CURAÇAO – Het interim-kabinet heeft gisteren vergaderd met de procureur-generaal, de hoofd officier van Justitie, het politiekorps, interim-hoofd van de Centrale Politie Dienst (CPD), SKS en VKC. Tijdens deze bijeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt over de veiligheid van de gemeenschap.

“De Korpspolitie moet alle instructies met betrekking tot ordehandhaving, opvolgen van de demissionaire minister van Justitie, Elmer Wilsoe”, zo schreef ex-premier Gerrit Schotte gisteren in een brief aan de procureur-generaal. Maar de gewapende machten lijken het interim-kabinet te volgen, ondanks de uitspraak van Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels dat de agenten die het interim-kabinet ondersteunen, ook opgepakt moeten worden.

14 reacties op “Interim-kabinet om tafel met gewapende machten”

 1. Willems, Willems toch. Wat ben je weer dom aan het ‘redeneren’.
  Een uitgebreide cursus staatsrecht zou jou niet misstaan. En wat mevr. Spie sbetreft jij bent zo dom dat je niet in haar schaduw kunt staan. Want laten we nou wel wezen, daar zit je nu op je oude daag Curacaose fora te bevuilen met je onkunde.

 2. @Willems, de tijd van de NSB is alweer bijna 65 jaar voorbij ! We zijn ook in nederland weer terug bij de democratie.

 3. @ R.Willems,toen ik een jaar of 19 was heb ik een camping geopend in NL op een weiland aan het ijselmeer in een bekend palingdorp,er stond geen boom het scheithuis was een plank boven een sloot,die ik door spoelde om er eerst teer er in te gooien,en daarna water,ik ben van plan om weer een stukje weiland te kopen maar dan in België zou jij bedrijfsleider bij mij willen worden van die sloot .

 4. @R.Willems, Curacao heeft een parlamentaire democratie!

  Parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid. In het parlementaire systeem ontleent de uitvoerende macht, de regering, haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement. Meestal bestaat er een volledige scheiding tussen het staatshoofd (president of monarch) en de regeringsleider, die verantwoordelijkheid aflegt tegenover het parlement.

  Er was geen mandaat meer van het parliament en de regeringsleider heeft ook geen verantwoordelijkheid afgelegrt tegenover het parlement! dus het is legaal!

 5. @R. Willems
  Ga lekker de eendjes voeren in die vijver naast je mooie flatje in Belgie. De democratie heeft gezegevierd en 19 october zijn er weer verkiezingen. Wij gaan stemmen en jij niet. Ergens in november zal een coalitie van een of meer van de volgende partijen de nieuwe regering vormen; PAIS,PAR,PNP en of FOL. M.a.w het SI kamp krijgt weer de macht en moet alle rotzooi aangericht door het NO kamp opruimen.

 6. Is de MFK eigenlijk geen criminele organisatie. Aantal leden van deze club heeft namelijk al wat veroordelingen op hun naam staan. volgens mij ben je dan een criminele organisatie

 7. 1. Shon Fiel, op 30-09-2012 om 19:25 schreef:
  DEMOCRATIE is
  de staatsinrichting waarbij niet individuen of groepen, maar het volk als geheel drager is van de politieke macht, hetgeen tot uitdrukking komt in het oppertoezicht van het soevereine volk op wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende machten door middel van de wet, aan welke alle uitoefening van gezag gebonden is. Daar de wet het besluit is van de wetgevende vergadering, berust de politieke macht dus in laatste instantie bij het volk als wetgevende vergadering. Dit ideaal kan in verschillende
  feitelijke regeringsstelsels in meer of mindere mate benaderd worden. De voornaamste waarde van dit systeem is gelegen in de effectuering van het recht op zelfbeschikking van het individu, die echter in het sociale leven vrijwillige, door wetten geregelde vrijheidsbeperking insluit ter bescherming van de zo groot mogelijke vrijheid van de medemens. Hiermee nauw verbonden zijn waarden als meerderheidsbeginsel, bereidheid tot vreedzame regeling van geschillen in debat of parlement, en het gelijkheidsbeginsel, recht op gelijke kansen voor ieder. Bij de besluitvoering op grond van het meerderheidsbeginsel moet de minderheid toch intensief betrokken blijven doordat zij gehoord wordt en in de gelegenheid gesteld wordt haar invloed door vrije propaganda te doen doorwerken. De democratische dialectiek functioneert naar behoren zolang de meerderheid, het algemeen belang nastrevend, ook rekening houdt met de belangen der minderheid en deze van haar kant haar kansen loyaal afwacht.
  Wij dagen Mw. Spies uit, haar stoofpotje over de spelregels van democratie uit te leggen.
  Zij voegt toe en maakt zelf regels. Voor haar, niet het democratisch volk, door verkiezingen bepaalt nieuwe “constitutionele bestuursmandaten, maar “overlopers”. Kolibri verstandje Liesbeth!

 8. Wiels als gezaghebber / zetbaas van Chavez. Lachen gieren brullen. Vooral brullen

 9. Even interessant de audio van:

  http://nos.nl/artikel/424429-betrian-blij-met-vertrek-schotte.html

  te beluisteren.

 10. @Nardy Zie het als de laatste stuiptrekkingen.
  Schotte gat weg en blieft weg.

 11. Laat ze maar meteen Schotte en Wiels opsluiten dan hebben we geen last meer van ze

 12. Die brief was een staaltje van diefstal en valsheid in geschrifte!
  A) hij tekende als MP (hij was een dag daarvoor ontslagen
  B) Wilsoe tekende als MinvanJus (was eerder het weekend ook ontslagen)
  C) Het briefpapier kan niet anders dan gestolen zijn uit Forti.

  Voeg dat maar toe aan zijn lange cv met misdrijven!

 13. Als de politie gewoon blijft zorgen voor de veiligheid van de burgers is deze organisatie al een stuk volwassener dan de politiek. Pabien! Agenten mogen hun voorkeur niet tijdens hun werk etaleren. Dat mogen ze in het stemlokaal. Het geeft vertrouwen voor de toekomst.

 14. Wiels spoort stelselmatig minder.