukken) omdat ik Helmin Wiels vertrouw en achter Pueblo Soberano sta. Volgens wat ik gelezen heb, moet ik het zoete koek van de media (en anderen) doorslikken en aannemen zonder ZELF onderzoek te plegen. Is dat niet een vorm van zombificatie? Brainwash? Manipulatie?

  Mensen toch! Je hebt alles tot je beschikking om ZELF te onderzoeken naar de waarheid van gebeurtenissen. Het is niet zoals de jaren 50 of 60 waar we moesten wachten op de conclusies van de ‘hoge heren’ in de achterkamertjes. Alhoewel hebben sommige politici en ambtenaren deze gedachtengang nog steeds…
  Bij Pueblo Soberano ben je VRIJ om te denken wat je wil, want Helmin Wiels stelt altijd ALLE EN VOLLEDIGE documenten (boeken, etc.) beschikbaar en geeft ook alltijd DE BRON mee. Bovendien staat hij ook open voor de mogelijkheid dat er nieuwe informatie bestaat over iets, maar (in de woorden van Helmin Wiels zelf) geloof mij niet; zoek het op!

  Maar zoals ik al eerder heb gezegd, voel ik me zeer geeerd dat er ZOVEEL interesse is in Helmin Wiels en Pueblo Soberano want dat laat zien dat hij goed bezig is! Toen hij met zijn bewustwording begon, werd hij met man en macht tegengewerkt maar nu, bijna 10 jaar later, bestaat hij nog steeds… en sterker. O, zoveel waren tegen hem, maar nu luistert elke avond vriend en vijand naar zijn radioprogramma, dus mag ik jullie misschien binnenkort ook bij ons verwelkomen. 🙂

  Bij Pueblo Soberano is IEDEREEN welkom: Kom je als vriend, wordt je als vriend ontvangen, maar kom je als vijand, wordt je ook als vijand ontvangen (denk aan de bodybags!) 😉

 16. Zeer verdienstelijke inzending! Ik ben overigens ook wel geinteresseerd in een ‘dossier Cooper’, sinds die zo anti-screeningswet is. Iemand die dat al ergens gezien heeft?

 17. Interessante reactie van de heer Wiels. Hij wil onafhankelijkheid. Weet hij eigenlijk wel waar hij het over heeft. Hij doet net alsof Nederland het eiland bezet heeft. De werkelijkheid is andersom. Nederland heeft het eiland in bezit genomen van de Engelsen. Dus eigenlijk bevrijders voor de bewoners die er toen nog woonden. Iedereen die nadien op het eiland zijn geboren of gekomen, zijn gewoon inwoners of gasten van het Koninkrijk. Alleen de mensen die nu kunnen aantonen dat zij directe afstammeling zijn van de oorspronkelijke bewoners hebben recht van spreken. Kam mijnheer Wiels en consorten dat?

 18. @modana, maar het probeel met Wiels is dat hij tegen jou iets anders zegt dan dat hij op tv zegt. Het is altijd anders bedoeld etc. Wiels begint net als Schotte een leugenaar te zijn. Het is tijd dat hij open boek speelt en zijn echte plannen zegt. Niet A zeggen en B doen! Mr Maaskant heeft door zijn stuk juist laten zien dat Wiels niet te vertrouwen is.

  @trotse YDK, Tip. probeer maar te achterhalen wat de latinos op Curacao echt denken over de YDK. Je zal er van schrikken! ha ha ha ha ha

 19. Hoewel ik besef dat ik op dit forum grotendeels voor `eigen parochie` preek en niet voor de 19715 stemmers die enthousiast zijn over Wiels, was ik toch benieuwd naar de reacties.

  Inhoudelijk heb ik nog geen commentaar gezien op de feiten en dat is toch een belangrijke basis. Zijn we het daar tenminste over eens. Wat dan resteert is de interpretatie: Zijn deze feiten heldendaden of verachterlijk (of iets daar tussenin)?

  Rob vindt dat ik politici door het slijk haal. Zijn interpretatie lijkt me dus duidelijk, het is allemaal niet best (want slijk) , maar ik denk dat Rob toch vindt dat we het er maar niet over moeten hebben. Kritisch volgen van politici is inderdaad niet in elk land gewenst… Door het slijk halen (zie de voorbeelden in de tekst) is een voorrecht van Wiels?

