• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Arjan Linthorst, bekend als bestuurslid van SMOC, vindt dat de Nederlandse media niet genuanceerd berichten over de situatie op Curaçao. Hij klom in de pen en zette zijn opinie over onafhankelijkheid, de verkiezingen en Nederlandse politici op papier. Zijn artikel was vandaag te lezen in De Volkskrant.

Linthorst schreef de brief niet als bestuurslid van SMOC, maar als burger en docent Scheikunde. Hij is van mening dat veel Nederlandse politici bar weinig weten over Curaçao, maar er wel als de kippen bij zijn om kort en bondig te reageren op actualiteiten. “Volgens mij lenen de meeste onderwerpen zich daar juist niet voor als je een land wilt besturen”, stelt Linthorst in De Volkskrant.

Voorbeeld
SP-lid Ronald van Raak liet recent weten dat Nederland niet meer verantwoordelijk kan zijn voor goed bestuur op Curaçao. Linthorst zet hier kanttekeningen bij. “Als Den Haag het goede voorbeeld geeft, dan helpt dat vast wel. Het achterlaten van een asfaltmeer op Curaçao met de verkoop van de Shell-raffinaderij, medio jaren tachtig, past daar niet bij.”

Onafhankelijkheid
Van de berichten dat de Curaçaose bevolking zou hebben gekozen voor onafhankelijkheid door de uitslag van de verkiezingen, klopt volgens Linthorst weinig. De docent wijdt de grote overwinning van Pueblo Soberano niet aan de wil onafhankelijk te worden. “De overtuigende overwinning van PS komt niet voort uit een breed gedragen verlangen naar onafhankelijkheid, maar uit frustratie over de sociaal- economische situatie.”

Politiek
”Voor de Curaçaose partij die de onafhankelijkheid het duidelijkst nastreeft, PS, geldt zelfs dat Curaçao momenteel nog niet klaar is voor onafhankelijkheid.”, gaat Linthorst verder. “Wat geeft Ronald van Raak en Geert Wilders dan het idee dat de Curaçaose bevolking zich van het Koninkrijk wil losmaken?” Het gehele artikel van Linthorst is te lezen via deze link.

7 reacties op “‘Nuance over Curaçao snel zoek’”

 1. @ Arjan Linthorst, je bent zo’n kei in het aardolie raffinage proces dat ik ook graag eens een uitleg van een wetenschappelijk onderlegt iemand zou willen hebben waarom het asfaltmeer op Aruba wel is opgelost en dat wij nog steeds tegen dat monster aanhikken.

 2. @ Dhr/mevr. Ongerust,

  Als u de moeite had genomen om het gehele artikel in De Volkskrant te lezen, dan zou u daarvan kunnen afleiden dat Nl inderdaad al eerder had moeten ingrijpen.

  Dan het asfaltmeer:
  Dat asfalt ontstaat als restproduct. Sterker nog: als een ongewenst bijproduct indien het plaatsvindt bij het kraken. Dat laatste betekent namelijk dat er verkoling optreedt in je kraakinstallaties, dat wil je juist niet bereiken met kraken. Om die reden is dat asfaltmeer niet een goudmijn, maar eerder een voorbeeld van water naar de zee dragen, want het uiteindelijke probleem wordt daarmee niet opgelost. Tweede reden om het asfalt niet als een goudmijn te zien (voor de Aqualectra) is dat asfalt hoogmoleculair is. Verbranden van asfalt gaat daarom per definitie gepaard met ontzettend veel milieuoverlast (zie bv. de BOO-centrale, die draait ook op asfalt en draagt significant bij aan de milieuoverlast). Wat betreft de rol van SHELL: in de koopovereenkomst staat letterlijk dat SHELL gevrijwaard blijft van milieuschadeclaims. Dat had SHELL toen juridisch goed bekeken, want ze voelden nattigheid van heb ik jou daar. I
  Tussen WOII en de verkoop van SHELL zitten ongeveer vier decennia. Denkt u dat SHELL niet wat met het asfaltmeer had gedaan als het een goudmijn was? Dat zou mij pas bevreemden.
  Wat betreft milieubesef: op overheidsniveau (niet te verwarren met burgers) is er vanaf de jaren 60 een groeiend milieubesef. Ook bij SHELL c.s. Alleen SHELL c.s. hadden het niet zo op het milieu, ook niet na het verschijnen van het rapport van Dr. Kroon eind jaren 70 over de situatie op Curacao in relatie met de Isla.
  Tot slot. SHELL wilde best wel het asfaltmeer opruimen, dat hebben ze zelfs aangeboden! Alleen het risico bestond, zo leid ik af uit de beperkte info die SHELL c.s. (en Nlse overheid en Curaçaose overheid) hebben gedeeld over de verkoop, dat de Isla dan een paar plat lag. Tja, dan zouden duizenden werknemers op straat staan. Destijds was de bijdrage van de Isla aan het BNP gigantisch, om die reden zag de Curaçaose overheid dat dan ook niet zitten. Vervolgens liet SHELL natuurlijk wel opnemen dat….ze gevrijwaard zouden blijven van milieuschadeclaims. Ofwel, zowel Nl als Curacao is schuldig aan de sociaaleconomische ellende van toen en nu dat het heeft opgeleverd. Wil Nederland haara aandeel in dezen erkennen? Nee. Om die reden vroeg ik om nuance in De Volkskrant. Zodra als die erkenning is er eerder ruimte voor fatsoenlijke verhoudingen, ook met Wiels wellicht. Hij haalt in zijn media-optredens notabene de SHELL aan. Als u het voorgaande leest zou u daarna nog eens kunnen terugblikken op uw relaas….

