• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte en hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie, Gertjan Bos hebben maandag een protocol ondertekend gericht op rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland. Het protocol is gericht op het afstemmen en overzichtelijk maken van de taken en rollen.

De bestuurscolleges van de eilanden zijn belast met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening. Zij dienen een rampen- en crisisplan, rampenbestrijdingsplannen en een beleidsplan op te stellen. Het toezicht op deze planvorming ligt bij de Rijksvertegenwoordiger.

Uitvoering
De Inspectie oefent toezicht uit op de taakuitvoering van de bestuurscolleges en de hulpverleningsdiensten. De Inspectie kan ook onderzoek instellen naar incidenten als brand, ongevallen, rampen en crises en bekijkt dan het functioneren van de verschillende hulpverleningsdiensten (politie, brandweer).

Afspraken
In het protocol zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:
De Rijksvertegenwoordiger en de Inspectie V en J verplichten zich:
–   om elkaar tijdig te informeren over activiteiten die zij ontplooien in het kader van hun toezicht op de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
–   deze activiteiten op elkaar af te stemmen;
–   om elkaar tijdig te informeren over de voorlopige en definitieve bevindingen;
–   waar mogelijk gebruik te maken van elkaars bevindingen.

www.versgeperst.com