  Bemoeial vindt het belangrijk te weten wat mijn (etnische?) achtergrond is en raad Rob aan dat te vragen. Fijne indirecte vraagstelling (niet ongebruikelijk in onze cultuur overigens). Op Curacao gaat het er om WIE het zegt. (Zie ook Morkoi). Maar dat gaat altijd fout. Als iemand denkt dat ik Surinamer ben moet ik oprotten, als ik makamba ben helemaal mijn mond houden en als mijn voorouders slaaf op Kenepa waren dan zal ik ongetwijfeld het eigen nest bevuilen.. Kortom, WIE mag kritiek hebben als we niet willen of mogen discussiëren op basis van feiten en argumenten? `Trots om YDK te zijn` beschrijft het nog sterker.
  Als NL vindt dat Mauro terug moet naar Angola, wil Wiels hem hier opvangen, maar een makamba op Curacao..?  Kortom, we discrimineren allemaal, maar onze vorm van discriminatie is beter of terechter of verklaarbaarder dan die van Nederland..?

  Modana vindt dat ik even met Wiels moet gaan praten (Zoals Wiels dat altijd doet voordat hij kritiek heeft?), maar we kennen de charmeur. Onder vier ogen poeslief zonder echt (zonder rethoriek) op de inhoud in te gaan. Ook Modana gaat niet op de feiten in overigens. Het wegsturen van ministers als blijk van zijn grootsheid in het erkennen van fouten kan ik niet delen. Hoe vaak kun je dat in twee jaar met een paar ministeries doen? Eenmaal, tweemaal, driemaal..nog meer? .Als hij echt groots was, zou hij opstappen of het de volgende keer aan anderen overlaten. In een partij met interne democratie was hij afgezet.

  Mondana (dank voor de uitgebreide reactie en de vriendelijke wensen) spreekt ook over colloborateurs. Tja, dat is iemand die in oorlogstijd met de vijand samenwerkt. Daarmee is de vijand wel aardig in beeld en wordt de politieke toestand als `oorlog` gezien. Dat is exact het punt dat Wiels steeds in stand houdt en wat mij zorgen baart. Weinig landen komen ongeschonden uit een oorlog.

  Voor wat betreft de gelijkwaardigheid.. Zijn de landen van het Koninkrijk der Nederlanden gelijkwaardig? Ik denk dat Nederland zich net zo gelijkwaardig voelt met ons, als de USA met Nederland of China met Suriname ..Theorie, waar we snel van af moeten. Irene Broekhuijse is er vorige maand op gepromoveerd (bij Saleh) . Als ik nog 🙂 meer tijd heb ga ik het lezen…

 20. Modena, je hebt gelijk dat Wiels een eigen minister heeft weggestuurd, Lia Willems meen ik, omdat dat deze haar man businessclass had meegenomen op een dienstreis naar Nederland.

  Ik had daarvoor respect en heb dat destijds ook kenbaar gemaakt. Maar politiek corrumpeert snel. Want na dat businessclass ticket (5,000 gulden?) stond Wiels wel toe dat zijn minister Monk een pastechi van een ton weggaf aan een medewerkster. En stond Wiels ook toe dat zijn minister Wilsoe een brief naar de US schreef om 50 miljoen USD van crimineel dos Santos vrij te maken.

  Daarmee heeft Wiels bij mij alle geloof in zijn integriteit verloren. En dat betreur ik zeer, want hoewel ik niet volledig achter zijn ideeeen sta respecteer ik deze wel en had ik hem graag gesteund omdat hij integer zou zijn. Maar helaas, Wiels heeft al snel getoond even integer te zijn als de MFK mafia.

