• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag kijkt Philippe Maaskant naar de screeningsregels door de ‘bril van ex-premier Gerrti Schotte’.

De regeling die nu voorligt heb ik gelezen door de bril van Schotte. Stel dat hij de verkiezingen met voedselpakketten wint en een meerderheid in de Staten zijn vorige beleid prachtig vindt en dat wil voorzetten, wat zal dan zijn plan van aanpak kunnen zijn?

Allereerst zal hij stellen dat het begrip ‘kabinetsformateur’ niet in de Staatsregeling staat. Waar kunnen we vinden dat de Gouverneur er een moet benoemen? In Nederland hebben ze dat probleem ook omzeild en de Koningin buitendienst gesteld doordat het parlement een ‘verkenner’ benoemde. Schotte gaat dus zonder enig vooroverleg met wie dan ook als ‘verkenner’ aan de slag.

Als verkenner zal hij misschien nog wat screening laten doen en een ministersploeg samenstellen. Als de Gouverneur [en de ondervoorzitter van de Raad van Advies] vindt dat hij optreedt als formateur, dan zullen ze hem zelf moeten laten screenen. Dat zal hij dan tegengaan, want hij is geen formateur in de zin van de wet [welke wet namelijk?].

Tip: Definieer in deze regeling kabinetsformateur breder door de toevoeging: ‘dan wel degene die aan de Gouverneur zonder diens opdracht de ministersbenoemingen ter bekrachtiging voorlegt’.

Zou Schotte wel in de rol van formateur worden gescreend, dan ontstaat een typische situatie, want als [niet aangestelde] formateur bepaalt hij dan of de uitkomsten van alle onderzoeken problemen zouden geven met het ministerschap. En welnee, dan zijn Constancia, Monk, Hakim, Jamaloodin, om er maar een paar te noemen -en hijzelf natuurlijk- prima kandidaten.

Het betekent dat de interim regering net zo lang moet blijven zitten tot ook dit dispuut weer is opgelost.  Dat kan door de Staten [weer] te ontbinden –nu door de interim regering-  en weer nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Laten we maar eens aannemen dat de procedure wel redelijk gaat verlopen. Welke zaken zijn dan in de regeling opvallend?
Het Strafregister-onderzoek. Zoals ik het lees is dat een lokaal onderzoek. Bij een rechtszaak in Nederland heb ik gezien dat de rechter een lagere straf concludeerde omdat de verdachte geen strafblad had. De man had op Curaçao 2 moorden gepleegd. De Amsterdamse pedofiel die zich aan tientallen kinderen vergreep was al in twee andere landen op dat thema bekend…[bleek achteraf]. Het is dus raadzaam om even over de landsgrens te gaan kijken.

Er staat”“Voor zover de kandidaat voorafgaande aan zijn kandidaatstelling werkgever is.” Dat is tegenwoordige tijd, dus de kandidaten zullen tijdig hun zaakjes overdragen aan stromannen.  Misschien is het beter om ‘werkgever was’ te schrijven.

De gezinsleden moeten er ook aan geloven. In de praktijk zal dat alleen de partner zijn die met de kandidaat samenwoont, want hoe kun je nu minderjarigen verklaringen vragen over hun zakelijke belangen? De buitenvrouwen en de ex-en blijven buiten schot. Dus de ex van Schotte die [bijv] met Francesco Corallo gaat wonen en daar voor Schotte zijn nazaten zorgt; geen probleem. Ze kunnen gewoon wekelijks golfen..

Als er problemen zijn die nog moeten worden opgelost:  De afspraken worden dan door de nieuwe minister opgelost  ‘uiterlijk binnen drie maanden na de benoeming’. De vraag is alleen wie kan daar op toezien als niemand de afspraken kent? De Staten zouden in een vertrouwelijke commissie van fractievoorzitters er tenminste van moeten weten.

