CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag organisatie- en bestuurskundigadviseur Aart G. Broek over de huidige bestuurlijke ontwikkelingen op Curaçao.

Journalisten, Tweede Kamerleden en commentatoren versterkten elkaar in het afkeuren van de betuurlijke ontwikkelingen in Curaçao. Twee premiers. Twee parlementen. Bezetting van het rege-ringscentrum. Staatsgreep. Chaos. Bananenrepubliek. Aanmatigende berichtgeving. Neerbuigend commentaar.

Aan deze zijde van het Koninkrijk der Nederlanden vergaten we even, dat ons parlement zelf twee jaar lang gegijzeld werd in een gedoogconstructie en wij zelf twee premiers hadden gekend: één lachend op het toneel, de ander grimmig afgeschermd door bodyguards. Ernstiger van aard was dat we niet zagen wat een krachtdadig bestuurlijk handelen er plaatsvond op het eiland. Gedeeltelijk was dit ook niet te zien, daar het achter de coulissen plaatsvond. Meer dan voldoende is echter bekend om met waardering terug te blikken en met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Er zijn inderdaad harde gegevens dat met het aantreden van het kabinet van G.F. Schotte [MFK] per 10 oktober 2010 het land Curaçao in toenemende mate in gevaarlijk vaarwater terechtkwam. Met de resultaten van screening ten behoeve van het ministerschap werd de hand gelicht, overheidsnv’s werden voor malafide doeleinden aangewend (met als beoogde jackpot de Centrale Bank van Cura-çao en Sint Maarten), adviezen van controlerende organen als die Centrale Bank, de Rekenkamer en de Raad van Advies werden terzijde geschoven zijnde ‘een mening’, de inlichtingendienst verloor zijn onafhankelijke status, journalisten werden bedreigd, ministeriële inmenging in de rechtsgang vond plaats, enzovoorts.Het land dreigde inderdaad een ‘piratennest’ te worden. Juist dát werd voorkómen. Een opmerkelijk bestuurlijk zwenken vond plaats. Schotte en zijn ploeg werden een halt toegeroepen. Juist dát dwingt respect af. De vraag laat zich vervolgens stellen: respect voor wie?

We kunnen mét Schotte en zijn coalitiepartners C.F. Cooper [MAN] en H. Wiels [Pueblo Soberano] menen dat Nederland achter deze wending ‘zit’. Wij, hier in Nederland, zetten vanzelfsprekend deze veronderstelde interventie niet weg als ‘koloniaal’, zoals Schotte cum suis onvermijdelijk doet. Dat niet alleen, Nederland ‘zit’ ook niet achter de bestuurlijke wending. Nederland ‘staat’ er wel achter.Nederland staat achter het handelen van eilandbewoners waarover we spijtiggenoeg geen lovend woord hebben vernomen.

Onder druk van het troebele besturen van Schotte en de zijnen blijkt de eilandelijke samenleving een enorme kracht te kunnen ontwikkelen om de dreigende wanorde het hoofd te bieden. Het kanaliseren van het malafide besturen is geen aangelegenheid die Nederland vanuit een Haagse toren kan bewerkstelligen. Daartoe is het stap voor stap daadkrachtig optreden van eilandelijke organisaties en personen nodig.

Het eiland gaf een indrukwekkende samenwerking van actoren te zien, waarvan de gouverneur mr. F. M. de los Santos Goedgedrag er één temidden van vele andere is, waaronder de oppositiepartijen PAR, PNP, FOL, de dissidente leden D. Rozier en E. Cleopa uit de coalitiepartijen MFK en MAN, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, vakbonden, maatschappelijke organisaties verenigd in Akshon Sivil, journalisten van radio, tv en dagbladen, de rooms-katholieke kerk, de directeur van de Centrale Bank en bestuurders van overheidsnv’s die zich verzetten tegen het politieke machtsmisbruik. Hierbij voegden zich recentelijke de kabinetsformateur E. Mendes de Gouveia en het nieuw ‘zakenkabinet’ onder leiding van mr. S. Betrian, terwijl entiteiten als de rechterlijke macht (hof van Justitie, OM, procureur-generaal mr. D. Piar), het politiekorps van Curaçao onder leiding van hoofdcommissaris M.Wernet en de Raad van Advies hun integriteit onder de almaar toenemende druk wisten te handhaven. Deze mensen en organisaties van het nieuwe land Curaçao zorgden ervoor dat het tij keerde. Díe verdienen ons respect.

