• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De geschorste griffier Silvin Cijntje heeft in een brief aan Statenvoorzitter Dean Rozier gemeld geen plaats te maken voor de pas aangestelde griffier Frank Hanze. Cijntje vindt dat zijn rechten zijn geschonden. “Alle beslissingen over het personeel van de griffier moeten achter gesloten deuren plaatsvinden.”

Daarnaast is het besluit van het parlement van Rozier volgens de geschorste griffier niet rechtsgeldig, omdat hij niet de kans heeft gehad om zichzelf te verdedigen. “Wellicht dat voorafgaand aan het nemen van besluiten daartoe, enig overleg in de Staten nodig is. Gelet op het recht op privacy van betrokkenen is het niet gewenst dat de beraadslaging over deze personen in een openbare vergadering plaats vindt”, schrijft Cijntje aan Rozier.

Brief van Silvijn Cijntje aan Dean Rozier:

[scribd id=109344045 key=key-1b4o0nw7de0furakzma4 mode=scroll]

31 reacties op “Cijntje maakt geen plaats”

 1. @ Zorro. Voor de goede orde. Ik maak geen deel uit van enige trein, maar zit rustig in Nederland. Maar er komt zoveel lawaai van uw eiland dat het in Amsterdam hoorbaar is. Bij bestudering van de berichten schrok ik van de onjuiste manier waarop er met de griffie werd omgegaan. Notarissen kunnen zich beter beperken tot vastgoed transacties en testamenten. Voor het overige lijkt de heer Asjes me geen groot talent te hebben voor het bij elkaar houden van de optocht en die ploeg ministers heeft de schijn tegen, hoewel je van de burgemeester van Las Vegas niet kan verwachten dat hij zijn casino bazen niet kent. Het lot van die twee politieke treinen interesseert me niet. Maar dat de gouverneur en de griffie zich niet met elkaar verstaan over wat de statenvergadering moet liefst voor de verkiezingen worden opgelost en ik denk niet dat schorsing van de griffier die oplossing is. Goedgedrag kan Cijntje beter om een advies vragen hoe de staten zo snel mogelijk weer een te maken zijn.

 2. Vossen zijn jagers en daarmee vooral resultaat gericht. Voor wat betreft het kennen en toepassen van regels en procedures wordt de vos geacht niet bijzonder begaafd te zijn.

 3. @ Helb. Als het niet gaat zoals het zou moeten dan moet het maar zoals het wel gaat. De notaris heeft de meerderheid vastgesteld en vastgelegd wegens werkverzuim/werkweigering/insubordinatie van de democratie van Asjes. Je moet stoppen met je gelijk te willen halen, want het heeft geen enkele zin. De trein is niet meer te stoppen en 1 treinstel gaat naar de gevangenis en iedereen weet met wie.

 4. @Peter

  quote
  Er zijn genoeg verzoeken geweest naar Asjes in Augustus om een vergadering op te roepen voor motie van wantrouwen tegen Asjes….maar helaas zet hij dat niet op de agenda. Alleen commissie vergadering heeft hij op de agenda gezet en oproep vergadering van PS, MFK en MAN. Hou op met je kromme verhaal.
  unquote

  Ik weet niet van waar jij deze wijsheid hebt.

  Dit is een samenraapsel van onwaarheden.

  De waarheid kan je HIER vinden;

  http://www.ustream.tv/recorded/23916289

  Alles wat er gebeurt is kan je hier vinden.
  Hier kan je de ONKUNDE van de oppositie zien hoe zijn een LEGAAL kabinet Elhage verprutsen, hoe zij legaal en ander voorzitter kunnen kiezen en, last but not lest, tot ev. verkiezing van 2014 land in hun macht hebben.

  Als je niet eens in staat bent om op een legaal manier, in een parlementsvergadering, met een meerderheid van van 12 parlementsleden, een zittende regering af te zetten dan wordt het tijd dat die 12 maar een kinderboerderijtje gaan oprichten, misschien zijn ze niets eens in staat dat te realiseren.

 5. @ Zorro. Een meerderheid bestaat slechts in een vergadering van allen en niet daarbuiten in een vergadering van velen.

 6. @Peter. Moties van wantrouwen gaan over de regering en niet de voorzitter. Die zet je af op een andere manier. Het is eigenlijk doodeenvoudig, maar niemand heeft het gedaan. Cijntje kan dus niet anders en verdient slechts het hoogste respect.

 7. @ mr. h.a. Helb. Beschuldigingen dat de griffier partijdig zou zijn, zich zou laten intimideren of zich achter regels zou verschuilen – ik lees ze op verschillende sites – zijn volstrekt ongepast.