Een minister kan –als hij eenmaal zit- geen partijleider meer zijn. Immers ‘tijdens zijn ambtsperiode verricht hij geen nevenwerkzaamheden’. Ook ministers van een weggestuurd kabinet kunnen dus zolang ze nog zitten geen bestuursfunctie in hun eigen partij vervullen..
“Indien de minister als verdachte wordt aangemerkt in een lopend  strafrechtelijk onderzoek ter zake van een misdrijf dient hij met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de Gouverneur.”

Dit onderdeel vind ik riskant, want in theorie kan hiermee justitie [die onafhankelijk opereert] een hele regeringsploeg op straat zetten. Het lijkt me dat een verdachte nog altijd niet is veroordeeld [en dus nog niet schuldig..] wel tijdelijk afstand kan moeten doen van zijn functie in het belang van het onderzoek. Minister moet over het ontslag om deze reden ergens in beroep kunnen gaan, of bij de rechter of bij de Raad van Advies.

Tenslotte: Het lijkt me geen overbodige luxe om vast te leggen dat een minister zich in het Papiaments en in het Nederlands moet kunnen uitdrukken. Neem nu Francesco Corallo met een Nederlands paspoort. Stel je hem voor als minister. Of een minister die met zijn Nederlandse paspoort toch een tolk nodig heeft om de regelingen van het Koninkrijk te begrijpen, maar prima Arabisch spreekt… Zie het al gebeuren in de Rijksministerraad.

24 reacties op “Ingezonden: Screening van kandidaat-ministers”

 1. @VITO, hoe kom je erop om op zo`n oud stukje te reageren?
  Het is voor Nederlanders op Curacao net zo lastig om Papiements te leren als voor Amerikanen in NL om Nederlands te leren. Iedereen die merkt wat je moeders taal is, zal in die taal antwoorden. Amerikanen in NL zullen het dus nooit leren want iedereen spreekt engels met ze en Nederlanders in Curacao hebben een soortgelijk probleem. Een Italiaan die zowel geen Papiements als Nederlands spreekt en door Schotte op een hoge positie wordt gelanceerd moet worden, zal inderdaad sneller Papiements leren. Klopt.
  Verder is Papiements inderdaad minder rijk aan uitdrukkingsmogelijkheden, dus ja, veel talen zijn `beter`..daar hoeven we niet emotioneel over te doen.

 2. @Edgar, daar heb jij helemaal niets over te vertellen, daar ga jij niet over.. De Curacaoenaars op Curacao zijn helemaal niet verplicht zich de nederlandse taal machtig te maken. Papiamentu is óók een, maar in feite dé officiele taal van Curacao. Als ik zo jouw argument volg, dan betekent het dat de Makambas op Curacao zich ook het Papiamentu machtig dienen te maken!

  Kortom, Curacaoenaars die niet van plan zijn om zich in Nederland te vestigen hoeven absoluut geen Nederlands te leren. Behalve als ze zo stom zijn om zich in Nederland te gaan vestigen, dan is het inderdaad zaak om in eigen belang de nederlandse taal machtig te zijn. De enige talen waar de Curacaoenaars zich naar mijn mening en inzicht verplicht moeten worden te praten en te schrijven zijn het Engels en de Spaanse taal. Niet de Nederlandse taal, in onze regio hebben we gewoon nada aan de Nederlandse taal!! Je mag het ontkennen natuurlijk, maar daar trekken de meeste Curacaoenaars, waaronder ik, zich niks van aan. Snap je Edgar?

  Als jij zo graag nederlands wilt spreken, ga dan naar Suriname, waar overigens door het overgrote deel van de Surinaamse bevolking geen nederands á la ABN wordt gesproken. Sterker, wat daar gesproken wordt, en dan nog niet eens door de gehele Surinaamse bevolking, heet Surinaams-nederlands. In echt nederlands, slecht nederlands!
  Daarom lopen er zoveel DRS.sen rond in Paramaribo. Willen ze in Nederland werken, dan dienen ze een Nederlandse taaltest te ondergaan waar ze in eerste instantie meestal ook voor druipen. Ook hun studie wordt heel vaak niet erkent in Nederland, tenzij ze de nodige aanvullende cursussen gevolgd hebben.
  Dat weten we hier ook wel Edgar. Ik ben er trouwens ook tegen dat er nog langer Surinaamse leerkrachten, al is het niet meer zo nodig als in de jaren 50/60 van de vorige eeuw, op Curacao in dienst te nemen. Het schiet n.l. niet op als ze zelf het ABN niet machtig zijn.