Niet minder van belang is te onderkennen dat de staatkundige constructie die er sinds 10 oktober 2010 is, de bestuurlijke wending mogelijk maakt. De bijzonder jonge democratie die Curaçao is, blijkt krachtig genoeg om een malafide bestuur buiten Fòrti te zetten. De oud-premier mag zich een etmaal op zijn kamer verschansen, hij vertrekt zonder gewelddadigheden. Die constructie mag nog weeffoutjes te zien geven, ook daar wordt al op gereageerd, zoals door het aanscherpen van de screening van beoogde ministers. Die constructie is niet exclusief door moederlands decreet ontstaan.

Integendeel, die ontstond bovenal door de inspanningen van bestuurders, hun ondersteuning en achterban van de verschillende eilanden aan de Caribische zijde van de oceaan. Nederland is volop aanwezig in het nieuwe land Curaçao met financieel toezicht, justitiële en politiële netwerken, en uiteenlopende vormen van ondersteuning anderszins. Dit moet ons echter niet blind maken voor het eigen potentieel van Curaçao. Er zullen nog meer stormen de eilandelijke samenleving teisteren. Mogelijk is de komende verkiezing al zo’n storm. Gezien de recente ontwikkelingen in Curaçao is er alle reden om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

15 reacties op “Ingezonden: Curaçao verdient respect”

 1. Curacao en respect ? Als ik Helmin Wiels mag geloven mag ik ook tegen Churindella bij de MCB balie zeggen dat ik haar aan aan haren zal trekken en haar tanden uit haar mond zal rammen. Want dat hoort blijkbaar volgens Wiels bij de cultuur van Curacao.

 2. Vraag aan dhr. Betrian: wordt in de screeningswet ook opgenomen dat kandidaat ministers, statenleden en ambtenaren behalve op hun integriteit ook op hun intelligentie quotient en op eventuele persoonlijkheidsstoornissen (o.a. ziekelijk narcisme) worden gescreend? Aro Wac

 3. @Karel: Eens!
  @zoismaarnet: ik verwijs voor het gemak naar de woorden van Karel en voeg daaraan toe, dat de oppositie niet heeft zitten slapen, maar pas in kon grijpen toen ze (weer) een Staten-meerderheid had. Wat de lethargie van de bevolking betreft en de slachtofferrol; we zullen zien wat de verkiezingen ons brengen.

  De MFK gaat absoluut hoog scoren en de Curacaose Idi Amin (Wiels) zeker ook, want mensen leren niet zo snel en de eigen achterban kijkt enorm op tegen de criminele slimmigheidjes van dit schorem, ze romantiseren het, als het ware en ze koesteren de anti-NL gevoelens en de macamba-haat. Veel is terug te voeren op de slaventijd, daar komen met name de Wiels aanhangers maar niet van los, wel degelijk die eeuwige slachtoffer rol, dus.

  Met een beetje pech krijgen ze samen de meerderheid. Dan ontstaat er een interessante situatie, want als de screening goed werkt, worden de laatste ministers dat voor het grootste deel niet nog een keer, maar zij zullen dan wel in de Staten belanden, want ik heb nergens gelezen dat de screening ook voor Statenleden geldt en ben je dus nog niet van ze af. Dat geldt trouwens ook als ze niet de meerderheid halen.

  Als ze de meerderheid halen zijn we dus terug bij af en zullen ze zich alleen maar nog sterker voelen en zullen ze zich nog meer ellende denken te kunnen veroorloven. Laten we dus snel wakker worden uit deze interim overwinningsroes!!

  Als ze niet de meerderheid halen zullen ze zeker een “ruime minderheid” vormen en zullen ze absoluut de besluitvorming frustreren en kunnen ze zelfs, door vergaderingen te boycotten, bijvoorbeeld, de besluitvorming lamleggen. Wat de groep van 12 terecht heeft gedaan, kunnen Schotte c.s. onterecht natuurlijk ook!

  Al met al wordt het een vreselijk spannend en moeizaam jaar, helaas. Het is alsof Schotten, Cooper en Wiels iets in (de helft van) de bevolking heeft losgemaakt, dat niet meer zo makkelijk om te buigen is en dat gaat Curacao duur betalen.