 21. @ Modana. Ik wil niet ingaan op je subjectieve “feiten”, want dat zeg je maar tegen beter weten in. Echter je kan van Philippe niet het onmogelijke vragen om bij Idina op bezoek te gaan om hem te leren kennen. Dat is onmogelijk bij iemand met borderline, meervoudige persoonlijkheden en genetisch no ta bon di kabes. Je moet redelijk blijven, ook al schat je Philippe hoog in. Waar vind je een partijleider, die zijn eigen ministers ontslaat? Dat hangt ervan af tot welke categorie landen je het Curacao van de laatste 2 jaar vindt behoren. In een normaal land, waar niet door een statenvoorzitter & co. de democratie wordt ondermijnd en de Statenleden hun werk goed doen, hoeft een partijleider nooit in te grijpen. Dat doen de Staten of in Nederland de Tweede Kamer bij slecht politiek functioneren van een minister al dan niet met een persoonlijk advies van zijn eigen partij, maar dat blijft zoals het hoort binnenskamers en hoeft niemand te weten. Als het wandaden als prive persoon betreft is het een andere zaak, maar daar gaat het bhier niet over. Wiels beweert eerst zelf zijn mensen te screenen en dat zal ook de capaciteiten van zijn mensen betreffen, maar de gebrekkige mensenkennis die Philippe ook over Wiels etaleert heeft hem doen falen, te vaak. Ieder mens maakt wel eens een fout, maar Wiels maakt vaak DEZELFDE fout. Verder hoef je niet te proberen mij wijs te maken, dat de stemmers op PS/MFK/MAN daarvoor de juiste criteria en zuivere motieven hebben gebruikt, want daarvoor ontbreekt elke logica en kennis. Een enkele partij heeft zelfs niet de juiste methodes gehanteerd om mensen achter zich te krijgen. Het is niet veel anders dan dat men vroeger ging stemmen op de partij die je van huis uit meekreeg of dat de partij de meeste stemmen kreeg, die het meeste uitdeelde. Je kan Curacao niet met een normaal land vergelijken als met het constitutioneel hetzelfde ingerichte Nederland. Dat is Curacao niet kwalijk te nemen met haar kleinschaligheid, waardoor de kwaliteit niet zo hoog kan zijn met uitzondering van de mensen in het interim-kabinet. Wel vergelijkbaar is, dat de kiezer ervoor kan zorgen, dat een regering instabiel is en gelukkig is Nederland daarvoor deze keer gespaard gebleven, maar Curacao nog niet. De tweedeling met als schuldigen de politieke leiders is nauwelijks in Nederland aanwezig. Tot slot de vaststelling, dat Wiels onder GELIJKWAARDIG totaal iets anders verstaat dan Nederland, omdat hij door beide partijen ondertekende afspraken ten nadele van Curacao niet respecteert en eenzijdig wil elimineren. Gelijkwaardigheid betekent niet, dat de poet van alle Nederlanders ook onder alle eilanden verdeeld moet worden, maar de gelijkwaardigheid wordt geen geweld aangedaan als logische afspraken ten gevolge van schuldsanering of een lening worden gemaakt. Het blijft gelijkwaardig met eigen handelen en verantwoordelijkheden met eigen consequenties.

 22. @Modana

  Nederland verwend? haha.

  En je hebt gelijk dat in Nederland de regering soms niet 4 jaar redt. mee eens.
  Echter is dit nooit doordat de partij het hele eigen land naar de bodem helpt maar meestal door problemen IN de partijen.
  Ik denk dat de regeringen overal corrupt zijn. In Nederland komt het niet zo naar boven, want daar zijn ze iets “slimmer” corrupt. ( dom en slim..daar gaat t toch over??)
  Maar nogmaals ; de burger merkt hier niets van …en het land drijft nog steeds.

  “domme” mensen? In Nederland wordt eerder gezegd dat (net zoals sommige Nederlanders op het eiland) dat de Antilliaan niet wilde werken. Veel Antillianen in de bijstand. Maar het was ook mede Nederlands schuld dat juist die personen hier kwamen.
  Maar mensen op het eiland “dom” ? Nee, zo ken ik de uitspraken hier niet. Niet onder de bevolking. Of ..het komt vanaf nu..na deze afgelopen verkiezingen… wanneer Wiels weer in de fout mocht gaan. Hoop het niet. Dat eiland moet omhoog en het moet dus eigenlijk nog zeker 10 jaar Nederland accepteren blijkbaar.

  Wat ik WEL van mensen om mij heen hoor hier in Holland is: Rot, en jammer dat het nu zo gaat op Curacao. Met vaak erachteraan: ..ach, ik zie wel wat er gebeurd.
  Regering? ..weet ik niet. Maar de meeste mensen hier staan echt niet te springen om wat daar nu gebeurd. En die mensen met dat scheldwoord…wat is het ook alweer? ..oh ja, Macamba’s…? Ik weet zeker dat 80% van hen het beste van het eiland willen maken.
  Kunnen jullie momenteel zonder elkaar?.. denk dat iedereen die NU op het eiland zit….de armen ineen moet slaan… en hup hup… aktie!