 3. @ Vito,

  In het geval je het vergeten hebt……………………..Nederlands is hier gewoon een OFFICIELE taal, bij wet vastgelegd.
  Dus niemand hoeft zich te schamen of te verantwoorden voor het feit dat hij/zij een officiële taal spreekt.

  Dat het aanbevelingswaardig is ook papiaments te spreken is logisch, maar omgekeerd geldt hetzelfde………ook de Curacaoenaar zou er goed aan doen het Nederlands machtig te zijn, zeker zolang het nog een OFFICIELE taal is.

 4. @Phillipe Maaskant. Ik ben geen Schotte aanhanger en ook geen Wiels aanhanger maar een Italiaan leert het Curacaosetaal veel sneller dan een Nederlander en raakt daardoor sneller geintegreerd dan de Nederlander die een arrogante houden hebben van mijn taal is beter dan de jouwe. Maar Italianen zijn wereld als maffia’s en daar komen ze niet van af.

 5. @anonymus, je bent waarschijnlijk een geboren NLer met een NL”s paspoort.
  Waarom dan geen NLs willen spreken.
  wens je ook onafhankelijkheid?, dan krijg je straks een paspoort van het land Curacao.
  jammer dat je daar dan niet de hele wereld mee kan over reisen zonder eerst Visums aan te vragen.
  maar reisen is dan toch onmogelijk, want je raakt waarschijnlijk je baan kwijt….
  want ik heb niet het idee dat Wiels zo een goed bestuurder is….
  het land en het volk is heel snel naar de afgrond geholpen.
  Kijk naar Suriname of Haiti… dan zie je jouw voorland…
  Suriname heeft grondstoffen dus daar zullen ze het wel gaan redden.

 6. @ Anonymous. Waar en wanneer ga je je paspoort inleveren? Er was ooit iemand, die het in de St Annabaai wilde gooien, maar dat is strafbaar.

 7. @zorro,

  Schotte is sluw en totaal onberekenbaar…..
  zijn ego is zo groot, dit eiland is te klein voor hem….
  hij moet en zal weer MP worden, tenkoste van alles…..

 8. @ Sander. of ben ik een doemdenker??????????

  Ja, want hij heeft een 2/3 meerderheid nodig om dat te kunnen doen en dat is alleen theoretisch mogelijk. Alleen een staatsgreep met dictatuur kan dat mogelijk maken en dan RUN FOR YOUR LIFE.

 9. Ik denk dat Curacaouse parlementariers zich niet in het nederlands hoeven uit te drukken. Komen jullie Nederlanders maar met tolken! Wij wensen ons niet in het nederlands uit te drukken, ONLY Papiamentu, Engels en Spaans! Óf de Nederlandse parlementariers moeten zich ook in het Papiamentu moeten kunnen uitdrukken. Punt uit!

 10. Dit is het antwoord, dat Pepi Sulvaran op zijn gedachtenkronkel zal krijgen:
  Die beperking in de persoonlijke levenssfeer, als je dat zo mag noemen, verdraagt zich met de internationale bepalingen en onze staatsregeling vanwege het te dienen belang van een integere ambtsuitoefening door ministers.

 11. @ Sjors. Ik denk niet, maar ben slechts de boodschapper. Wel is het zo, dat je van de ene verbazing nog niet bent bekomen of de andere verbazing van een of andere anti-democraat staat weer op stapel. Ik zal blij zijn als het 20 oktober is en het schorriemorrie is uitgeschakeld.

 12. Als Schotte weer MP wordt, dan ontslaat hij weer een paar mensen en de wet wordt nietig verklaard op een of ander manier…
  Stapt desnoods uit het koninkrijk en wordt onafhankelijk, alles ter meerdere glorie van hemzelf.
  Een heel land mag bloeden voor zijn hoogmoedswaanzin….

