CURAÇAO – Stanley Betrian is op gisteren benoemd als minister-president van Curaçao. Hij was van 1983-1992 executive vice-president bij de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, van 1992-1994 vakgedeputeerde en van 1994-2000 gezaghebber van Curaçao.

 
Naam: Stanley Mario Betrian
Geboortedatum: 1 november 1951
Functie: Minister-president Curaçao

Loopbaan
Stanley Betrian studeerde aan de HTS in Eindhoven en daarna rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn tijd bij de Centrale, gedeputeerde en gezaghebber was hij onder meer voorzitter van de Stichting Implementatie Privatisering (StIP), de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).

Bijzonderheden
Betrian is behalve bestuurder ook gitarist. Tussen ‘74 en ‘76 trad Betrian regelmatig op met zijn band Pa Tin Pret (Voor de pret) in heel Nederland, maar ook in de rest van Europa. Ook nu op Curaçao is hij nog regelmatig te zien als gitarist bij verschillende groepen en bands.

© ANP, alle rechten voorbehouden

12 reacties op “Profiel Stanley Mario Betrian”

 1. Laten wij een ding duidelijk stellen. Iedereen maakt fouten. Dus ook mijn broer stanley Betrian. Als het goed is, trekt je lering uit de fouten die je hebt gemaakt. Dat kan ik niet van Gerrit Schotte en zijn vriendjes zeggen. Ze maken fouten en zijn bereid om fouten te blijven maken. Een fout maken is opzich niet zo erg tenzij de onschuldige/hulpbehoevens burgers hieronder lijden. En maar pretenderen dat ze het beste voor hebben met de medemens (bevolking). Lets keep it real.

 2. Beste Sander,

  er valt geen diploma te zien want die heeft hij niet. Als ik me niet vergis werdt hij tijdens HAVO 5 eruit getrapt wegens Frauderen tijdens een examen. Maar ja , of hij tot MAvo 4 HAVO5 of VWO 5 is gekomen…feit is dat hij tot daar is gekomen en niet verder en dus diploma loos is. Het is hem dus ook niet gelukt om via avondschool of staatsexamen een diploma te halen en dat valt nu te zien met de manier waarop hij zich profileert en hoe hij deze crisis afhandelt. Niveauloos!

 3. @buchi kunuku,

  nou dan wil ik zijn diploma wel eens zien….
  en hoe lang heeft hij er dan over gedaan…
  ik heb altijd begrepen dat hij ergens in de 4e klas van de Havo is gestopt…

 4. @Buchi Kunuku
  Je bedoelt te zeggen dat hij HAVO 5 niet heeft afgemaakt, nadat hij op het eindexamen betrapt was op spieken……..

 5. DEMOCRATIE is
  de staatsinrich¬ting waarbij niet individuen of groepen, maar het volk als geheel drager is van de politieke macht, hetgeen tot uitdrukking komt in het oppertoezicht van het soeve¬reine volk op wetgevende, uitvoerende en rechtspre¬kende machten door middel van de wet, aan welke alle uitoefening van gezag gebonden is. Daar de wet het besluit is van de wetgevende vergadering, berust de politieke macht dus in laatste instantie bij het volk als wetgevende vergadering. Dit ideaal kan in verschil¬lende
  feitelijke regeringsstelsels in meer of mindere mate benaderd worden. De voornaamste waarde van dit systeem is gelegen in de effectuering van het recht op zelfbeschikking van het individu, die echter in het sociale leven vrijwillige, door wetten geregelde vrij-heidsbeperking insluit ter bescherming van de zo groot mogelijke vrijheid van de medemens. Hiermee nauw verbonden zijn waarden als meerderheidsbeginsel, be-reidheid tot vreedzame regeling van geschillen in debat of parlement, en het gelijkheidsbeginsel, recht op gelijke kansen voor ieder. Bij de besluitvoering op grond van het meerderheidsbeginsel moet de minder¬heid toch intensief betrokken blijven doordat zij ge¬hoord wordt en in de gelegenheid gesteld wordt haar invloed door vrije propaganda te doen doorwerken. De democratische dialectiek functioneert naar behoren zolang de meerderheid, het algemeen belang nastre¬vend, ook rekening houdt met de belangen der minder¬heid en deze van haar kant haar kansen loyaal afwacht.

 6. Niet liegen meneer Obispo. Schotte heeft VWO 5 gehaald. In een debat moet u de juiste feiten aanhalen omdat uw tegenstander u anders op de details kan aanvallen. Uw punt is uiteraard duidelijk. Dhr Betrian heeft op papier althans de beste ervaring. Maar als u overdrijft over de laagte van het niveau van Schotte’s opleidig maakt u zichzelf kwetsbaar voo bepaad retorische trucs die het publiek het punt dat u wenst te maken over het hoofd doet zien.

 7. Naar verluid heeft hetb interimkabinet al een profielschets gemaakt voor de screening van nieuwe ministers.

  Daarin helaas geen opleidingseis, goed nieuws voor Schotte, maar wel de eis van geen gerechtelijke veroordelingen, slecht nieuws voor Schotte. En voor Constantia, dit duo zien we dus n ieder geval niet meer terug.

  Ook komt er een financiele screening waarbij schulden bij belastingdienst of overheids Nv’s (UTS, Aqualectra) een benoeming tot minister in de weg staan. Dat betekent dus het einde van Jamaloodin en el Hakim.

  Bij een MFK overwinning 17 oktober kunnen we dus Schotte, Constantia, Jamaloodin en el Hakim in de Staten verwachten en Peppie Pisas en Kokkie Garmes als ministers. Pabien, Korsou!

 8. Er is een Facebook Support page gemaakt om te tonen dat de meeste Curacaoenaars Stanley Betriaan en de juiste gang van zaken steunen. De pagina staat hier: https://www.facebook.com/demokrasiateibek?ref=stream

 9. Iedereen op Curacao is blij met deze capabele MP.

  Er zitten nog wel 2 krakers in Forti, maar die zitten daar ook alleen maar omdat ze van hun vrouwen niet meer thuis moge komen.

  In Punda worden BBQ’s en bandjes geinstalleerd, wat een ‘staatsgreep’ 🙂

 10. zijn profiel ziet er in ieder geval beter uit dan dat van ene Gerrit Schotte.
  wie was Gerrit Schotte ook al weer? ik ben hem bijna vergeten…

  er zullen vast mensen zijn/komen die allerlei foute zaken van de heer Betrian kunnen noemen.
  op een eiland is dat nou eenmaal zo….
  maar zo fout als Gerrit kan hij nooit zijn..

 11. Wat schept meer vertrouwen:
  HTS plus Universiteit Rechten of MAVO3?

  U mag er even over nadenken.

  Wel komisch dat de naam van de band van de Betrian, ‘pa tin pret’, het motto was van het kabinet Schotte de afgelopen 2 jaar.

 12. We zullen het maar niet hebben over de verkoop van het WTC, waar Betrian bij betrokken was.