 3. @Gio, de waarheid is hard.. tijd voor Curacao om er een keer wat aan te gaan doen! De feiten liegen er niet om!

 4. Dit zal wel weer niet geplaatst worden, maar dat gezeur over nuance en de raffinaderij ben ik echt zat. Nota bene is die Linthorst lid van SMOC en weet dus hoe de verschillende partijen en regeringen al die tijd zijn omgegaan met ons milieu en de raffinaderij en dat NL vooral niet mocht ingrijpen, omdat het een intern issue was.

  Wat betreft de nuance: NL is al jaren zeeeeer terughoudend als het gaat om het nemen van haar verantwoordelijkheid, in het kader van de waarborgfunctie. NL had al veel eerder Cur volledig onder curatele kunnen zetten, maar heeft dat niet gedaan. DAT is nuance, meneer Linthorst! Het is alleen maar goed, dat er partijen en politici in NL zijn, die blijven wijzen op de bananenrepubliek die Cur geworden is, mijn zegen hebben ze. Maar meneer Linthorst vindt ongetwijfeld dat de wijze waarop de regering met zijn SMOC club omgaat zeeeeer genuanceerd is en dat de uitspraken van Idina zeeeer ongenuanceerd zijn en dat het jatten en bedriegen van Schotte c.s. zeeeeeeer genuanceerd is gedaan. Hou toch op mensen, de limiet is bereikt en er moet gewoon opgetreden worden, nu, spijkers met koppen! Nu alweere willen twee van de drie coalitie-leden van de screening-wet af, ook dat is volgens Linthorst waarschijnlijk zeeeer genuanceerd, pfff.

  Dan de raffinaderij. Heb dat in een andere posting (die helaas niet is geplaatst) al uitgelegd, dus nog maar een keer.

  Shell (toen nog deels in handen van de Nederlandse overheid) heeft de raffinaderij gebouwd en dus betaald en geexploiteerd en veel mensen daarmee van een boterham voorzien. Shell heeft absoluut de plank misgeslagen als het gaat om de toenmalige arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden! Zal altijd de eerste zijn om dat onder de aandacht te brengen. Wel bijzonder dat nu NL en Shell zich er niet meer mee bemoeien, er nog steeds behoorlijk wordt “gemopperd” over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en het meten met verschillende maten, door de verschillende onderaannemers, maar dit terzijde. Shell heeft tijdens WOII, door de omstandigheden gedwongen, een asfaltmeer laten ontstaan (residu na het ‘kraken’ ). Dat werd toen geenszins gezien als milieu-probleem, maar als een residu ruwe olie voorraad, die gewoon verwerkt kon worden, maar toen niet als zodanig kon worden opgeslagen.

  Na WOII is daar zelfs speciaal een bedrijf voor opgericht en is men met succes begonnen met het verwerken van deze olie-voorraad. Shell heeft op enig moment de raffinaderij overgedragen aan Cur, gratis! Bovendien heeft Shell geen aanspraak gemaakt op de residu ruwe olie voorraad in het asfaltmeer, dat honderden miljoenen waard was en is. Er is destijds een uniek procede ontwikkeld om deze olie te verwerken, maar Cur vond en vindt het niet nodig hier iets mee te doen!! PDVSA zal het een zorg zijn, dat heeft zijn eigen olie. Het enige dat Cur en PDVSA destijds hoefde te doen was zorgdragen voor achterstallig onderhoud en delen van de raffinaderij moderniseren. Is tot op de dag van vandaag niet gebeurd.

  Dus, meneer Linthorst en ieder ander die ONGENUANCEERD denkt over het asfaltmeer: het is een goudmijn waar Aqualectra een generatie lang op kan draaien, maar niemand neemt de moeite om dit proces weer te starten!

 5. Het wordt steeds duidelijker dat mijn hoogopgeleide vrienden, domopgeleidde mensen zijn want deze meneer hier spreekt duidelijke taal,.Dit is voor al de hoogopgeleide mensen die zich aangesproken voelen.

 6. “Wat geeft Ronald van Raak en Geert Wilders dan het idee dat de Curaçaose bevolking zich van het Koninkrijk wil losmaken?”

  Wellicht dat er op een partij gestemd is die zegt van Nederland onafhankelijk te willen worden? Is maar een idee’tje hoor.

  Was het overigens niet zo dat de raffinaderij verkocht werd met de belofte dat de koper de troep opruimde?

 7. Helemaal mee eens.

  Van Raak doet al geruime tijd aan opruiing. De man is zeer onprofessioneel bezig, hoop dat hij vervangen wordt want hij zit constant olie op het vuur te gooien met alle gevolgen van dien. Zo erg hebben we het nog nooit gehad met Nederlandse bestuurders op Curaçao. De man gaat tekeer als een kip zonder kop en roept van alles door elkaar.

  Soms denk ik dat die man persoonlijk iets tegen Curacao heeft, dan ben je verkeerd bezig vooral op die functie. De SP is gedaald naar het niveau van de PVV sinds de bekende gezichten de partij verlaten hebben.