  En Wiels staat er bij eet een pasteitje en denkt zo lekker onafhankelijk….
  het grote graaien kan beginnen….

  Het volk denkt eerst goed zo eindelijk onafhankelijk, maar binnen een jaar gaan ze beseffen wat er gebeurt is, nog meer honger, nog hogere prijzen, nog meer criminaliteit.
  het vluchten van de mensen met verstand en geld….is dan snel gebeurt…
  Wat er achterblijft is Haiti NR2….

  of ben ik een doemdenker??????????

 13. @Zorro, Denk je dat als dat echt waar is Schotte zoveel moeite heeft gedaan om GUmbs weg te halen en zelfs de colombiaanse veiligheidsdienst en Benno van Leeuwen er bij te betrekken als het zo is wat Sulvaran zegt? Dan was het allemaal niet nodig!

 14. Het blijft hier toch een circus. Nu komt die Pepi Sulvaran weer met de opmerking, dat de screeningswet een wassen neus is, omdat nergens in het Statuut en Staatsregeling voorwaarden vermeld staan behalve dan ingeschreven op Curacao, Nederlandse nationaliteit en het stemrecht niet ontnomen is, als iemand in een publieke functie is gekozen. Ik hoop, dat dit zeer snel de wereld uit geholpen wordt, want dat zou de foute stemmers nog hoop geven. Ik kan me het gelijk van Sulvaran niet voorstellen, want anders zou de grootste crimineel gekozen kunnen worden.

 15. Bin Screen mi tambe, mi tambe kier wordu di screen. No screening so pero tambe un röntgen foto. Ik wil ook gescreend worden, waarom worden alleen politici gescreend en niet wij de burgers? hahhahaaaha

 16. Hij heeft het ontwerp gekopieerd van de vorige verkiezingen. Wat jij kunt, kan ik beter.
  Het blijft een routine misschien.
  Nu gaan we het anders aanpakken, allemaal onder de loep nemen en niet loens kijken.

 17. Op korsou por alles, zolang het onder de zoden ligt, met grondbewakers

 18. @Kurà Shon Fiel, dacht even dat je het seriues “goed” voor had met ons land maar je eindigt op hetzelfde niveau, wat duidelijk aangeeft dat je geen andere persoon dan Gerritje kunt aanwijzen die wettelijk bewezen/veroordeeld is voor criminele/corrupte activiteiten.

 19. @Kurà Shol Fiel
  U meldt “echte maffia schrijven geen brieven emails, ed, als u alle gevoerde correspondentie nu goed volgt dat kunt u duidelijk ventileren wat er aan de hans is. Foto van Schotte met Capello etc. Punt is gewoon dat Schotte zo dom is den denkt met alles weg te kunnen komen. Even briefje schrijven en hoppa. Eveneens Wildoe, even een briefje sturen aan Clinton en hoppa.
  Dat geeft gewoon de onintelligentie van mensen, die menen terecht op een plek te zitten, weer.
  Overigens hoeft een screening niet en plein public, dat gebeurt niet in het bedrijfsleven noch bijv. in landen als de VS, Germany etc,
  Daar zijn instituten voor die dat doen, menen die er verstand van hebben.
  En ja, als bepaalde instituten je niet welgevallig zijn dan flikker je gewoon criticasters eruit.
  Zo ook de vorige regering.
  Niemand maar dan ook niemand, van Schotte, tot Rosalia (PS) Cooper eb al die andere grapjassen hadden door de screening mogen komen,
  Er zjn heel ernstige fouten gemaakt dat is zeker.Het ergste is dat het land in diepe crisis verkeert waar de gemiddelde burger voor moet oodraaien.
  Dat is de politiek van schreeuwlelijken als Wiels, Schotte en zdeker hoort CFooper hier ook bij.,
  Allemaakl hebben ze een dikke laag boter op het hoofd,
  Shame on all of them.