 23. @Trots om YDK te zijn,

  Macamba’s is meer een scheldwoord voor de Nederlanders op Curacao.
  Nederland heeft misschien wel het woord allochtoon bedacht.
  Helaas voor jou is dit niet naar de Curacaoenaar gericht. Het is dus geen woord voor Antillianen in Nederland.
  Het is een woord voor IEDERE buitenlander in Nederland.

  Dus macamba? Heeft de Curacaoenaar bedacht puur voor de Nederlanders.
  Allochtoon? Buitenlanders algemeen.

  😉

 24. Goed stuk.

 25. @ Trots om YDK te zijn.

  Je mag makamba’s best allochtonen noemen, denk niet dat iemand daar een probleem mee heeft.
  Docht je stelling dat de meeste makamba’s of allochtonen racisten zijn onderschrijf ik niet. Sterker nog, ik zou het graag omdraaien. De echte racisten vindt je onder de Curacaoenaars.

  Mocht je ooit in een discussie met hen terechtkomen dan kun je de klok er op gelijk zetten, maar binnen 2 minuten halen zijn de racistische kaart tevoorschijn. Dan gaan ze Schotte of Wiels bellen om hen te vertellen dat die desbetreffende makamba van het eiland moet.
  Of ze gaan verder in de trant van: ‘ga terug naar je eigen land, hier heb je niets te zoeken, hier ben je niet welkom’.

  Spijt me, maar dat klinkt bij mij toch redelijk zwaar racistisch.

  Jij zult het wel weer goed gaan praten, maar ik wilde het toch even rechtzetten……….for the record.

 26. @Trots om YDK te zijn, wat praat jij lekker veel onzin, wie was hier eerder, de makamba of de slaaf (even grof gezegd, ik discrimineer beslist niet)?
  Nou dan, klets niet zo uit je nek man!

 27. @trotsomYDKtezijn
  Jammerdatjerzooverdenkt,erzijnmensendie500jaargeleedenopcuracaogeborenzijnennogseedsalsbuitenlandergezienworden.isdatnietsimpel?

 28. Beste Philippe

  Allereerst moet ik je bedanken dat je Helmin Wiels, Pueblo Soberano EN de Soberanos blijkbaar heel interessant vindt om een heel broddelwerk te schrijven. Goh, ik wist niet dat je ZOVEEL vrije tijd had.

  Enfin, ik zou je adviseren als je iemand wil kennen om deze zelf op te zoeken en je vragen rechtstreeks te stellen. Helmin Wiels’ zijn telefoonnr. en e-mail kun je vinden op de site zelf: www.pueblosoberano.org Of kun je ook bij Soberano City bij Palu Blanku even langs. Het is HEEL onbeleefd om iemand alleen op ‘van horen ‘n zeggen’ te analyseren.

  Van wat ik gelezen heb, baseer je je op subjectieve ‘feiten’ en is naar mijn mening je conclusie zoek. 🙁
  Ik wil even dieper ingaan op een alinea in je lange betoog, namelijk het punt waarbij je aangaf dat Wiels sommige van zijn eigen ministers heeft weggestuurd. Noem mij 1 land ter wereld waar de partijleider, c.q. partijoprichter, onbekwame bestuurders direct wegstuurde en ook nog eens zijn verontschuldigingen heeft aangeboden aan het volk. Dat geeft naar mijn inziens aan dat hij juist een groot persoon is die durft toe te geven dat hij wel eens fouten maakt. Daar zouden enkele partijen op Curacao, vooral van de oude garde, een voorbeeld aan kunnen nemen.

  Een ander punt is, waar je schrijft dat Wiels er alles aan doet om de relatie met Nederland onder spanning te houden. Als eisen en verwachten dat er op GELIJKWAARDIG niveau met elkaar wordt omgegaan, lees tussen Curacao en Nederland, en tevens dat het niet getolereerd wordt dat enkele sujetten denigrerend over Curacao en haar bevolking spreken, de relatie met Nederland onder spanning houden wordt bedoeld, dan ben ik er volkomen mee eens. Het probleem is dat minstens 16 jaar lang Nederland flink verwend is geweest door onderdanige ja-knikkers, die zichzelf in de functie van minister president de les lieten lezen door een staat secretaris. Idd was Curacao jarenlang het schoothondje van het CDA geweest.
  Trouwens, hoelang is het geleden dat Nederland een kabinet heeft gehad, die de volledige 4 jaar heeft gezeten? Tot nu toe, kwam men bijna niet aan het regeren toe, door het ene schandaal na het andere. Dus de 3 vingers aan een hand die naar Nederland wijzen staan niet in verhouding tot de ene vinger die naar Curacao wijst. 😉