  Hij laadt die partijdigheid op zichzelf door zijn houding en voorkeur. Een agendapunt als genoemd heeft geen enkele zin bij Asjes, want hij voert die gewoon af zoals hij ook de motie tot afzetting omzeilde. Een meerderheid behoeft geen nadere toelichting of maatregel of registratie. Die meerderheid is er rekenkundig gewoon ook wanneer een bestaande meerderheid in een nieuwe meerderheid verandert. Locale regeltjes zijn ondergeschikt aan de algemeen aanvaarde regels van democratie all over the world. Jammer, dat je je aansluit in de lange rij van vermeende deskundigen, die niet tot een eensluidende mening konden komen.

 8. Foute boel binnen de PS. Cijntje had onafhankelijk behoren te zijn, net als fatty Asjes.
  Wiels had ervoor moeten waken dat Schotte geen foute briefje, met medewerten van van Rijn, aan de Italiaanse regering zou schrijven. Hoe dom kun je zijn.
  “Schotte wilde Corallo belangrijke positie geven”,
  Als je dan leest dat “Corallo een zakenvriend zou zijn van Robbie dos Santos, de eigenaar van Robbies Lottery. Dos Santos is zelf verdachte in het Bientu-onderzoek; financier van de MFK, de partij van ex-premier Schotte; en broer van ex-minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin en Amparo dos Santos, die in verschillende Raden van Commissarissen zit voor Pueblo Soberano”

  Dan moet je toch echt wel een groot gat in je hoofd hebben om op club als de PS van Wiels te stemmen.
  Over de MFK wil ik het niet eens hebben.

 9. Helb: Kan je aub de volgende keer minder schrijven, je lijkt Schotte wel om 1 vraag te beantwoorden een 30 minuten blijft praten.

  Er zijn genoeg verzoeken geweest naar Asjes in Augustus om een vergadering op te roepen voor motie van wantrouwen tegen Asjes….maar helaas zet hij dat niet op de agenda. Alleen commissie vergadering heeft hij op de agenda gezet en oproep vergadering van PS, MFK en MAN. Hou op met je kromme verhaal.

 10. Met foute adviseurs die zonder probleem Cijntje voor hun eigen karretje spannen krijg je dit soort dingen. Triest voor de man, maar ook wel een beetje dom van hem.

 11. Waarom geen cc. aan de zichzelf Statenvoorzitter noemende Asjes?

 12. EN DIE “ONTSLAG” VAN MEVROUW SONIA WESTERVELD DAN? HEEFT ZIJ GEEN LMA???????????? WAT MOET ZIJ NOU? DEZE MENSEN MOETEN VOOR GOED VERDWIJNEN HOOR.

 13. Het is schokkend om te lezen op welke wijze een ambtenaar die een eed heeft gezworen op de neutraliteit van zijn ambtsuitoefening hier op persoonlijke en insinuerende wijze wordt aangesproken. Het is ook volstrekt ten onrechte. Niet het staatshoofd is in het Koninkrijk aangesteld om de ‘parlementaire meerderheidswil’ te registreren, maar de griffier onder verantwoordelijkheid van de voorzitter en dan de staten zelf. De heer Cijntje is de eigenzinnige heer Asjes niet, maar heeft functioneel met hem te maken en ook met het Reglement van Orde van uw Staten, die de weerslag is van de ‘parlementaire meerderheidswil’ van de procedure en niet de waan van de dag. Beschuldigingen dat de griffier partijdig zou zijn, zich zou laten intimideren of zich achter regels zou verschuilen – ik lees ze op verschillende sites – zijn volstrekt ongepast. Op hem de politie afsturen om de sleutels van de vergaderzaal op te halen, zou een handelswijze zijn, die de wezenskenmerken van een staatsgreepje zelfs hebben. Gaan we op televisie zien hoe de sterke arm hem dwingt of de deuren van de staten forceert? Er is volgens mij slechts een enkele vraag van belang, die ik in de Curaçaose pers niet eens gesteld zie. De parlementaire meerderheid die in dat huurzaaltje verblijft, had problemen met de eigenzinnige voorzitter Asjes. Tegen zulk een voorzitter bestaat in het reglement van orde een uitstekend remedium. Enkele leden kunnen een vergadering met ‘redenen omkleed’ verzoeken en daarbij agenderen het ongedaan maken van de benoeming van de voorzitter. Pas dan is aan de orde wie de nieuwe voorzitter wordt. Het bijeenschrapen van stemmen buiten deze rechtsorde om voor of door de gouverneur kan pas aan de orde zijn als Asjes zulk een verzoek ontvangen heeft en naast zich heeft neergelegd en zelfs dan is het waarschijnlijk beter de rechter in kort geding te vragen de heer Asjes te dwingen. In plaats daarvan hebben de democraten in de West de hulp ingeroepen van de gouverneur om hun gelijk te krijgen in de kennelijk overtuiging dat het afzetten van de regering belangrijker was dan de rechtsorde. Het lijkt erop dat die meerderheid zich door Asjes heeft laten intimideren de zaal te verlaten en niet de heer Cijntje. Misschien heb ik ongelijk. Versgeperst, vind uw lezers dat schriftelijke en met redenen omklede verzoek van die meerderheid aan Asjes om een zitting van de staten met het ongedaan maken van de benoeming van voozitter Asjes als agendapunt?

