CURAÇAO – Voormalig premier Gerrit Schotte vindt dat de vorming van het interim-kabinet ongeldig is. Schotte kaart artikel 33 van de Staatsregeling aan waarin wordt aangegeven dat alleen negen ministers in functie kunnen zijn en dat is volgens hem niet het geval.

Schotte zegt in een brief die door hem en Elmer Wilsoe is ondertekend, dat de benoemingen die gisteren zijn kortgesloten binnen het interim-kabinet niet geldig zijn. Hiermee bedoelt Schotte dat eerst de ministers van het demissionaire kabinet ontslagen hadden moeten worden om vervolgens een interim-kabinet te kunnen vormen. Daarnaast zegt Schotte dat hij voor het ontslag van de minister had moeten tekenen. “Dat is niet gebeurd.”

Staatsgreep
Volgens artikel 17 aangaande politiezaken zegt Schotte alles wat onder ordehandhaving valt, de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie van Curaçao is. “De Korpspolitie moet alle instructies met betrekking tot ordehandhaving, opvolgen van de demissionaire minister van Justitie, Elmer Wilsoe. Tot slot zegt Schotte dat degenen die zich hier niet aanhouden medeplichtig zijn aan de staatsgreep die volgens hem te danken is aan het interim-kabinet.

Brief van Schotte en Wilsoe aan het procureur-generaal en de Korpspolitie (Papiamentstalig):[scribd id=108502071 key=key-1n8imxe2wgqvew3l8dyr mode=scroll]

[scribd id=108502077 key=key-4dpad0ka22voi7z3kuq mode=scroll]

27 reacties op “Schotte: interim-kabinet is ongeldig”

 1. @ongerust, maak je geen zorgen want hij zit fout. dat heeft nu zelf zijn eigen ingehuurde professor toegegeven. Als je het parliament monddood maakt terwijl jij juist verantwoordleijk verantwoord bent tegen hun dan heb je geen gelijk.

 2. Daar komt nog eens bij, stel dat op de een of andere rare manier deze crimineel toch gelijk zou hebben, wie gaat hem dat gelijk geven??? NL zeker niet, zal ze een worst wezen, een debiel minder in het “pluche”, Curacoa heeft geen constitutioneel hof, dus tja. . .

 3. @John Baselmans – Ik heb het al eerder gezegd, naar aanleiding van een vorig bericht, in dit geval gaat het niet zozeer om de procedure als zodanig, waar wellicht allerlei regeltjes voor gelden. De NL-se grondwet (die nog steeds leidend is en waaraan ook het statuut aan ondergeschikt is) geeft aan, dat het democratisch gekozen parlement de hoogste macht binnen de natie is. Dat parlement is bovendien ook nog eens wetgevend en kan ad hoc maatregelen van bestuur nemen, overigens net als een minister, als hij daartoe voldoende draagvlak heeft. Eigenlijk is deze situatie te vergelijken met het afkondingen van de noodtoestand. De meerderheid van een democratisch gekozen parlement heeft het recht om in een crisis-situatie de voltallige regering per direct aan de kant te zetten. Jammer dan van de regeltjes. . . Het is op macro niveau vergelijkbaar met de waarborgfunctie die NL het recht geeft ad hoc en direct in te grijpen, wanneer de koninkrijksregering dat nodig vind, als het moet zelfs militair.

 4. Arme laffe Wilsoe. Hij heeft zich eerder al internationaal volslagen belachelijk gemaakt door met de staart tussen zijn benen van angst voor Robbie dos Santos de bekende brief naar de US te schrijven.

  En terwijl het imperium van Schotte is ingestort en Schotte opgesloten zit in Forti als de leider van het derde rijk in zijn bunker in Berlijn blijft Wilsoe hem trouw en tekent een nog belachelijkere brief. Nog steeds uit angst voor de Leider. Als Schotte hem had gevraagd een verzoek om militair ingrijpen door Chavez te tekenen had Wilsoe dat ook gedaan.

  Heb medelijden met Wilsoe. Wat een leven vol angst en vrees moet iemand hebben die zo onmetelijk laf is.