  HET VOLK heeft duidelijk aangegeven dat ze voldoende vertrouwen heeft in het driemans kabinet dat men met alle mogelijke middelen heeft geprobeerd te dwarsbommen. Nu dat niet is gelukt, ontvlucht de een na de andere collaborateur het eiland Curacao. Al dan niet met een ‘geldige’ reden. 😀

  Voor degenen die nog steeds overtuigd zijn dat de ‘domme’ bevolking is geweest die wederom op deze coalitie heeft gestemd, is het aan te raden om een enquette te houden onder ALLE lagen van de bevolking. De uitslag zal men dan verbazen…

  Rest mij niks anders dan u een fijne dag te wensen vanaf het heerlijke zonnige Curacao 🙂

 29. @Duhhh, import zijn idd alle Curacaoenaars. Het is maar hoe je het wilt definieren. Je hebt import en import. Import dat op Curacao GEBOREN en GETOGEN is, ook Papiamentu praat, verstaat en ervan houdt zijn Curacaoenaars.. De echte Curacaoenaar kan zowel zwart, bruin, blank of Joods zijn. En ook al 3, 2 eeuwen of al een eeuw op het eiland wonen,

  En nu dan de import van de laatste 30 jaar die NIET op Curacao geboren is, een gruwelijke hekel heeft aan de autochtone Curacaoenaar die wél op Curacao geboren en getogen is, vooral als het zwarte Curacaoenaars zijn. En last but not least de pest hebben aan onze taal. Die reken ik helemaal niet tot de Curacaoenaars. Ik erken ze niet eens als landgenoten. Dat zijn in mijn beleving gewoon buitenlanders, waaronder zowel racisten, profiteurs en zwartwerkers. Niet allemaal natuurlijk..!

  Wat de laatste 30 jaar is binnengekomen zijn dus buitenlanders!!
  Persoonlijk reken ik de immigranten uit latino-america, de spaanstaligen, niet tot de allochtonen, Latinos zijn welkom, bovendien komen ze uit onze regio! Vergeet niet dat best wel veel Curacaoenaars een opa of een oma hebben die uit een van de Latino landen of eilanden afkomstig is. Vooral uit Venezuela, Colombia en Sto.Domingo. Er bestaan zelfs families op Curacao die al minstens 200, 150 jaar familiebanden met Venezolanen hebben.

  De enige allochtonen op Curacao zijn de Makambas en andere nederlandstalige migranten.! Dat is geen discriminatie, maar een vaststelling. Toevallig hebben de Nederlanders ook de term allochtoon uitgevonden en noemen ze ons in hun land ook allochtoon. Dus niemand kan er tegen zijn dat ik de Nederlanders op Curacao als buitenlanders c.q. allochtonen beschouw. Dat zijn ze zolang ze onze taal, cultuur en tradities disrespecteren! De meesten doen dat, dus ik vraag me echt af hoe lang ze het gaan volhouden om hier te blijven wonen. Een handjevol doet hun best, en daar heb ik veel respect voor. Maar de manier waarop de meeste Europese Nederlanders denken zich te moeten gedragen op ons eiland, zal tot gevolg hebben dat de Curacaoenaar steeds minder respect zal kunnen opbrengen voor de makamba en anderen die denken dat ze makambas zijn, maar niet heus..

 30. Beste Philippe

  Allereerst moet ik je bedanken dat je Helmin Wiel, Pueblo Soberano EN

 31. @ William. En met het interen op de betalingsbalans met 500 miljoen bedraagt de schade al 1 miljard in recordtijd. Volgens mij is dat een vermelding in het Guiness Book of Records meer dan waard.

 32. @ Sjors, ik ben geen Soberano! En zeker geen PAR! Ik ben ju di korsow. Ben jij dat ook? En wat een onzin. Mijn boodschap is if you can’t beat them join them. De rest die de boel aan het verzieken is mag oprotten. Corruptie heb je overal. Misbruik het verleden niet om jezelf te bevredigen! Zorg dat het niet meer gebeurd!! Dit is weer zo’n artikel om jullie haters te helpen wonden likken.

