• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag legt Amigu di Tera uit waarom een ziekenhuis op het Amstelterrein slecht is voor de economie.

De plaatsing van een nieuw ziekenhuis op het Amstelterrein verzwakt de economische ontwikkeling van ons eiland op twee manieren. Op de eerste plaats zal de uitbreiding van de havenfuncties waar de overheid voor staat nog verder bemoeilijkt worden. Het havengebied wordt immers kleiner. En op de tweede plaats ontneemt men Otrobanda een belangrijke economische motor, te weten het huidige Sehos ziekenhuis.

Het Amstelterrein is onderdeel van een wijder industriegebied zoals bij wet is vastgelegd. Er bestaat simpelweg geen onderzoek naar de milieukwaliteit van dit industriegebied. Men wil dus zonder enige kennis over de soorten van milieuvervuiling ter plaatse nota bene een ziekenhuis bouwen! Het industriegebied dient als reservering voor een breed scala van havenfuncties. Neem je daar een stukje van weg om er iets geheel anders te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan ontneem je het havengebied alweer een mogelijkheid om verder te groeien. In het verleden heeft de overheid namelijk herhaaldelijk al activiteiten in het havengebied toegestaan die absoluut niets te maken hebben met de haven. Een lampenzaak, restaurants, een kerk, overheidskantoren voor onderwijs en dergelijke. Dit is in havenkringen steeds weer aan de kaak gesteld. Er is dus al heel wat afgeknabbeld aan haventerreinen en deze negatieve trend neemt met het nieuwe ziekenhuis een extremere vorm aan.

In februari van dit jaar kondigde de toenmalige minister voor Economische Ontwikkeling dhr. El Hakim een havenplan aan. Hij herhaalde toen de klacht over een tekort aan haventerreinen die in havenkringen al jaren wordt uitgesproken. Volgens zijn plannen moet de haven veel meer activiteiten ontplooien in het Caribisch Gebied. Hiermee kan veel nieuwe werkgelegenheid worden gecreëerd en zullen de inkomsten van de overheid in deze moeilijke tijden ook groeien. Het is duidelijk dat de rommelige omgang met haventerreinen deze plannen goed in war schopt. Opmerkelijk is dat terwijl het ene ministerie over meer haventerreinen wil beschikken, het andere ministerie een stuk terrein daarvan wegpikt. Dit gedoe heeft dus niets met economische ontwikkeling en visie te maken, integendeel.

De economische functie van het bestaande ziekenhuis in Otrobanda is uit den treure door bewoners van dit stadsdeel en zakenlieden in de publiciteit gebracht. De economische uitstraling van het ziekenhuis is evident; de lokale commercie moet het ook hebben van de ziekenbezoekers en ziekenhuispersoneel. Investeren in het huidige ziekenhuis draagt bij aan het herstel van dit deel van onze binnenstad zoals sinds de negentiger jaren nagestreefd wordt door de overheid. Daar komt nog bij dat de bouwkosten lager zijn dan op het Amstelterrein en de gezondheidskosten dus nog lager zullen uitvallen. De onderdelen van het ziekenhuis kunnen stapsgewijs worden gebouwd of verbouwd en één voor één in gebruik worden genomen. Dit is een voordeel ten opzichte de nieuwbouw op het Amstelterrein die pas nadat het geheel voltooid is in gebruik kan worden genomen. De bouw op het Amstelterrein betekent bovendien dat én het huidige ziekenhuis draaiend gehouden moet worden én tegelijkertijd nieuwbouw moet plaatsvinden. Dat zijn dus dubbele lasten. De keuze voor Otrobanda is dus veel voordeliger en vertaalt zich ook nog in lagere gezondheidskosten.

Met het Plan Nashonal pa Desaroyo di Bario wordt op papier de sociale ontwikkeling van de bario’s bevorderd, maar in de concrete werkelijkheid breekt men een bario als Otrobanda af met nog meer sociale achteruitgang als resultaat.

Men behaalt economische winst als het ziekenhuis voor Otrobanda wordt behouden en daar snel wordt overgegaan tot nieuwbouw en verbouw. Dit kan een begin zijn van een duurzaam Otrobanda.Tegelijkertijd wordt ook nog economische winst geboekt door het Amstelterrein een functie te geven voor onze haven. Daarmee kan een begin worden gemaakt met een samenhangend havenbeleid met het oog op een duurzame ontwikkeling van de gehele haven.

Amigu di Tera – Yvette Raveneau
Defensa Ambiental – Lloyd Narain

5 reacties op “Ingezonden: Keuze Amstelterrein is economische blunder”

 1. I just have to think of the rain…that area and surrounding was swamped several years ago…

 2. @ Pukkie. Het is de hoogste tijd voor een inventarisatie van alle gebruikte en leegstaande panden, waarvoor door de overheid wordt betaald. Ik neem tenminste aan, dat er geen bezittingen vrij van lasten bestaan. Daarna adequate maatregelen nemen en een deel afstoten.

  @ Smile. De 80/20 regeling bestaat wettelijk niet en hoeft dan ook niet afgeschaft te worden.

 3. ik denk ook dat Otronbanda de beste lokatie is.
  wie verdient er geld met de verkoop van de amstel grond???
  hoe vaak is deze door alle speculaties van eigenaar verwisseld?
  zo maar een vraag.
  gek he ik vertrouw het kabinelt van de afgelopen 2 jaar niet….

 4. “Iemand”zal wel vinden dat de lokatie in Ottrabanda meer potentie heeft als plaats voor een luxe hotel. Als dat zo is kan het SVB gebouw daar ook uitstekend voor dienen. De SVB kan dan naar een lokatie aan de Jan Noorduijnweg. Aqualectra heeft daar ook voor enkele maanden het kantoor van Rif gevestigd. De nood is ontzettend hoog daar,maar de mensen van Curacao pikken gewoon alles, zonder klagen.

 5. EN belangrijk : Sehos in Otrobanda eenvoudig bereikbaar voor IEDEREEN!!
  Op het voormalig Amstelterrein de hoogste wolkenkrabber ter wereld > 829 meter vol met nieuwe (buitenlandse) bedrijven na het afschaffen van de absurde 80/20 regeling 🙂