CURAÇAO – Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft met bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gisteren een akkoord bereikt over te nemen maatregelen die de economie op de BES-eilanden een impuls moeten geven. De wijzigingen moeten er voor zorgen dat de koopkracht van de burgers vooruit gaat.

Zo wordt het nultarief van eerste levensbehoeften uitgebreid om de koopkracht te verhogen. De accijns op benzine gaat met 10 cent omlaag vanwege het gebrek aan openbaar vervoer op de eilanden. Aanleiding voor het gesprek was een afspraak uit 2010 bij de totstandkoming van het nieuwe belastingstelsel op de eilanden.

Impuls
Daarnaast wordt geprobeerd een impuls aan de economie van de eilanden te geven door het tarief van de vastgoedbelasting te verlagen van 1 naar 0,8 procent. Dat is het het percentage dat in het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen. De hotelsector is een belangrijk onderdeel van de eilandeconomie. Om de ontwikkeling van deze sector te stimuleren wordt het tarief van de vastgoedbelasting voor de hotelsector gehalveerd van 0,8 procent naar 0,4 procent.

Pakket maatregelen
“Het was een constructief gesprek, laat Weekers weten. “In goed overleg zijn we het eens geworden over een pakket aan maatregelen dat een aantal knelpunten in de economische ontwikkeling van de eilanden zal wegnemen en dat de koopkracht van de burgers, met name via verlaging van de kosten voor de eerste levensbehoeften, ten goede komt.” Weekers gaat het pakket aan maatregelen via een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 aan de Tweede Kamer voorleggen.

© ANP, alle rechten voorbehouden

Kamerbrief van Staatssecretaris Frans Weekers over voorgenomen maatregelen voor Caribisch NL:
[scribd id=109723417 key=key-15tliondi1vp3zqecomw mode=scroll]

1 reactie op “Akkoord over lagere belastingen BES-eilanden”

  1. Gaat helemaal goedkomen met de BES, even volhouden nog!