CURAÇAO – Basisartsen kunnen zich vanaf januari 2014 opleiden tot ‘tropenarts’. In september heeft het College Geneeskundige Specialismen de opleiding ‘Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde (AIGT)’ na 50 jaar officieel erkend, een unicum in de wereld.

De erkenning is een doorbraak voor de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG).

Internationale gezondheidszorg
Al meer dan 50 jaar leidt de NVTG artsen op voor werk in ontwikkelingslanden maar zonder erkenning door de beroepsgroep. De opleiding richt zich op artsen die zich bekwamen op het gebied van internationale gezondheidszorg en die na terugkeer van een periode van internationaal werk binnen de Nederlandse gezondheidszorg werkzaam zullen zijn. Het unieke van de Nederlandse situatie is dat, hoewel in andere landen cursussen worden aangeboden aan artsen die in ontwikkelingslanden gaan werken, nergens anders ter wereld een soortgelijke volwaardige voltijdse opleiding wordt aangeboden.

Aanbod
Met dit profiel AIGT komt er een opleiding voor een generalistisch werkende arts, die mondiaal inzetbaar is. De studie is opgebouwd uit achttien maanden klinische opleiding in Nederland, zes maanden in een ontwikkelingsland en drie maanden ‘Nederlandse Tropen Cursus’ (NTC) wat onderdeel is van het Europese Master Programma International Health. Daarnaast koppelt de beroepsopleiding praktische vaardigheden aan theoretische verdieping in infectieziekten zoals HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere importziekten, maar ook aan de opkomende chronische/’non-communicable diseases’ zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Meer informatie over de opleiding of erkenning is te vinden op de website van de NVTG.

www.versgeperst.com