• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Interim-ministers Jose Jardim en Stanley Bodok hebben vanmiddag tijdens een persconferentie nader toegelicht waar momenteel de aandacht op is gevestigd. Bodok richt onder meer zijn pijlen op de situatie in het ziekenhuis, terwijl Jardim de economische situatie onder de loep neemt.

Volgens Bodok die de ministerpost Gezondheid, Milieu en Natuur en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn bekleed, is de hygiëne situatie in de Taams-kliniek niet optimaal. De minister heeft een inspectie in het leven geroepen tot december die de volksgezondheid in kaart moet brengen.

Bacterie
De inspectie heeft daarnaast de minister geïnformeerd over de bacterie die is ontdekt in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Bodok vindt deze manier van communiceren een goed proces en vindt het ook belangrijk dat dit wordt voorgezet. De bewindsman onderzoekt de mogelijkheid om de aanwezigheid van de inspectie te behouden om de gezondheidszorg te waarborgen. Op de vraag of Bodok meer weet over operaties die in verband met de bacterie zijn uitgesteld, kan hij niet antwoorden. “Vandaag en morgen word ik op de hoogte gesteld van de huidige situatie en kan ik meer vertellen.”

Basisverzekering ziektekosten
Een tweede punt waar de minister het over had was de basisverzekering ziektekosten. Daarbij gaf Bodok aan dat de SER (Sociaal Economische Raad) vindt dat het voorstel van de vorige regering geen draagvlak heeft. “een greep van de SER is dat zij vinden dat de basiskostenverzekering weinig inhoud heeft en niet meer is dan een financiële maatregel om de begroting van de overheid te helpen saneren. Het is niet zozeer een hervorming van het gezondheidsstelsel maar meer een directe lijn tussen een tekort op de begroting en de portemonnee van de burger.” Volgens de SER is er onvoldoende rekening gehouden met bepaalde risicogroepen. “Risicogroepen mogen niet in de problemen raken door voorstellen van de overheid”, aldus Bodok.

Financiële situatie
Interim-minister Jardim kan daarop aansluiten als het gaat om de begrotingstekort waarmee ons eiland op dit moment kampt. Volgens Jardim moet een probleem tijdig worden aangepakt. “Als je dit niet doet dan verergert de situatie en kom je in een diepere economische crisis terecht en stijgt de werkeloosheid.” Dat is iets wat het interim-kabinet juist wil voorkomen. De minister wil kijken naar een manier waarop de economische crisis kan worden aangepakt. “Het is een gemiste kans als je problemen niet direct aanpakt en dat geldt ook voor problemen die het jaar erop volgen. Je moet daar direct op reageren.” Volgens Jardim is de situatie dusdanig verergert dat op het moment dat getracht wordt alles in één keer op te lossen, alles vast loopt. “Je bent dan bezig pijn met pijn te bestrijden.”

Diálogo Nashonal Nos Kòrsou
Morgen komen de interim-premier Stanley Betrian en interim-ministers Jardim, Bodok en Cornelis Smits bij elkaar in het World Trade Center om een dialoog aan te gaan met de gemeenschap. Betrian wil samen met sociale partners om de tafel gaan zitten om tot ideeën en oplossingen te komen voor de huidige problemen op ons eiland. De rode draad van het dialoog zijn de vijf punten die Betrian eerder noemde en die ervoor moeten zorgen dat de rust op Curaçao weer wederkeert.

3 reacties op “Gezondheidszorg en begrotingstekort onder de loep”

  1. Ik lees allemaal goede en wijze dingen! Nu doorpakken, ga zo door heren! Kunnen we het interim kabinet, na het vaststellen van de nieuwe regering, niet als advies-orgaan een tijdje laten voortbestaan, om er voor te zorgen dat het niet allemaal weer verzandt?

  2. geef hun aller eer

  3. Deze interim heren, doen in een week ,meer dan kabinet Schotte in een jaar. Zonder één keer naar enig buitenland te reizen. Chapeau !