 33. @ Ongerust en immy. Het is alweer enkele maanden geleden, dat ik de situatie van het asfaltmeer heb doorgegeven. Toen was al ruim de helft van het asfaltmeer ontgonnen en was er nog 600.000 ton te doen en per saldo was het een break-even of met een kleine winst. Men blijft er druk mee bezig.

 34. NB
  Misschien heeft Wiels hier ook een antwoord op:
  http://www.scribd.com/doc/111250146/Weer-aangifte-schotte

 35. Philippe Maaskant

  Niets aan toe te voegen. Zo is het de afgelpen jaren in de media verschenen. Wiels kan ons en zijn achterban nu gaan uitleggen hoe het mogelijk is dat het de corrupte regering waar hij deel van uitmaakte is gelukt in minder dan 24 maanden 500+ miljoen te kort op het bordje van de burger te leggen.
  Want daar komt het uiteindelijk op neer.
  Er zullen wel allerlei verhogingen moeten worden doorgevoed, en anders wordt het lenen voor het land op de kapitaalmarkt en hopelijk tegen net zo’n lage rente als Nederland aan Curacao heeft verstrekt.

  Ik heb tegen de persoon Wiels niets maar dan ook niets. Maar wel tegen zijn ordinaire mond en onkunde.

 36. Rob uit je op/aanmerkingen kan ik alleen maar concluderen dat jij een exponent bent van het Aboutaleb IQ.

 37. @morkoi. misschien een tip voor jullie soberanos om ipv de PAR te demoniseren vragen of zij willen helpen om Curacao op te bouwen. Door jullie gedrag is er een tweedeling van Curacao. Jullie hebben nu de macht dus begraaf de strijdbijl en vraag de andere helft om mee te helpen!

 38. Zeer to the point deze analyse, geen woord mis mee, dit hebben we de laatste tijd allemaal mogen vernemen en lezen over de persoon W.
  En wederom nu het erop afkomt neemt hij de kuierlatten en niet zijn ”verantwoording”, nee meneer wil geen min-pres worden want dan kan hij niet langs de kantlijn meer gaan staan en zijn gebral ten tonele voeren. Kan hij niemand meer afblaffen en aanvallen.
  Nu kan hij blijven zitten waar hij nu zit, geen verantwoording nemen maar wel hoog van de toren blazen als een ander het volgens hem niet goed doet. Een leider? I think not.!

 39. @alle soberanos: breng mij in contact met Idina, sportief in het openbaar, via dit forum en ik zal hem in contact brengen met de mensen die beschikken over het destijds ontwikkelde procede om de residu ruwe olie reserve in het asfalt-meer te verwerken! Hebben jullie dat lef of blijf je liever zeuren over hoe Shell, na de raffinaderij en de residu ruwe olie reserve te hebben weggegeven, dit moet komen opruimen??

 40. @Ferd: tja, janssen ineens met dubbel ‘s’, he. . .

 41. @duhh,

  We gaan het opeens weer over import mensen, oftewel racisme hebben?
  Dit gaat over Wiels. Sorry
  Je zit in het verkeerde topic. Veel succes in het goede topic. Dag 😉

 42. Als jullie niet achter jullie leider staat, bereikt Curacao idd nooit wat. D vrrkiezingen zijn voorbij. Stop met het demoniseren van anderen die wel wat proberen de doen voor het eiland. @ Immy, Wiels is geen expert, maar jij blijkbaar wel deel je kennis. Help elkaar ipv Dit al dit domme gepraat. Ben je een geboren Ju di Korsow? Zo niet houd dan je mond en donderop van het eiland, want waarshijnlijk ben je ren geboren egoist die niet het eand niet respecteerd. Benerzoklaarmee!!!

 43. …. blaffende honden bijten niet… ik zou willen dat Wiels nu eens de daad bij het woord voegt….

 44. @bemoeial iedereen is hier gast. iedereen hier is import. jij ook

 45. Aan de inferieure kwaliteit van zijn reacties te zien heeft de Vers Geperst bezoeker neem ik aan al lang vastgesteld dat er een Ferd Jansen wannabe op dit forum aktief is.

  Ik beschouw dit als een eerbetoon aan mijzelf, waarvoor dank.

  Aan hen die mijn venijn op dit forum gemist hebben kan ik zeggen dat dat vooral met de verkiezingsuitslag te maken heeft. Een stem in 2010 op de MFK getuigde al weinig van weinig intelligentie, maar als je na 2 jaar MFK wanbeleid weer op MFK stemt moet je niet alleen erg dom maar ook nog eens corrupt zijn.

