• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Dat de politieke onrust Nederland niet ongeroerd laat, is de laatste week wel gebleken. Ook Glenn Helberg, voorzitter van Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), doet zijn zegje in de media: “Ik hoop dat Curaçao dit politieke dieptepunt aangrijpt om sentimenten bespreekbaar te maken.”

In dagblad Spits werden verschillende visies op de politieke situaties onder de aandacht gebracht. Gert Oostindie, hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Universiteit Leiden, vindt de huidige impasse een goed voorbeeld van de slechte verhoudingen tussen de regering van Curaçao en Nederland. “Op het eiland zelf is er een grote verdeeldheid over hoe de Nederlandse invloed eruit zou moeten zien. Een rassenkwestie is het volgens Oostindie niet. “Schotte is zelf een blanke man. De crisis zegt vooral iets over de politieke verdeeldheid die er heerst op het eiland”, aldus Oostindie tegen Spits.

Eigen problemen oplossen
Ook Helberg laat zich uit over de relatie tussen Nederland en Curaçao. „Er liggen altijd gevoeligheden als je overheerst geweest bent. Beleidsmakers in Nederland en Curaçao moeten onderkennen dat er een ongelijke verhouding met Nederland is.” Deze gevoelige kwestie wordt volgens de OCaN-voorzitter nu gebruikt door populistische politici, maar Nederland moet volgens Helberg alleen in actie komen als Curaçao zelf vraagt om hulp. “Voor het eiland is deze situatie een mooie gelegenheid om te laten zien dat het haar eigen problemen op kan lossen.”

11 reacties op “Voorzitter OCaN laat zich uit over politiek”

 1. @romad; ja hoor en mijn familie woont hier waarschijnlijk langer dan de jouwe!

 2. ” 1 LIKE “. @ Anonynous reactie

 3. @Romad,

  reageer je ook zo als je naar de speeches van Wiels luistert.
  dat is een en al racisme, maar dat is dan wel goed??

 4. @ romad, ja de waarheid doet altijd pijn en om dan iets wat je absoluut niet kan begrijpen dan maar te kwalificeren als pietpraat zegt eigenlijk al alles over jou. Ik begin steeds meer begrip te krijgen voor wat burgemeester Aboutaleb bedoelde met dat IQ gehalte van zijn Curaçaose inwoners.

 5. Ongerust, woon je wel op eiland?
  Misschien is je lichaam wel op het eiland maar je ziel is in Nederland. Het is frappant dat je niks maar ook niks wil begrijpen van Curacao. Je ziet alles op het eiland door een bril van je vooroordelen.
  Ik ken je niet maar door je tekst te lezen weet ik al dat je een racist bent. Ik weet uit ervaring
  dat de bevolking dat haarfijn aanvoelt.
  Je lardeert je BS met academische prietparaat maar het is en blijft BS.

 6. @ Yolanda, je weet net zo goed als ik dat Schotte een blanke huidskleur heeft en dat komt door zijn overgrootvader, ik dacht een Zeeuw (iemand uit Zeeland, Nederland) en nazaten van de Zeeuwen zijn ook de grondleggers van de Zuid Afrikaanse Boeren (je weet wel van de ” Apartheid”). En door zijn huidskleur is hij een gewilde prooi voor de zwarte Curaçaoese vrouwen die hier een mooie gelegenheid zien pa “drecha kòlor”.

 7. De voorzitter en psychiater heeft gelijk wat betreft de verhouding tussenCuracao en de voormalige overheerser, maar mbt de nieuwe verhoudingen binnen het koninkrijk is er afgesproken dat er een toeziicht zal zijn op het gebied financien ,en samenwerking op het gebied van rechtspraak, buitenlandse zaken en defentie,dus als Curacao een potje van maakt mogen de partners binnnen het koninkrijk iets van vinden,als dat niet meer mag is het beter dan dat Curacao uit het koninkrijk wordt gezet ,zo simpel is dat.Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn.

 8. Schotte is niet 100% blank, hij is een two drop blanke. Zijn vader is een halfbloed, dus hij heeft een donkere oma mr.van Oostindie.

 9. Het verbaasd mij en ik denk met mij vele makambas dat deze man nu plotseling spreekt van een politiek dieptepunt. Een paar weken geleden dekte hij het doen en laten van die payaso regering met de mantel der liefde, bang voor zijn subsidie vanuit het Curaçaohuis ?
  De eerste verstandige opmerking vind ik dat hij nu stelt dat Nederland alleen in actie moet komen als Curaçao daarom vraagt. Nou ik als makamba, zeg dan, nee Nederland moet helemaal nooit niet in actie komen. Wij moeten ervoor passen dat de makambas straks in bodybags terug naar Nederland gestuurd worden, de woorden van de lijsttrekker van een van de coalitie genoten van diezelfde payaso regering en als het de verstandige Curaçaoenaars even tegen zit zit deze zelfde figuur ook in de volgende regering.