 5. wedden dat straks de brief niet is geschreven, niet is verstuurd en zeker niet is opgenomen in het archief.

 6. De laatste stuiptrekkingen van een verslagen en totaal vernederde Schotte. Zijn laatste getrouwe heeft nog een wetsartikel moeten opduiken en daaf een brief over moeten schrijven. In het Papiamentu, dus zefs zijn troetelpoedel Stella heeft hem al verlaten.

 7. @baselmans,

  wat ben je toch een bazelaar.
  wat zijn jouw belangen bij Schotte?????????
  ik had gedacht dat je een oprecht mens bent, die een hoop goeds voor Curacao heeft gedaan, maar waarom deze maffia willen steunen?????…
  ik ben echt benieuwd naar je bewegredenen..

 8. NB

  Nu kan er eindelijk aan de 50 MOT meldingen worden gewerkt van Gerrit,.

 9. @Baselmans

  Je bent geen jurist nee. Maar neem aan dat je het BW wel kent. Dat behoort nl iedereen te kennen.
  Net zoals de demissionaire regering in Ned. besluiten kunnen er niet genomen worden, de regering wordt gecontroleerd door de staten/parlement die de macht hebben.
  En dat wist Asjes drommels goed en heeft daarom elke vergadering gestopt, en mensen laten verwijderen enz.
  De interim regering is gekozen door de meerderheid van de Staten, geheel volgens de democratische beginselen.
  Schotte kan van alles miauwen maar zijn hele boevenclub zat fout. Er werden ondanks de demissionaire status allerlei geintjes uitgehaald in de Forti die het dagllicht niet konden verdragen. Er verdwenen gelden uit de allerlei potten: van een zo goed als failliet land.
  Betalingen werden niet meer verricht omdat dat er niet meer was, NFI o.a. specialisten etc.

  De 10 beveiligers van Schotte werden wel betaald uit de pot van de RSK.
  Er moest iets gebeuren en ik ben tenminste de 2 overlopers dankbaar dat zij het licht hebben gezien. Het kon zo niet verder.
  Ik heb de grootste bewondering voor de keuze van de gouverneur om een formateur te benoemen en zo tot een interim te komen.Grote bewondering voor deze interim regering dat zij – ondanks alle bedreigingen en tegenwerking – het aangedurft hebben om zich te laten be-edigen. Chapeau hiervoor.
  Dat het kamp MFK/PS zo’n geteisem is dat moge duidelijk zijn. Zij hebben het land in chaos achtergelaten.
  En nu kunnen anderen de kastanjes uit het vuur halen door overal in de regio, VS en andere bevriende landen alles weer recht te trekken.
  Schotte en zijn club zijn nu gewone burgers, dus ik hoop van harte dat ze allemaal worden opgepakt. Paspoort inleveren en v erantwoording afleggen.
  Zo gaat dat in een democracy.

 10. Schotte is een psychopaat. Mijn hele familie en ik hebben voor MFK gestemd. 30 stemmen heeft hij gehad. Het is tijd dat we one fouten corrigeren. 19 oktober komen we weer naar huis. In de armen van PAR die we nooit hadden moeten verlaten. Emily. We hebben van onze fout geleerd. We hopen alleen dat er andere zijn die dat willen toegeven en ook terugkeren.

 11. Lijkt me een duielijk staaltje van diefstal alsmede valsheid in geschrifte…

  A) GS is geen MP
  B) Wilsoe ook geen MinvJus
  C) Hoe komt deze kraker aan regeringspapier?

 12. @baselamns. in ons staatsbestel heeft het parlament het meeste recht. het parlament moet de regering steunenn en controleren. dat is STAATSRECHT! wanneer de regering geen steun meer heeft van het pralement dioent zij op te stappen. uiteindelijk heeft het parlament het recht en niet de min pres. stel dat rutte bv een pedofiel is dan zou hij altijd blijven kunnen zitten omdat hij niet luisterd naar her parlament.. ja in je dromen!