 46. Dat is natuurlijk het verhaal van olie en gas hahahahahahahaha (alleen op een andere manier)

 47. @rob, helaas is er ook bij de meeste partijen veel fout en er veel dingen gebeuren die om de een of andere reden het daglicht niet kan verdragen. ( omkoping, zelfverrijking, fraude etc.) zolang dit gebeurt blijft het moeilijk voor wie dan ook om te regeren en het “ganse” volk achter de regering te krijgen. Wordt een stuk makkelijker indien men aan Curacao denkt ipv andere belangen.

 48. @Rob
  Het artikel van Dhr. Maaskant verzameld verbale uitlatingen van Dhr. Wiels en wel of niet ondernomen acties welke hij als politiek leider heeft ondernomen.
  Wanneer u dat “slijk” vind zal u vermoedelijk wel gelijk hebben hoewel ik mij afvraag waaraan u de kundigheid om tot deze expertise te komen ontleent.

 49. Beste Rob, diegenen die het kunnen houden wijselijk hun mond voorlopig, tot het moment dat we helemaal onderuit gaan, en deze kapitein begint al met droomvoorstellen om de Shell om 30 tot 40 miljard te vragen om schoon te maken, hahahahahaha een gebied wat net zo groot is als de provincie Urecht in Nigeria kost 1.8 miljard voor de schoonmaak, maar ja hij is geen expert, wat ie zelf toegeeft. De sloep waarin we zitten met onze leader Wiels, heeft al teveel gaten, ik hoop dat je kan zwemmen

 50. @Rob, interessant dat jij concludeert dat hij niet goed zou zijn als bestuurder. Dacht niet dat ik dat heb geschreven. Heb samengevat wat Wiels zegt en doet en wat de impact daarvan is. Denk wel dat je gelijk hebt overigens..

  Een politieke partij kan een verzameling zijn van mensen die MET ELKAAR vaststellen wat de gewenste richting is en daarvoor een leider kiezen (en zo nodig afzetten). Een beetje interne partij democratie dus. Een andere visie is dat er een kapitein is die nagenoeg alles bepaalt van een partij die verdwijnt als de kapitein verdwijnt.. Heb een voorkeur voor de eerste vorm, jawel.

  Zelf in de politiek gaan is riskant. Je loopt het risico dat je gezin in de auto wordt lastiggevallen, dat de vrachtwagens van je bedrijf in de band worden gestoken, dat je op een lijst komt van `persona non grata` enzovoort. Zal erover nadenken als het politieke klimaat minder bedreigend wordt.

 51. @Rob, maak je niet druk over de figuur “betweter” P.Maaskant. Vraag hem eens of hij Curacaoenaar is of te gast is op Curacao. 😉

 52. @rob, zeker geen Cooper, Schotte en Wiels.. of zijn dat je helden?

 53. Haarscherpe analyse

 54. Is dat je beste verdediging Phillipe? Dat je geirriteerd raakt omdat iemand het samenvat zoals het is. Wie dan wel?? Ja wanneer afgestudeerde studenten niet meer welkom zijn en de intellectueel continue verkettert wordt blijft er weinig over. Doe daar wat aan, krijg je ook betere keuzemogelijkheden.

 55. Dit verhaal bevestigt wat ik al dacht, Helmin Wiels is het Curaçaose equivalent van de Nederlandse Geert Wilders. Ook een populist die met onrealistische en kwetsende uitspraken opschudding veroorzaakt maar geen verantwoordelijkheid wil dragen. Wilders is inmiddels door de mand gevallen en speelt in de Nederlandse politiek geen rol meer. Deze keizer bleek geen kleren te dragen. Op Curaçao moet men dat van Wiels nog ontdekken, maar zoals het gezegde luidt: “Je kunt veel mensen heel lang voor de gek houden, sommigen eindeloos, maar niet iedereen voor altijd”, dus laten we optimistisch blijven.

  Wiels ziet zichzelf blijkbaar als de Chavez van Curaçao, maar hij vergeet dat Chavez een eindeloze stroom oliedollars ter beschikking heeft en dat Curaçao het zal moeten doen met inkomsten uit toerisme en bedrijfsleven, wat door Wiels vakkundig om zeep wordt geholpen met zijn gebral.

