CURAÇAO – In 2016 bieden alle schoolgebouwen op Bonaire een goede leeromgeving voor docenten en voor leerlingen. Dat meldt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. “Nieuwe en goed onderhouden schoolgebouwen dragen bij aan goed onderwijs.”

“Ik ben trots dat we samen met het eilandbestuur gaan zorgen voor goed onderhouden schoolgebouwen voor alle leerlingen en docenten op Bonaire. Dat verdienen ze”, laat de minister weten. Het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017, dat gedeputeerde van Onderwijs van het Openbaar lichaam Bonaire Pablo Joachim Kroon en Bijsterveldt-Vliegenthart op 10 oktober ondertekenden, voorziet in de verbetering van alle schoolgebouwen op Bonaire.

Toekomst
“Wij zijn de minister en haar team zeer erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee zij het onderwijsdossier Bonaire heeft opgepakt en uitgevoerd”, zegt Kroon. “Onderwijs, opleiding en training zijn de basis voor een goede sociale ontwikkeling, zelfredzaamheid en toekomst. De jeugd van Bonaire heeft met deze investering zeker toekomst, dus ook Bonaire heeft hiermee toekomst.” Kroon verving de gedeputeerde van onderwijs, Silvana Serfillia, die niet in Den Haag aanwezig kon zijn.

Volle vaart
Met het tekenen van het akkoord kan in volle vaart verder worden gewerkt aan het verbeteren van de schoolgebouwen op Bonaire. Eerder kon de SGB al het nieuwe HAVO-VWO gebouw in gebruik nemen. Onderdeel van de renovatie omvat ook de sanering van het asbest dat zich in een aantal van de schoolgebouwen bevindt. Dit gebeurt op advies van het Nederlandse asbestinventarisatie- en adviesbureau Oesterbaai.

Plan
De ondertekening van dit Onderwijshuisvestingsplan vloeit voort uit de afspraken die op 27 juni door de gedeputeerde en de minister zijn gemaakt over onderwijshuisvesting. Dit plan legt vast dat het bestuurscollege 19.1 miljoen dollar investeert en het ministerie van OCW 34.9 miljoen dollar. Het Openbaar Lichaam Bonaire en OCW voeren samen met de schoolbesturen de regie op de bouwprojecten. De Rijksgebouwendienst begeleidt de uitvoering.

9 reacties op “In 2016 alle schoolgebouwen Bonaire opgeknapt”

 1. Het Bonairiaanse volk zou hebben goed gedaan als hun ook voor gelijk voor statusapartus hebben gekozen. Dan had ik meer respect voor hun politici kunnen opbrengen.Van de pan in het vuur terecht. Het yu die niet wil groeien tot volwaardige zelfstandige burger. Over een paar jaar zullen we wel kijken of het een juiste keuze is geweest.Gefeliciteerd.

 2. C.Booi. Ik zou maar niet te hoog van de dakken schreeuwen, dat jullie gelukkig niet luisteren naar die corrupte politici van Curacao. Want laten we niet vergeten dat de Boneriaanse politici ook net zo corrupt waren als die van Curacao. Die achternamen zeggen mij al genoeg over corruptie op Bonaire. Toch stroomde de meeste belasting opbrengsten uit Curacao naar het Bonairiaanse eland. Vele bonairianen kwamen ook een brood van de het Curacaosevolk pikken toen het hoge welvaart sierde op Curacao. Velen hebben het nog steeds over de geode welvaartperiode op Curacao. De Bonairiaanse politici waren net zo corrupt als die van de andere eilanden. Verder gun ik het de Bonairiaanse volk dat ze de juiste beslissingen hebben genomen totdat het welvaart weer hoogtij viert en men gaat streven naar onafhankelijkheid net als de andere eilanden. Ik wens jullie veel sterkte.

 3. @Sjors:
  Beter zo dan op een manier waarin geen kansen zijn, fouten maken kan, maar ik ben bang dathet volk de 19e weer dezelfde fout gaat maken. Ingegeven door oude sentimenten en koppigheid. De toekomst zal het leren.

 4. We hebben de juiste keuze genomen. Gelukkig luisteren we niet naar Curacao en hun corrupte politici. We hebben de afgelopen 2 jaar juist gezien wat een zegen het is om van Curacao te zijn verlost.

 5. slecht hoor deze kolonialisme

 6. ondanks alle begin moeilijkheden heeft bonaire de beste keuze gemaakt.
  natuurlijk zullen er altijd zo een 20% van de mensen ontevreden blijven.
  dat heb je overal.

 7. Ja, jongens, zo kan het ook. Pabien!

 8. Jaja, heeft Bonaire dan toch de juiste keuze gemaakt? Lijkt er wel op, de belastingen ook verlaagd en veel geld die kant op om het marine_park te beschermen. Bonaire: gefeliciteerd. Bij de buren is het huilen geblazen………..

 9. Goed bezig daar! Bravo Ned/Bonaire!