  Blijven wijzen naar NL en wat er op de BES eilanden gebeurt (heb er gewoond en het was een klerezooi voorheen, maar goed) heeft geen zin, Curacao zal het zelf op moeten knappen, dus de bevolking zal zich af moeten vragen “Wordt het Haiti of vooruitgang?” Winnen MFK, PS en MAN de verkiezingen weer, dan weet ik het antwoord wel. . .

 4. onze samenleving, is een zorgzame samenleving.

  Als iemand in de war is, gaan we niet gelijk het ergste er van denken.

  zo was het ook het afgelopen weekend, we zien deze mensen niet als een gevaar.
  overal zien we ze op het Waai gat , Brion plein en nu ook op Forti.

  deze mensen zijn door omstandigheden in de problemen geraakt, soms door hun eigen schuld, maar vaak door de harde maatschappij verschopt en beproefd.

  Vroeger zagen we deze mensen niet op straat, dan werden ze binnenhuis gehouden of zaten ze ergens verstopt achter de hekken van een instelling.

  Trots zijn over deze ontwikkeling kan ik niet zijn, maar het is de tands des tijd die anders heeft beslist en deze verwarde personen niet meer in de liefdevolle omarming zijn van familie of instanties

  Inderdaad respect voor degene die die in het weekend deze verwarde man in zijn denkbeeld hebben gelaten. maar ik mag toch hopen dat er mensen zijn die deze man zullen helpen en zorgen hem te beschermen tegen zich zelf.

 5. Iedereen slaat zich nu wel op de borst, maar de vorige coaltie is uit elkaar gevallen door intern geruzie met als gevolg dat ze geen meerderheid meer hadden.
  De oppositie heeft enorm zitten slapen. Met als grootste partij natuurlijk de PAR.

  Ik zou niet te vroeg juichen omdat het grootste deel van de bevolking waarschijnlijk toch op de MFK, PS of MAN gaat stemmen. De neerwaartste spiraal zal zich doorzetten als ik de peilingen moet geloven.

 6. Kon het zelf niet beter verwoorden, moest hier en daar 2x lezen, vooral het stuk over 2 premiers in Nederland, kwam helemaal overeen met wat zich voor de verkiezingen in Nederland gebeurde, 1 Echte premier en de andere die vanuit de achterhoede mee regeerde.

  Sluit mij geheel aan bij zijn hulde aan al degene die meegewerkt hebben om weer orde en democratie te herstellen op Curaçao geen enkele persoon of groep uitsluitend, hulde.

  Eindelijk ook is de bevolking van Curaçao wakker geworden uit hun jarenlange lethargie en komen eindelijk op voor HUN rechten en laten zich hopelijk niet meer terug duwen in een ”slachtoffer” rol.

 7. De schrijver “vergeet” gemakshalve het bestuurlijke haast- en broddelwerk wat is geleverd om 10-10-10 maar te halen. Alsof Nederland vliegende haast had om de Antillen achter zich te laten. Het Nederlandse ambtelijke geklungel laat niet alleen zijn sporen na in het Curacao’se bestuur, maar ook op de BES eilanden is heel wat ergernis en onbegrip voor de starre ambtelijke houding van onbegrijpende ambtenaren.Iedereen moest helemaal opnieuw het wiel gaan uitvinden. Mede hierdoor werden de nieuwe landen aan hun eigen organisatorische lot overgelaten, zonder dat er werkelijk een mogelijkheid was om in te grijpen. Gelukkig leert ook Curacao van fouten. Er komt een goede screeningsprocedure en er wordt gesproken over een constitutioneel hof. Kan allemaal geregeld worden zonder Nederland.
  Ten slotte : olie en aardgas zijn aan het eind van hun bestaan als brandstof. Geen energie meer in steken. Curacao moet zich richten op eco-toerisme voor de komende 20 jaar.

 8. Ehh, de Rooms Katholieke Kerk??????? Welke pastoors of andere klerikalen hebben zich ook alweer openlijk uitgesproken tegen de praktijken van Schotte c.s. en wanneer precies??

 9. Aanvulling hierop: ook zeker met de hulp:

  – Vereniging Bedrijfsleven Curaçao,
  – Vakbonden,
  – Journalisten en hoofdredacteuren van radio, tv en dagbladen
  – De rooms-katholieke kerk
  – De directeur van de Centrale Bank en
  – De bestuurders van overheidsnv’s die zich verzetten tegen het politieke machtsmisbruik.