 10. Geen rassenkwestie? Omdat Schotte “blank” is? Hm, nou ja, dat laten we dan maar even voor wat het is. Meneer Oostindie heeft de laatste paar jaar blijkbaar niet goed geluisterd naar mensen als Wiels, hij heeft het begrip ‘macamba’ niet begrepen, het begrip ‘macamba pretu’ (dat zijn Afro-Curacaoenaars met verstand en opleiding) heeft hij nooit gehoord, hij heeft Wiels nooit horen praten over ‘sushi macamba’ (de Japanse variant en niet in de betekenis van ‘vies’), de ‘body-bags rel’ en zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Nee, meneer Oostindie, het is wel degelijk ook een spanningsveld tussen de etnische groepen op het eiland en dat is niet nieuw! Een erg groot deel van de Afro-Curacaoenaars heeft een dodelijke hekel aan blanke/Europese Nederlanders en dat laten ze steeds meer blijken, nou, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Dat deel van de Afro-Curacaoenaars koestert het slaven-verleden, ook al hebben de nakomelingen het hier een stuk beter dan in West Afrika, waar hun voorouders vandaan kwamen.

  Het zijn overigens niet alleen Nederlanders die het moeten ontgelden, ook mensen met een Chinese en Zuid Amerikaanse achtergrond zijn de klos en worden respectloos behandeld.

  Dat Schotte “blank” is , is onze Idi Amin meneer Wiels inderdaad een doorn in het oog, maar ja, ze hebben elkaar nodig. Wiels heeft het Arabische en mafia geld van Schotte nodig en Schotte heeft de “zwarte stemmen” van Wiels nodig.

  Kom op, meneer Oostindie, dat is toch allemaal niks nieuws. . . laten we gewoon eerlijk zijn hierover.

  Geldt ook voor dat gezeur over gevoeligheden en onderdrukking. Het is veel meer een kwestie van “de slachtoffer rol koesteren” in plaats van zelf op een eerlijke manier de handen uit de mouwen steken. Nederlanders gingen twee jaar na WO2 alweer “gezellig” op vakantie naar Duitsland en ze zagen het nieuwe Duitsland al snel als een ‘afzetgebied’. Zo kan het blijkbaar ook. Ik herhaal het nog maar een keer, de zwarte bevolking hier bestaat niet meer uit slaven, ze zijn vrij om te doen en laten wat ze willen, binnen de grenzen van de wet, maar Curacoa is NIET soeverein en is dat ook nooit geweest. Die hele autonomie is een grote vergissing. We maken toch ook Texel of Friesland niet autonoom! Friesland is trouwens een goed voorbeeld: ze hebben een eigen cultuur, een eigen erkende taal, een andere afkomst dan de meeste andere Nederlanders, net als Curacao dus, maar niemand die het in zijn hersens haalt om Friesland autonoom te maken. Niks geen onderdrukking, het staat iedere Curacaoenaar vrij om weg te gaan, als hij het elders leuker vindt.

  Nederland had kunnen kiezen voor het “BES-model”, voordat ze dat achterlijk statuut tekende, dat alleen maar ellende heeft gebracht. Er waren destijds veel veranderingen nodig, sociaal en maatschappelijk en economisch en iedereen wist van tevoren, dat Curacao dat zelf niet kon verwezenlijken. Nederland had ook kunnen kiezen voor een federaal systeem, zoals de VS. Nu is het een halfslachtige net-niet onafhankelijkheid, waar uiteindelijk niemand iets mee opschiet.

  Om de zaak nog even scherp te zetten is het goed om de etnisch-politieke kaart duidelijk te maken, voor meneer Oostindie en ieder ander die daar geen zicht op heeft:

  – PAR –> (Euro)Nederlanders, Afro-Curacaoenaren die een gezonde band met NL en de rest van de wereld willen, groot deel van de Joodse gemeenschap, in mindere mate de “vernederlandste” groep Libanezen en Arabieren van overige herkomst.

  – PNP –> Christelijke, gematigde Afro-Curacaoenaren, paar (Euro)Nederlanders, die zich niet geroepen voelen om in die slachtoffer rol te gaan zitten.

  – MFK /MAN –> Libaneze/Arabische gemeenschap en dan met name het ‘zakelijke’ deel van deze gemeenschap en Afro-Curacaoenaren die Wiels net een tandje te erg vinden.

  – PS–> Afro-Curacaoenaren, met een gemiddeld lage opleiding, onderaan de maatschappelijke ladder, de slachtoffer rol koesterend, hekel aan alles wat Nederlands is of lijkt.

 11. Nog een Bobo.. volgens mij heeft Curacao afgelopen 2 jaar juist laten zien het niet zelf te kunnen! Hij zit lekker in Nederland en wij zitten met een curacao dat razendsnel wordt leeggerooft!
  En het heeft niet met politiek te maken maar meer met corruptie..