 14. Nou ongerust, hij doet niet anders dan de wet interpreteren en ik kan niet op voorhand zeggen dat hij ongelijk heeft. Dit is heel complexe materie. Voor een rechtgeaarde ambtenaar is hij in een nachtmerrie beland. Ik kan niet beoordelen of hij “trouw” was aan het vorige bewind of als goed ambtenaar zich aan de regels probeerde te houden. Als samenleving is het verstandig om heel voorzichtig met dit soort ambtenaren om te gaan, anders is niemand meer bereid om zijn hoofd in het wespennest van de politiek te steken en is iedereen aan de goden overgeleverd.

 15. Hmm anders toen Tony Castro een schorsing kreeg omdat hij een t shirt op zijn werk aanhad toen werd dat zelfs in het openbaar vergaderd door de MFK fractie.. Ook werd mevrouw Lai afgemaakt in het parlament.. waarom gelden deze wetten nooit voor mensen die niet meelopen met de regering Schotte?

 16. @fela kuti itt: als die slapjanus dan zo hoog geschoold en intelligent is, waarom houdt hij dan niet de eer aan zichzelf en gaat gewoon lekker zijn wachtgeld incasseren? Hij is “trouw” aan iemand die geen Statenvoorzitter meer is, hij is “trouw” aan ministers die zijn ontslagen, wat denkt die man nou. . . Hij heeft op het verkeerde paard gegokt, take your loss en ophoepelen.

 17. Er staat dat het “niet gewenst” is om publiekelijk te beraadslagen enz…
  Niet gewenst is heel wat anders dan ” niet mogen”. Gezien de tijdsdruk en dergelijke in de huidige situatie is hier dus niets verkeerds gedaan. Cijntje heeft geen poot om op te staan.

 18. Silvin Cijntje u gaat door naar de GEVANGENIS en gaat niet langs AF

 19. hmmm privacy heeft hij verloren door werk te weigeren. in het LMA staat duidelijk geregeld wat zijn verplichtingen zijn.

  Aangezien hij de plichten niet erkend, kan hij zich ook niet beroepen op zijn rechten.

 20. het is toch gewoon werkweigering? ieder ander die dat doet vliegt er (terecht) uit.

 21. Hadden Lai-Promes, Gumbs en al die andere ambtenaren, waarvan het ontslag zo breed uitgemeten is in het parlement en in de media, geen rechten meneer Cijntje???

 22. Daar heeft de griffier ongetwijfeld een punt. Hij is ambtenaar en heeft zijn rechtspositie. Bij ambtenaren op een politiek gevoelige positie is het zaak daar zorgvuldig mee om te gaan En als “politieke zuiveringen” niet gewenst zijn, is dit het moment om het goede voorbeeld te geven. De griffier is geen MAVO III jongetje, heeft geen strafblad, maar is een academisch opgeleid professional, niet te vergelijken met het niveau van de vorige ministers.

 23. Hoe komen sommige personen hier aan dat kinderachtige gedrag, hij hoeft ook helemaal geen plaats te maken voor niemand als hij de democratische gang van zaken maar niet dwarsboomt , ontregelt (of aanzet tot ontregelen). Want dat kan zelfs een ambtenaartje duur te staan komen, de druiloor.

 24. dat is de strategie van Wiels en Schotte.
  als ze weer gekozen worden, stellen ze het interim kabinet als illegaal bezig geweest.
  dus ze hoeven dan niet meer door de screening.

  beste is voorlopig uitstel van verkiezingen….
  tot alle vuiligheid boven tafel is gekomen.

 25. een onafhankelijke ex griffier laat mij niet lachen hij kruipt voor asjes en wiels, met dwingende hand naar buiten gooien die vent.

 26. (geeeeuw….)

 27. en nu volgt ontslag. cijntje blijf maar lekker dromen.

 28. De aanhang van PS is zo dictatoriaal dat ze van geen wegwezen willen weten, zelfs al beslist de meerderheid van het parlement (lees volksveretegenwoordiging) Hopelijk zijn we na de verkiezingen af van dit gespuis. Te triest voor woorden.

 29. Ketelmuziek. Als de democratie in gevaar is zijn drastische maatregelen gerechtvaardigd. Dus staat Cijntje in de “parkeerstand” Terecht.

 30. Bla, bla, bla, bli bli bla (gaaaaaap, zzzz, zzzzz, zzzzzzz)

 31. Als je niet wil werken dan ga lekker thuis zitten zonder salaris cijntje!