• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stuurt tussen 15 oktober en 15 december interviewers op pad om in het kader van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) huishoudens te bezoeken. Elk gezinslid krijgt vragen over zijn of haar positie op de arbeidsmarkt.

Het AKO is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat uitgevoerd wordt door het CBS om gegevens over de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar werkloosheid, opleidingsniveau, beroep en arbeidsduur. Het belangrijkste gegeven dat uit dit onderzoek naar voren moet komen, is het werkeloosheidspercentage.

Huishoudens
Dit jaar maken Saba en Sint-Eustatius voor het eerst deel uit van het onderzoek. Op Bonaire zullen 750 huishoudens bezocht worden, op Saba 470 en op Sint-Eustatius 400.

Vertrouwelijke informatie
Het CBS is wettelijk verplicht om alle gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Daarnaast hebben alle interviewers een legitimatiebewijs van het CBS bij zich. Het CBS vraagt om medewerking van alle huishoudens die geselecteerd zijn voor de steekproef.

2 reacties op “CBS houdt Arbeidskrachtenonderzoek”

  1. Tja, wat voor soort vragen zouden ze gebruiken in wijken als Seru Fortuna, Gato, Romar, Souax. . . “Hoeveel kilo waspoeder verhandelt u gemiddeld per week? LOL

  2. verpligt anmeoela !!