CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de eerste resultaten van de conjunctuurenquête bekend gemaakt. Alle bedrijven met tien of meer medewerkers zijn hiervoor in juni dit jaar bezocht. Onder kleinere bedrijven is een steekproef genomen.

De vorige enquête en resultaten stamden uit december 2011. Wat de concurrentiepositie tussen bedrijven betreft, is er volgens veel van de bedrijven zelf weinig veranderd: 50 procent zegt geen verandering op te merken. Vorige keer was dit 56 procent. 27 procent van de bedrijven zegt dat de concurrentiepositie is verslechterd. Dit percentage was in december 2011 nog 23 procent. Een kleinere groep bedrijven is van mening dat de concurrentiepositie is verbeterd: 9 procent in juni dit jaar tegen 10 procent in december 2011.

Vertrouwen in de economie
Het vertrouwen in de economie is sinds december 2011 toegenomen van 47 procent naar 55 procent. 3 procent van de bedrijven gaf aan dat de economie is verbeterd. Daarentegen geeft ruim 42 procent aan dat het vertrouwen in de economie niet is veranderd. Opvallend is dat dit percentage in eerder gehouden metingen altijd tussen de 60 en 70 procent ligt.

Vertrouwen in de toekomst
Minder bedrijven hebben vertrouwen in de toekomst. In december 2011 had nog 49 procent een positieve kijk op wat er komen gaat, in juni dit jaar was dit afgenomen tot 45 procent. 29 procent van de bedrijven gaf aan geen vertrouwen te hebben in de toekomst. In december 2011 was dit percentage lager: 24 procent. De overige 26 procent heeft geen mening. 

Investeringsklimaat
Bijna 9 procent van de bedrijven geeft aan het investeringsklimaat goed te vinden. Een lichte toename, want in december was dit 7 procent. Tegelijkertijd is ook het percentage dat het investeringsklimaat slecht vindt toegenomen. In december vond 34 procent van de bedrijven het investeringsklimaat slecht, in juni dit jaar was dit 36 procent. De grootste groep bedrijven vindt het investeringsklimaat matig. Het percentage nam wel af van 59 naar 55 procent.

3 reacties op “Meer vertrouwen in de economie bij bedrijven”

  1. Hm, dat verklaart veel en sluit aanzienlijk beter aan, bij de verhalen die ik van zakenrelaties te horen krijg. C. Jager, dank voor de toelichting!

  2. Het betreft hier een vergissing. Als het goed is heeft men een eratum daarover ontvangen bij Versgeperst. Wat is toegenomen is het percentage bedrijven wat heeft aangegeven dat het vertrouwen in de ekonomie is AFgenomen. Er is dus geen sprake van meer vertrouwen in de ekonomie. Vr groet, C. Jager, CBS

  3. Wat ik denk is dat een bepaald soort bedrijven vindt dat het iets beter zal gaan in de toekomst (overigens heeft de aanwijzing door NL hier waarschijnlijk ook invloed op deze visie gehad) en dat een bepaald soort bedrijven vindt dat nog slecht zal blijven gaan (omdat ze geen vertrouwen hebben in de lokale politiek). Interessant om uit zoeken om welke soort bedrijven het in beide gevallen gaat en hoe ze tot hun mening komen. . .