• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De waarnemend Gouverneur van der Pluijm-Vrede, heeft deze week de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de Minister van Staat en de lijsttrekkers van de politieke partijen die zetels in de Staten hebben behaald, gesproken in verband met de vorming van een nieuw kabinet.

Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de waarnemend Gouverneur  gisteren een gesprek gehad met de heer mr. Glenn Camelia. De waarnemend Gouverneur heeft de heer Camelia verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheid een kabinet te vormen waarvan de samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag. Op 19 oktober vonden de verkiezingen plaats voor de Staten van Curaçao. Curaçao staat voor grote uitdagingen, zowel op financieel, sociaal en economisch gebied, als ook op beleidsterreinen als onderwijs, volksgezondheid en de aanpak van criminaliteit.

Onderzoek
Het is van belang dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd, aan stabiliteit en rust in de samenleving, alsmede aan breed gedragen vertrouwen in het bestuur, bijdraagt en gebaseerd is op onderling respect. Het is om die reden dat de waarnemend Gouverneur de heer Camelia heeft verzocht om naar aanleiding hiervan zo snel mogelijk te onderzoeken welke politieke partijen met één of meer zetels in de Staten bereid zijn een samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op een gemeenschappelijk visie op de aanpak van de uitdagingen waar ons land voor staat en daartoe als eerste te onderzoeken de mogelijkheid van vorming van een kabinet waarvan de samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Prioriteiten
Dit onderzoek zal moeten leiden tot de vorming van een kabinet dat: steunt op een brede meerderheid in de Staten van Curaçao; blijk geeft van besef van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curaçao voor staat; bereid is en in staat is zich te committeren aan de uitvoering van een regeerprogramma met daarin maatregelen voor de komende jaren, waarin in ieder geval de navolgende prioriteiten zijn uitgewerkt:

 • Kwaliteitsverbetering van het onderwijs op Curaçao.
 • Aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek in de volksgezondheidssector, waaronder de bouw van een nieuw ziekenhuis ook valt.
 • Op orde brengen van de overheidsfinanciën van Curaçao voor de komende jaren.
 • Aanpak van het criminaliteitsprobleem en het initiëren van beleid op het gebied van sociale en educatieve vorming.
 • Het versterken van de saamhorigheid in de Curaçaose samenleving.
 • Het uitwerken van een visie op de toekomst van de (staatkundige) verhouding tussen Curaçao en de andere landen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Rapport
De waarnemend Gouverneur heeft de heer Camelia verzocht uiterlijk op 5 november 2012 te rapporteren over zijn bevindingen en op 1 november 2012 een tussentijdse rapportage over de voortgang van zijn informatiewerkzaamheden in te leveren.

2 reacties op “Camelia aangewezen als formateur”

 1. @Peter Bon

  Als voor een NEO-NAZIET gekozen is kan die het karwei dan wel klaren???????????????

 2. Dhr. Camelia, heeft een prima reputatie en nog onbesproken verleden.
  Ben benieuwd wat daar over 3 weken van over is.