 13. Schotte had gezegd dat hij vloeiend in het Nederlands is; echter lezen blijkt toch niet zijn sterkste punt.
  Artikel 33:2 van de Staatsregeling van Curacao zegt: 2. De raad van ministers bestaat uit ten hoogste negen ministers, tenzij bij landsverordening anders wordt bepaald.
  Hier staat: ten hoogste. Dus dat houdt in NIET meer dan negen (9) ministers; minder mag natuurlijk wel en dat is nu het geval.

 14. Het meest schandalige is dat er bewust geen statenvergaderingen werden gehouden….dat is pas echt schandalig en Schotte greep wederom niet in.

 15. Iemand de staatsregeling even opgezocht?

  Artikel 33:
  Het landsbesluit waarbij de minister-president wordt benoemd wordt mede door hem
  ondertekend. De landsbesluiten waarbij de overige ministers worden benoemd of ontslagen
  worden mede door de minister-president ondertekend.

  Er staat niks over ‘negen’ in. Sterker nog, in artikel 31 staat:

  Artikel 31
  1. De ministers vormen tezamen de raad van ministers.
  2. De raad van ministers bestaat uit ten hoogste zeven ministers, tenzij bij landsverordening
  anders wordt bepaald.

  Schotte hoefde niets te ondertekenen want hij was geen minister president meer.

 16. JB@ 1) spies en nederland bemoeien zich er niet mee, zowel was de schuld niet opgelopen van 200 mijloem + 500 miljoen naar 700 mijloen waar de bevolkings niks van heeft gezien. Oja ik will ook niet liegen de bevolking komt elke quinsena en maand eind geld te kort. 2) volgens mij is schotte gewoon afgezet door de meerderheid van de staten alles wat hij niet aandraagt is niet aan de orde.

 17. @Baselmans

  Als Schotte in het belang van Curacao zou regeren had hij natuurlijk allang moeten opstappen. En gewoon zijn gelijk halen via de verkiezingen. Nu brengt hij het eiland en dus ook het volk grote schade toe.

  Daarnaast is Schotte hoofd verantwoordelijke voor de val van zijn kabinet. Zijn voormalig partijgenoot en het MAN lid konden zich niet meer vinden in de respectloze wijze van politiek voeren en de destructieve manier van werken. Dit is hem meermalen gemeld maar hij vond het belangrijker om MP te zijn dan de problemen oplossen en ergens voor staan.

  Regeltjes kun je altijd op verschillende manieren uitleggen, echter de basisregel van democratie en een meerderheid niet. En als Schotte straks wint, zal hij dat ook als eerste roepen. Waarom nu dan niet?

 18. waren niet echt veel simpasitanten die hem steunen vandaag in Punda, 30 pers, ga maar naar een huis en ga je voorbereiden op je komende nederlaag, denk niet dat er nog mensen gaan stemmen op iemand die zoveel dictatoriaal gedrag vertoond als deze guy, jammer want niet iedereen kan met macht omgaan, zeker niet als deze van je wordt afgepakt en je reageerd als een klein kindje. Had gewoon moeten leren wat wel en niet mag, maar dat moet van huis uit komen, helaas vinden we dit overal terug op ons dushi korsow.

 19. DEMOCRATIE is
  de staatsinrichting waarbij niet individuen of groepen, maar het volk als geheel drager is van de politieke macht, hetgeen tot uitdrukking komt in het oppertoezicht van het soevereine volk op wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende machten door middel van de wet, aan welke alle uitoefening van gezag gebonden is. Daar de wet het besluit is van de wetgevende vergadering, berust de politieke macht dus in laatste instantie bij het volk als wetgevende vergadering. Dit ideaal kan in verschillende
  feitelijke regeringsstelsels in meer of mindere mate benaderd worden. De voornaamste waarde van dit systeem is gelegen in de effectuering van het recht op zelfbeschikking van het individu, die echter in het sociale leven vrijwillige, door wetten geregelde vrijheidsbeperking insluit ter bescherming van de zo groot mogelijke vrijheid van de medemens. Hiermee nauw verbonden zijn waarden als meerderheidsbeginsel, bereidheid tot vreedzame regeling van geschillen in debat of parlement, en het gelijkheidsbeginsel, recht op gelijke kansen voor ieder. Bij de besluitvoering op grond van het meerderheidsbeginsel moet de minderheid toch intensief betrokken blijven doordat zij gehoord wordt en in de gelegenheid gesteld wordt haar invloed door vrije propaganda te doen doorwerken. De democratische dialectiek functioneert naar behoren zolang de meerderheid, het algemeen belang nastrevend, ook rekening houdt met de belangen der minderheid en deze van haar kant haar kansen loyaal afwacht.
  Wij dagen Mw. Spies uit, haar stoofpotje over de spelregels van democratie uit te leggen.
  Zij voegt toe en maakt zelf regels. Voor haar, niet het democratisch volk, door verkiezingen bepaalt nieuwe “constitutionele bestuursmandaten, maar “overlopers”. Kolibri verstandje Liesbeth!