  Ook deze essentiele organisaties & mensen: nogmaals hartelijk dank voor ons TEAMWORK 🙂 !!!

 10. Danki Aart Broek, helemaal eens en oooooh man, ik ben soooo supertrots op ons !!!
  WE DID IT, AND WE DID IT OURSELVES 🙂 🙂 🙂 !!!

  Met ook grote dank aan:

  – De mensen achter Akshon Sivil die ons bewust maakten van een hoop rottigheid
  – Omayra Leeflang’s tomeloze inzet om ons geupdated the houden (via FB)
  – Asjes’ coup
  – Wiels’ idioterien
  – Schotte’s krakersactiviteiten
  – de supercartoons van Pa Stechi en Korsou su Wall of Shame die de ernstige situatie luchtigheid brachten
  – Arthur ‘we blijven lachen op deze klip’ Donker’s pika’s
  – Facebook (!!) dat ons een middel verschafte om snel te communiceren
  – Vele klokkenluiders die informatie belangrijker vonden dan hun eigen hachje
  – Statenheld Eugene Cleopa
  – Statenheld Dean Rozier
  – De overige Statenhelden
  – Waarnemend gouverneur Adele Pluijm-Vrede

  – En………..many many many concerned citizens

  NOS MES POR!!
  Lang leve Curacao !!!
  Lang leve onze de Gouverneur!!
  Dat Mr Frits Goedgedrag maar weer gauw mag herstellen en thuis verwelkomt mag worden!

  Hoogachtend,
  Curacao

 11. wat wil de hr Broek hiermee?
  of hij is naief of hij wil zich geliefd maken.
  warrig en vreemd verhaaltje.

 12. goed stuk maar wat politie en justitie betreft “eerst afwachten hoe men de kwestie Pisas afwerkt. dat is mijn indicator wat schone handen betreft.

 13. Klopt allemaal, we zijn de mensen die de ombuiging zijn aangegaan dankbaar en zij verdienen ons respect, maar laten we niet te snel van stapel lopen met onze “thumbs up houding”. Betrian is alweer “verliefd” met een oog naar Stella van Rijn aan het kijken (de politieke by-side van Schotte!!!) en hij heeft al aangegeven helemaal niet van plan te zijn om “schoon schip” te maken, door “loyale bestuurders en ambtenaren niet te ontslaan”. Niemand weet echter hoe we “loyaal” gaan definieren. . . Loyaal aan wie, loyaal aan wat. . .

  Betrian en zijn ploeg hebben maar een paar weken of maanden de tijd om orde op zaken te stellen en dat doe je mijns inziens niet door de boel de boel te laten, als puntje bij paaltje komt. Het aanpassen en formaliseren van de screening procedure is niet genoeg.

  Wat gaan we doen, als die smeerlappen van MFK, MAN en PS weer de verkiezingen winnen? Wat gaan we doen als ze misschien geen meerderheid in de staten halen, maar wel genoeg zetels veroveren om de Statenvergaderingen te sabboteren?

  Nee meneer Broek, we zijn er nog lang niet en als Betrian en zijn ploeg met de huidige situatie “miemelig” omgaan en de kool en de geit willen sparen, dan is alles voor niets geweest. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  En dat respect? Tja, dat zijn we nou eenmaal door Schotte en zijn kliek (en die kliek is groot, meneer Broek, bijna de helft van de bevolking, namelijk!!) allang kwijt, dus zal opnieuw verdiend moeten gaan worden, maar dan zal er veel, heel veel moeten veranderen.

 14. Als je gaat beweren dat de situatie in Nederland (2 premiers etc) net zo erg is als in Curaçao, dan is er toch een steekje bij je los. Of je hebt andere motieven.

  Inderdaad alle respect voor de door Aart G. genoemde actoren maar de conclusie dat dit een reden is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien is een voorbarige.

  Curaçao is een walhalla voor ‘adviseurs’ die vanuit Nederland hierheen worden gestuurd tegen Europeese tarieven.

  Het lijkt er op dat Aart G. Broek zich inlikt bij Curaçaoenaars, hopende op lucratieve adviesopdrachten die, als altijd, betaald worden door de Nederlandse overheid.

 15. Dhr Broek heeft het ook geplaatst op de opinie pagina van het Nederlands Dagblad.

  Goed stuk.Dank ervoor.

  http://www.nd.nl/artikelen/2012/oktober/04/curacao-verdient-respect