CURAÇAO – De overheid heeft deze week tijdens de vergadering van de Raad van Ministers, invulling gegeven aan het werving- en selectiebeleid. In het nieuwe beleid zijn kritische functies en de minimale bezetting voor de organisatieonderdelen van de overheid vastgesteld. 

 
De overheid kan zo de uitvoering van haar wettelijke taken garanderen. Alle verzoeken moeten nu volgens de wettelijke kaders worden getoetst door de beleidsorganisatie Human Resources & Organisatie en de sector Financieel Beheer en Begrotingsbeleid. Voordat een sollicitant een functie krijgt, wordt eerst bekeken of het mogelijk is de kandidaat tijdelijk te benoemen. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een betere beheersing van de salarissen.

Minimumbezetting
De kritische functies omvatten alle taken die noodzakelijk zijn binnen de overheid. Als deze taken niet uitgevoerd worden, kan de overheid claims verwachten en dat heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor het land. Daarom is voor een aantal organisatieonderdelen een minimumbezetting van 80, 90 of 100 procent bepaald.

Intern en extern
Het nieuwe beleid geldt voor zowel interne als externe benoemingen. Voordat de overheid haar vacatures extern publiceert, houdt zij eerst een interne wervingsronde. Dit is afgesproken met de vakbonden die in het Georganiseerde Overlegorgaan Ambtenarenzaken (GOA) vertegenwoordigd zijn.

5 reacties op “Nieuw werving- en selectiebeleid voor overheid”

  1. binnenkort down the drain

  2. @zorro, ja, de Gouverneur bijvoorbeeld 😉

  3. Nou, Idina, jij roept al twee jaar dat YDK’s meteen bij aanstelling (na de wettelijke proeftijd) een vast contract moeten krijgen, dus zie hier jouw eerste taak. Succes! Enneh, je weet dat de gemiddelde ontslag procedure 6 weken duurt en minimaal een maand salaris + cessantia?

    Ga maar vast sparen.

  4. Misschien kan de tekenbevoegdheid beperkt worden ook voor de minister van financien, want die tekent alles blindelings zoals is gebleken vooral uit zijn eigen declaraties voor flessen Don Perignon en de RvM keurt het ook weer blind goed. Drie mensen zouden moeten tekenen, waaronder een onafhankelijke.

  5. Een kandidaat die nieuw binnenkomt in de organisatie heeft eerst een tijdelijke aanstelling. Kom je van een ander onderdeel en is deze functie nieuw voor jou dan gelden er prestatieafspraken. Ik hoop dat met deze move gekwalificeerd personeel wordt aangetrokken die kennis van zaken hebben. Weg met alle politieke benoemingen.