CURAÇAO – Het Openbaar Ministerie (OM) wil het volk eraan herinneren dat stemmen een heilig recht is en in het geheim plaatsvindt. “Mensen die proberen stemmen te kopen of op andere wijze iemands stem willen beïnvloeden, lopen het risico op een gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 25.000 gulden.

Dezelfde straf geldt ook voor personen die zich laten omkopen. Het OM doet deze oproep nadat er geruchten binnen de gemeenschap zijn opgedoken dat één of meerdere politieke partijen, stemgerechtigden willen/gaan betalen om op hen te stemmen.

Volgens de wet
In artikel 2:44 van het nieuw Wetboek van Strafrecht zegt hierover het volgende:
1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie (25.000 gulden)
2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

Meewerken wordt gestraft
Medeplichtigheid aan omkoping van een stemmer is ook strafbaar bij de wet. In dit geval maakt het OM gebruik van artikel 1:124 en die luidt als volgt:
1. Zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf
2. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf

Verkiezingen
Precies over een week vinden de verkiezingen plaats. Alle kiesgerechtigen kunnen dan hun stem uitbrengen die zal bepalen welke politieke partij over ons eiland gaat regeren.

9 reacties op “Kopers van stemmen worden gestraft”

 1. Het kopen van stemmen is als een cultuur ingeburgerd! Wie gaat wie controleren en beboeten. Niet een partij/persoon koopt mensen niet om C.Q. zet mensen onder druk of brijinvloed mensen ! Dus OM wat gaat u NU doen?

 2. Laten we hopen dat Betrian (naast premier, ook min van justitie) de vinger goed aan de pols houdt en dat er zwaar wordt gecontroleerd bij de stemlokalen!!

  Voor wat betreft het “beinvloeden”, het gaat uiteraard om het directe beinvloeden van het plaatsen van de stem, in het stemhokje, op een “onfrisse” manier (bedreiging, fysiek geweld, omkoping, e.d.) en niet om het argumenteren, zoals we dat in een democratie gewend zijn ;-).

 3. Geldt dat ook voor personen uit het buitenland? Laten ze anders straks bij elke stembureau met (onbeperkt ) siciliaanse pizza gaan staan. En degene die een tand breekt op een autosleutel een Alfa Romeo naar keuze. Yeah! 🙂

 4. @rignald,

  het OM doet niks….

 5. En denken we echt dat het OM hier wat aan gaan doen?

 6. Ik lees net in het AD, dat Schotte 15000 voedselpakketten beloofd heeft.
  hij loopt nu langs de deuren om stemmen te winnen en deelt voedselpakketten uit.
  ik hoop dat deze mensen wel beseffen dat Schotte een maffia baas is.
  maar als ik honger heb eet ik ook van maffiabasen, en zal ik dsnoods ook op hen stemmen.

  Dit is het gevolg van een slecht beleid van de afgelopen 40 jaar.
  de tweedeling in de samenleving is niet zwart/wit maar arm/rijk.
  Het is mij duidelijk dat de armen mensen van Curacao niet langer weggezet kunnen worden als lastig.
  Deze moeten door de nieuwe regering aangesproken worden en geholpen worden.
  Ze moeten kansen krijgen om ook mee te doen…
  voorlichting/opleiding/mogelijkheden bieden.

  dat kost geld, maar levert ook geld op, zie het als een investering….
  minder criminelen, scheelt geld in cellen/advokaten/rechters/politie/beveiligingen
  als ze een baan hebben dan levert het geld op belasting/geen pp kaart/minder illegalen aan het werk
  Het niveau van curacao gaat omhoog levert meer toeristen en meer bedrijven die hier willen investeren.

  kortom laat niet een heel groep mensen aan hun lot over………

 7. Dan zijn die “enquetemedewerkers ” van MFK dus allemaal strafbaar. Dat wordt een duur rondje voor Gerrit.

 8. Het zal stil worden op straat na de verkiezingen, als de geluiden op straat waar worden gemaakt

 9. “Mensen die proberen stemmen te kopen of op andere wijze iemands stem willen beïnvloeden, lopen het risico op een gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 25.000 gulden”

  Dus iedere politieke partij krijgt nu een boete gezien eenieder de stemmen wil beïnvloeden???