  De narigheid is dat van zijn anti Nederland hetze de zwaksten in de samenleving de dupe zijn. Wat wil Nederland nu helemaal? Een financieel sluitende begroting en fatsoenlijk bestuur zonder boeven en zonder corruptie. Is dat neo-kolonialisme? Nederland is tegenwoordig lid van de Europese Unie. Van Nederland wordt precies hetzelfde gevraagd, net als van de overige Eurolanden. Ook Nederland is niet meer 100% soeverein, dus hou nou eens op met zeuren en ga aan het werk.
  Men zou op Curaçao eens moeten beseffen dat ze de keuze hebben tussen onderdeel zijn van de grootste economische macht ter wereld, de Europese Unie, of een onbetekenend arm klein landje zijn, geleid door machtswellustelingen.

 56. Schitterende analyse. Beetje lang maar er is natuurlijk ook veel te melden. Zeer nuttige informatie om onze toekomstige leider te leren kennen.

 57. @ Rob. Jij zit hier constant politici die door het volk gekozen zijn door het slijk te halen, dag in dag uit.

  Het is ieders recht en misschien zelfs plicht om de waarheid te vertellen en ja ook dat is Wiels vreemd. Als Philippe het tegenovergestelde zou doen, zou je hem dan zeggen dat hij Wiels niet zo moet ophemelen of wel erg laat blijken, dat hij van Wiels houdt? Doe niet zo krampachtig zielig.

 58. @Rob

  eerste reactie …is de persoon aanvallen?
  Wel helemaal lezen he.?

  quote:
  PS: Dit is natuurlijk een interpretatie van de feiten zoals ik die ken en heb gelezen. Indien u onjuistheden waarneemt of nog iets mist, meld het dan op dit forum, zo kunnen we met elkaar het beeld verbeteren. Mijn interpretatie erbij is natuurlijk per definitie subjectief, maar dan nog is het wel fijn als de feiten blijven kloppen.

 59. Philippe. Ik heb het met aandacht edoch snel gelezen en helaas kan ik met feiten niets weerleggen en dat is altijd het leukste. Wel mis ik de conclusie of de stelling, dat Wiels typische kenmerken van een psychopaat vertoont.

 60. @Rob c.s.:

  Google even het volgende rijtje “kapiteins” en kom dan vertellen wat je hebt geleerd:

  – Mugabe
  – Idi Amin
  – Mobutu
  – Muhammad Siad Barre
  – Laurent Gbagbo

  Voeg daar dan maar rustig de naam Idina Wiels aan toe. . .

  Echt goede politici zijn inderdaad schaars op Cur. Helaas, maar dat betekent niet dat we ons hoeven te laten ringeloren door criminelen en fascistoide “kapiteins”.

 61. Au,
  Dit gaat pijn doen bij fanatieke aanhangers van die “lieve” man!

  Eigenlijk zou iedereen nu eerst even moeten afwachten ..WAT er nu precies gaat gebeuren en HOE Wiels gaat reageren. Misschien dat de feiten wel kloppen. Maar ook dit artikel is natuurlijk een veronderstelling.
  Toch word er wel duidelijk gemaak waarom Ned in mijn ogen nu over onafhankelijkheid begint.
  Alleen die gedachte is de meer de gedachte van het Hollandse volk dan van de Hollandse regering denk ik.

 62. @Rob,

  Dus jij vindt Wiels wel geschikt? Zo niet, laat meneer Maaskant lekker zijn gang gaan. Zodra hij stil is zal het wel goed zitten 😉

 63. Lekker meneer Wiels…

  Ik denk dat zijn reactie kort zal zijn… namelijk of body bag of je luistert te veel naar 50 cent ahahhaah..

  Die man is gek!

 64. Philippe, prima analyse, niets aan toe te voegen! Heb ook geen gegevens kunnen lezen, die niet zouden kloppen. Top!

 65. @ Philippe Maaskant , wie is naar jou mening wel goed genoeg om Curacao te besturen?
  Jij zit hier constant politici die door het volk gekozen zijn door het slijk te halen, dag in dag uit.
  Wat let je om zelf aan het roer te staan op Curacao? Je moet wel jouw eigen stemmen binnen halen…

  Elke politieke partij heeft maar een kapitein, zo hoort het ook. Een tweede kapitein moet maar zijn eigen schip gaan zoeken, punt.