 20. Het doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig, jammer dat ome gerrit niet spoort op het rechte pad en het beste voor Korsou wil.
  Als we iemand hadden met hetzelfde vermogen maar dan PRO Korsou en pueblo dan zou het geweldig zijn, helaas bestaan die niet 🙁

 21. Tja Baselmans,
  Als Schotte gelijk heeft hebben jullie pas echt een probleem,waarom olie op het vuur gooien.

 22. Misschien is Schotte niet goed op de hoogte dat hij in feite zelf een staatsgreep pleegd en orde verstoord wat ook strafbaar is. Wie is Schotte om de vergaderuimte van het kabinet nou te bezetten en niet wil vertrekken. Schotte is zelf medeplichtig aan staatsgreep en orde verstoring die te danken is aan zijn eigen deminsionairkabinet. Hij moet niet vergeten dat Curacao nog steeds een kolonie is van Nederland en kan Nederland staatsrechtelijk ingrijpen indien dat nodig is.Nederland zal zijn medeburgers en de bevolkingsmeerderheid niet in de steek laten als dat nodig is.

 23. Wat als heer Schotte eens gelijk heeft. Volgens een oud jurist die de hele onafhankelijkheid van Aruba heeft afgehandeld heeft onderhandeld in de nieuwe wetten op Aruba en Curacao en alle wetjes en regeltjes kent zijn zowel mevrouw Spies als heer Goedgedrag verkeerd bezig geweest. Volgens de wetten en de regels in onze statuten tussen Nederland en de eilanden staat kabinet Schotte in hun recht! Ik ben geen Jurist maar deze man maakte me het duidelijk via vele regeltjes en artikel nummers waar onder heer Schotte in zijn recht staat. Je weet wel “die kleine regeltjes”

 24. Weet Schotte dan echt helemaal niet van ophouden ?
  Welke advocaat leent zich voor dit soort kolder ?
  En denkt Schotte nu echt dat hij nog steeds de enige is die in het belang van het eiland werkt ?

  Het wordt tijd dat deze charlatan gewoon wordt opgepakt. Schotte is gewoon een burger, maar blijft gewoon doorgaan met overheidsgeld uitgeven.
  Wat zal het een circus worden wanneer de MFK en PS de verkiezingen winnen. Dan wordt het bijltjesdag door Schotte c.s. en daarna waarschijnlijk militair ingrijpen van Nederland…….zit ook niemand op te wachten.

 25. De laatste gedachtenkronkels van een doorgewinterde smoesjesfiguur. Hij beseft dat hij nooit meer minister kan worden, als de screening weer terug wordt ingevoerd.
  Game, set and match voor de tegenpartij. Nu kan hij zich volledig richten op het winnen / manipuleren van de verkiezingen. Tenminste als het OM hem niet “nodig” heeft.

 26. Bla bla bla bla …… Dus nu is het niet meer illegaal omdat hij geen toestemming heeft gegeven maar omdat het geen 9 ministers heeft? Nah, gelukkig dan moet alleen artikel 33 beredeneerd worden en dan heeft die het eindelijk geaccepteerd?

  Het is wel een doorzetter, alleen een btje te laat…. Als hij zo’n inzet had getoond omtrent de begroting 🙂

  Adiosss Schotte!

 27. Schotte je bent afgezet.
  er is een andere meerderheid.
  bereid je voor op Bon futura…