CURAÇAO – Het ontslag van de regering-Schotte en de benoeming van een interim-regering op Curaçao passen in de spelregels die gelden in een democratische rechtsorde. Dat staat in een verklaring van minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties), die vandaag naar buiten is gebracht.

“Het interim-kabinet wacht de komende periode een belangrijke taak”, staat in de verklaring. Er komen onder meer verkiezingen aan. “Nederland, Aruba en Sint Maarten spreken de hoop uit dat dit interim-kabinet samen met de Staten het nodige in het werk zal stellen om zowel de periode naar de verkiezingen als de verkiezingen zelf goed en ordelijk te laten verlopen.”

© ANP, alle rechten voorbehouden

12 reacties op “Spies staat achter interim-regering Curaçao”

 1. Het Rechtstaat Curaçao bestaat niet het is een fabeltje, een leuke ijse dit smelt. Nederland staat bekend als een boef staat. Lees de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden, een dieven land en piratenland, die goud, goederen en bouwstoffen steelt van andere landen. Het is een corrupte land en ze hebben zelf geen Rechtstaat, hoe kan je je zelf in het spiegel kijken en zeggen dat je een democratisch land bent. Terwijl je je eigen staatsbestel en die van het land Curaçao niet respecteert. De veroordeelde criminelen hebben meer recht dat de gewone burger. Hoe kan je toelaten als Democratisch land dat de Gouverneur van Curaçao machten naar zich toetrekt terwijl hij daar niet bevoegd voor is???. Om een Interim Regering te laten beëdigen terwijl een Demissionaire Regering de lopende zaken al behartigt. Er is geen Kabinetscrisis, de Gouverneur heeft geen onderbouwde redenen en de staatsregeling van Curaçao staat dat niet toe, zoals de hoogleraar van Nederland te kennen gaf, in zijn schrijven aan de Regering van Curaçao.
  De Minister President Schotte en zijn Kabinet heeft in die zin gelijk dat de beëdigding van een Interim Regering illegaal is. Ik ben van mening dat de bewoners van Curaçao bij de Referendum niet moest kiezen om als autonome land in het Nederlandse Koninkrijk te worden. Ze hadden verstandiger moet zijn en kiezen voor onafhankelijkheid, dan ben je ook klaar met de moderne vorm van kolonisatie die Nederland op een slinkse wijze toepast op Curaçao en de andere eilanden om zijn belangen en doel te bereiken. Want als Curaçao niet onafhankelijk is, blijft hij een kolonie land. Wij moeten de eer aan ons zelf houden en op onze eigen benen gaan staan. Wij hebben geen Gouverneur nodig die zogenaamd de Koning vertegenwoordigd. Zelf de Nederlandse Koningin heeft weinig macht en zeggenschap bij het vomeren van een nieuwe Regering. Mijn voorstel is deze Curaçao kies als land voor een President ga op je eigen benen staan. En degene die bang zijn om onafhankelijk te worden, dat betekent dat je nog steeds een onvolwassen denkwijze bezit. Net als kleine kinderen die bang zijn voor de donker. In het Koninkrijk blijven verliest je je eigen waarde en cultuur je blijft altijd een slaaf.
  Aangezien het naam zegt het al, het Koninkrijk der Nederlanden, niet de Nederlandse en Caribische koninkrijk, het betekent dat Aruba Bonaire Curaçao St maarten St Eustatius en Saba niet zoveel waarde bezitten dat je zelf de naam van het Koninkrijk wilt upgraden. Zelf de Koninkrijks Regering zoals ze dat noemen de Rijksministerraad bestaat in feite alleen uit Hollanders (Makamba) hun zijn in de meerderheid, alleen 3 gevolmachtigde Ministers van Aruba St Maarten en Curaçao zitten in de Rijksministerraad. Wat voor een meerwaarde heeft dat, Rijksministerraad als alle wetten worden toch doorgedrukt door de Nederlanders, onze gevolmachtigde de Ministers zitten daar als spek en boom. De bewoners van Curaçao en de andere eilanden moeten meer kennis gaan vergaren over de Staatkundige Hervormingen binnen het Koninkrijk. Gebeurd dat niet dat ben je een makkelijk manipuleerbare prooi. Dan ben je en blijft je voor altijd een slaaf van Nederland. Einde Commentaar.

