CURAÇAO – De benoeming van een interim-regering was staatsrechtelijk niet nodig, maar heeft wel volgens de regels plaatsgevonden. Van een staatsgreep is dus geen sprake. Dat zegt prof. Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen tegenover de Amigoe.

Bovend’Eert was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws door zijn advies dat hij op verzoek van collega Douwe Boersema schreef voor de Curaçaose regering. Volgens verschillende mensen zou hij niet beschikken over alle informatie over de situatie op Curaçao, te weinig rekening hebben gehouden met de politieke realiteit of zelfs zijn misleid. De staatsrechtdeskundige zegt in een reactie dat hij niet is misleid, maar zich uitsluitend heeft beperkt tot het staatsrecht. De politiek heeft hij daarbij inderdaad buiten beschouwing gelaten.

Context
“In die context moet je het zien. Als een kabinet zijn ontslag aanbiedt, dan werkt de vertrouwensregel niet meer. Het heeft geen zin om het vertrouwen op te zeggen in een demissionair kabinet en het is ook niet nodig, want het kabinet is al opgestapt. Het komt wel voor dat het vertrouwen in een enkele minister wordt opgezegd. Dergelijke situaties zijn er vaker geweest. Maar hier was het de bedoeling van het parlement om het kabinet te vervangen door moties van wantrouwen tegen ministers in te dienen. Daarvan heb ik gezegd dat het niet nodig was?” Bovend’Eert benadrukt dat hij de kwestie alleen staatsrechtelijk beoordeeld heeft. “Ik heb me niet uitgelaten over de politiek en dat moet ik ook niet doen vanuit Nederland.”

Statenvergaderingen
Bovend’Eert erkent ook dat hij het feit dat de Curaçaose Staten al wekenlang niet hebben vergaderd, niet heeft meegenomen in zijn advies. De hoogleraar ziet dit wel als een staatsrechtelijk probleem. “Het kabinet was weliswaar demissionair, maar het moet wel verantwoording afleggen aan het parlement. Dat is niet goed gegaan op Curaçao. Maar dat is een zaak tussen het parlement en de parlementsvoorzitter. Daar gaat de regering niet over”, zegt Bovend’Eert.

Op tv voorgelezen
Bovend’Eert benadrukt echter er geen regels zijn overtreden tijdens de benoeming van het interim-kabinet, ook al is zijn advies niet opgevolgd. “Er is nu een interim-kabinet en hoewel die benoeming niet nodig was, is wel de juiste procedure gevolgd. Het is niet in strijd met het staatsrecht. Verklaringen dat het om een staatsgreep zou gaan, zijn daarom ook te gek voor woorden.” Bovend’Eert heeft tot slot geen spijt dat hij zijn advies heeft gegeven en staat er nog steeds achter. “Ik vraag me alleen af waarom het op televisie moest worden voorgelezen. Het was wel een openbaar advies”, aldus Bovend’Eert tegenover de krant.

11 reacties op “Bovend’Eert: Benoeming interim-kabinet is correct”

 1. Dit is typisch zo’n geval van, put your brain in action before your mouth in motion. Meneer Bovenwhatever zo’n stupide reactie zou u moeten bewegen afstand te doen van uw doctor’s titel, ga je schamen.

 2. “Bovend’Eert erkent ook dat hij het feit dat de Curaçaose Staten al wekenlang niet hebben vergaderd, niet heeft meegenomen in zijn advies.”
  Oei, oei. oei prof. Dat is toch wel een essentieel foutje van je geweest. Maar goed, je bent zo dapper om het toe te geven. Zand erover en voortaan iets beter nadenken voordat je je ergens mee inlaat.

 3. Ook correcte woorden op het verkeerde moment gezegd of geschreven kunnen tot oorlog leiden. We hadden van de hoogleraar minstens mogen verwachten dat hij zich eerst verdiepte in de situatie op Curacao voordat hij met zijn bevindingen naat buiten kwam.. Hij zou zijn bevindingen dan ongetwijfeld uitgebreider en genuanceerder hebben opgeschreven. Op deze wijze lijkt de heer B. een typische kamergeleerde.
  Mogelijk kan hij als genoegddoening voor zijn onbezonnen en onnodig verwarring scheppende actie zijn staatsrechtelijke licht laten schijnen over het feit dat Statenvoorzitter Askes weigerde tot aan de verkiezingen plenaire vergaderingen uit te schrijven, Weliswaar is dat een kwestie van de Staten en niet van de regering maar daarmee heeft hij zich niet uitgelaten over de staatsrechtelijke apecten hiervan.

 4. Net met Schotte en Stella gebeld: de professor is onder druk van NL bezweken, weer een bewijs van het koloniale gedrag van de Gouverneur, de minister, de RMR, kortom van iedereen die het niet met hem eens is. Bovendien is de prof door de Amigoe verkeerd geciteerd en daar komt een rechtszaak van. Ook Asjes pikt het niet!

  Heerlijk toch als de politiek zo voorspelbaar wordt… Benieuwd of dit va vond ook groot nieuws wordt op onze nationale zender.

 5. Ook zo verstrooide prof? Je gaat niet dingen roepen zonder zeker van je zaak.
  Hij kan beter een hengel kopen en samen met schotte gaan vissen.

 6. en daar moest hij voor inbreken op de TV.
  Wat een calimero narcist.
  iets van laatste stuiptrekkingen:

  kijk de prof vind ook dat ik gelijk heb….

 7. Als deze meneer zich iets meer verdiept had in de persoon Schotte dan had hij geweten dat Schotte alles aanpakt en mensen misbruikt. Hij had dus beter moeten weten om met mensen zoals Schotte in zaken te gaan.

 8. Aaauw!!
  Arme Gerrit, klap na klap….

 9. Hij begrijpt nog steeds niet, dat het wel degelijk nodig was en zin had om de ministers met een motie van wantrouwen weg te sturen.

 10. Het is schandalig dat hij nog steeds achter zijn advies staat als het niet volledig met alle informatie is gegeven. U heeft het hier nog erger gemaakt dan het al is. Dankzij u moesten we om 20.00 uur luisteren naar Schotte! Hij is nu nog vaker op tv dan Chavez!

 11. Effe op TV vertellen Schotte!! Maar nu niet op kosten van de belastingbetaler !!!!