 20. In de eerste plaats, een screening vindt altijd in de “schaduw” plaats, anders ben je snel uit-onderzocht. In de tweede plaats, gaat het niet om verdachtmakingen, maar om aantoonbare handelingen en feiten uit het verleden en in het heden. Kan er niets echt worden bewezen, dan kan in NL, de AIVD bijvoorbeeld op grond van getuigenverklaringen adviseren om een kandidaat of vertrouwenspersoon niet toe te laten tot het betreffende ambt. Daar kan de betreffende persoon dan tegen protesteren, natuurlijk en proberen zijn naam te zuiveren.

  Niet alle rechtzaken in NL zijn openbaar, hoewel daar wel steeds meer stemmen voor opgaan, met name bij de rechterlijke macht zelf. Aan de ene kant een goede zaak, aan de andere kant is iemand pas een crimineel wanneer hij als zodanig is veroordeeld en het “waar rook is, is vuur” principe kan veel vrijgesproken verdachten parten gaan spelen als de hele “TROS familie” heeft mee zitten kijken op de binnenkort te verwachten “Rechter Piet Show”, in navolging van de Amerikaanse “Judge f..ng bitch Judy Show”, maar dit terzijde.

  De criminele contacten die vorige regeringsleden hadden en hebben zijn door de betrokken partijen zelf uitgebreid aan het papier toevertrouwd, “how stupid can you be”, maar goed, de brieven en e-mail berichten zijn er, evenals de daadwerkelijke veroordelingen, dus dat is in de bewijsvoering geen probleem. Bovendien weegt ook het verschijnsel “belangenvertrengeling” voor een geheime dienst een belangrijk punt, dus daar heb je geen veroordeling of tussenkomst van het OM voor nodig.

  Fout maal fout is nog geen goed. Dat er, nu en in het verleden, lieden zijn geweest die het ook niet zo nauw namen en nemen met de wet of de “goede zeden”, is voor niemand een excuus om er dan zelf ook maar een potje van te maken.

 21. Zeer leuke video over de verkiezingen.

  http://www.youtube.com/watch?v=xuAl2DohrfI&feature=youtu.be

 22. Kan de uitslag van een IQ test en een sociale (!) carrière bij de scouts ook niet opgenomen worden in het geheel 🙂

 23. Curacao waar is het democratie gebleven.

 24. Screening dient “en publiek” te moeten gebeuren en niet heimelijk, anders is het gewoon voortzetting van de discriminatoir selectie-systeem, die gepaard gaat met complotten en clandestiene verdachtmakingen, uitsluitingen naar willekeur, corruptie en administratieve achtervolging.
  Wanneer men vindt dat iemand geen minister kan worden omdat hij vb een dief is, behoort men ook beslagen ten ijs te komen. Deze wereld barst van onderkruipingen, valse documentatie en verdachtmakingen van anderen voor eigen belang, zonder enige concrete bewijzen, omdat men gewoon niet hoeft te verantwoorden wat men beweert! Het systeem is te onpersoonlijk en functioneert alzo danig: niemand is verantwoordelijk. Wanneer een ander abusielijk door de beerput gehaald wordt is daarvoor niemand aansprakelijk of verantwoordelijk, m.a.w. men heeft carte blanche!
  Alleen wanneer alles en publiek verloopt, zoals bij een rechtszaak dan kan een algemene
  opinie gevormd worden. Men beschuldigt Schotte van Maffia, echter maffia’s schrijven nooit brieven, geen e-mails, niets dat sporen achterlaat. Men weet het heel goed, maar naar het schijnt wordt deze Schotte hard aangepakt, terwijl hij in feite niets verschilt van andere die aan de macht zijn. Men kan het allerslechte van hem tentoonspreiden, maar hij is het toch die het Elitaire drukkende machtssysteem vanaf het kolonialisme, een behoorlijke pandoering gegeven, zoals niemand eerder in deze Curaçaose geschiedenis.
  Ik ken eentje i.v.m. de aandelenlease-affaire, een zwendel die gaat om 6 miljard die te maken heeft met de zogezegde Curaçaose “schuldsanering” en of zij/hij door de screening zal komen? Ja hoor geen probleem!