 2. Mijnheer Sander:
  DEMOCRATIE is
  de staatsinrich¬ting waarbij niet individuen of groepen, maar het volk als geheel drager is van de politieke macht, hetgeen tot uitdrukking komt in het oppertoezicht van het soeve¬reine volk op wetgevende, uitvoerende en rechtspre¬kende machten door middel van de wet, aan welke alle uitoefening van gezag gebonden is. Daar de wet het besluit is van de wetgevende vergadering, berust de politieke macht dus in laatste instantie bij het volk als wetgevende vergadering. Dit ideaal kan in verschil¬lende
  feitelijke regeringsstelsels in meer of mindere mate benaderd worden. De voornaamste waarde van dit systeem is gelegen in de effectuering van het recht op zelfbeschikking van het individu, die echter in het sociale leven vrijwillige, door wetten geregelde vrij-heidsbeperking insluit ter bescherming van de zo groot mogelijke vrijheid van de medemens. Hiermee nauw verbonden zijn waarden als meerderheidsbeginsel, be-reidheid tot vreedzame regeling van geschillen in debat of parlement, en het gelijkheidsbeginsel, recht op gelijke kansen voor ieder. Bij de besluitvoering op grond van het meerderheidsbeginsel moet de minder¬heid toch intensief betrokken blijven doordat zij ge¬hoord wordt en in de gelegenheid gesteld wordt haar invloed door vrije propaganda te doen doorwerken. De democratische dialectiek functioneert naar behoren zolang de meerderheid, het algemeen belang nastre¬vend, ook rekening houdt met de belangen der minder¬heid en deze van haar kant haar kansen loyaal afwacht.

 3. In Nederland is het instellen van een interim kabinet
  na het vallen van een regering aan de orde als de ministers
  zelf aangeven te willen stoppen of als er een motie
  van wantrouwen tegen de ministers is aangenomen.
  Ik denk dat het parlement beter zitting had kunnen nemen
  om deze motie aan te nemen, of …. te verwerpen.

 4. Wat riep Bush toen Saddam Hussein gevonden was en wat riep Obama toen Osama bin Laden gepakt was? Wat roept Curacao?

 5. @shon fiel,

  wat heb jij gesnoven???

 6. Wat is democratie?
  Het volk regeert zichzelf!
  Het is een staatsinrichting, waarbij niet individuen of groepen, maar het volk als geheel (via vrije verkiezingen) drager is van de politieke macht, hetgeen tot uitdrukking komt in het oppertoezicht van het soereine volk op de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende machten door middel van de wet, aan welke alle uitoefening van gezag gebonden is. Daar de wet het besluit is van de wetgevende vergadering, berust de politieke macht dus in laatste instantie bij het volk als wetgevende vergadering.
  Spies maakt haar eigen stoofpotje van wat democratische spelletje is. Het Eiland Curaçao is uit de Surinaamse klauwen en dat is de belangrijkste oplossing en het zal zo blijven ook!

 7. Hoop dat de Schotte stemmers ook een beetje meer nadenken wie ze nu aan de macht willen! denk aan onze eilandbelangen en niet aan de belangen van iemand die zijn hele leven al liegt en bedriegt ! Maar ja , nadenken met uitaluiten van gevoelens, moeilijk hè !

 8. Curaçao mag trots zijn, nu nog doorzetten!

 9. Iedereen die democratie in het vaandel heeft staat achter de interim regering, dus ook Spies, zo simpel is het.

 10. Danki senora Spies. Een steuntje in de rug heeft deze interim regering zeker nodig.
  Nu de beide fraudeurs Schotte en Jamoloodin nog verwijderen, desnoods met harde hand alstublieft en meteen oppakken die boeven.

 11. Danki danki mr Spies, en yesss…. we did it !!
  Ik ben zooo onwijs trots dat Curacao zijn eigen peultjes heeeft gedopt, we kunnen het !! Met een ‘beetje’ hulp van de 12 Statenhelden, onze Gouverneur en waarnemend Gouverneur en de mensen achter Akshon Sivil
  Hulde aan deze mensen die niet bang waren !!

  Jup, CURACAO IS WEER VRIJ 🙂 🙂 🙂

 12. zorgelijke situatie!