• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws of knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag geeft Felix Pinedo een overzicht van de brief van gouverneur Frits Goedgedrag.

 
Maandag 24 september is uiteindelijk gebeurd waar iedereen op heeft gewacht. De gouverneur van Curaçao heeft zijn oordeel uitgesproken ten aanzien van de te lang voortdurende disputen rondom ons staatkundig bestel. Velen inclusief ondergetekende hebben hun mening geuit ten aanzien van genoemd onderwerp. Het door de gouverneur ingenomen standpunt, namelijk over te gaan tot benoeming van een formateur van een interim-kabinet, zal als voedingsbodem dienen voor staatsrecht deskundigen en de leken op dit gebied.

Gelezen de brief van de gouverneur aan alle betrokkenen kan ik begrip tonen dat de gouverneur zich op gegeven moment genoodzaakt voelde een beslissing te nemen in deze onderhavige problematiek. Zijn overwegingen in acht nemende trek ik de conclusie dat de gouverneur zich niet uitspreekt over het gelijk van Statenvoorzitter Ivar Asjes, dat deze handelt conform het Reglement van Orde van de Staten of het gelijk van 12 statenleden hieromtrent. De gouverneur heeft zich in principe gericht op het in ongerede geraakte democratisch bestel, waardoor er geen duidelijkheid bestond over de legitieme volksvertegenwoordigingsorganen zoals de Statenvoorzitter en de Vice-voorzitter van de Staten en de Staten zelf.

De gouverneur heeft zijn beslissing genomen met hoog in zijn vaandel, het prevaleren van de in elke rechtstaat gerespecteerde democratische meerderheid. Wie van de twee kampen gelijk heeft zal misschien na vele discussies onder staatsrechtgeleerden en anderen in de komende jaren niet duidelijk worden. Een vraag die bij mij blijft hangen is dat niet duidelijk is in welke hoedanigheid (regeringsorgaan of Koninkrijksorgaan) de gouverneur heeft gehandeld. Had de gouverneur moeten aangeven in welke hoedanigheid hij optrad? Stond in het verzoek van de elf Statenleden in welke hoedanigheid zij zich tot de gouverneur hebben gericht?

Ik moet verder stellen dat een groot deel van deze perikelen te wijten is aan niet volledige duidelijkheid voor wat betreft bepaalde regelingen in onze Staatsregeling. Eén van die onduidelijkheden ligt volgens mij in artikel 35 van de Staatsregeling en de Memorie van toelichting hiervan. Er wordt namelijk niet aangeven dat met de minister-president ook wordt bedoeld de minister-president van een interim-kabinet. Het vermelden van ‘ook bij tussentijds ontslag of benoeming’ dekt deze lading niet. Volgens mij is hierdoor ook de tegenstellingen ontstaan tussen de gouverneur en de minister-president. In de Staatsregeling wordt vermeld dat de benoeming of het ontslag de contraseign van de minister-president vereist, maar stelt niet dat de minister-president verplicht is om te tekenen. Indien het de bedoeling is van de wetgever dat onder artikel 35 ook een interim-kabinet hieronder valt (en dit wordt nergens vermeld) dan heeft de zittende minister-president niets anders te doen dan te tekenen of te wachten totdat de nieuwe (interim) minister-president de eigen benoemingsbesluit ondertekent en daarna de besluiten van de andere ministers.

Er zijn nog meer artikelen in de Staatsregeling die doorgelicht moeten worden om multipele interpretaties te voorkomen. Eén ervan is de wijze waarop vermeld wordt het aantal stemmen om verandering te kunnen brengen in de Staatsregeling. Een andere is het vermelden onder artikel 53 en de Memorie van Toelichting hiervan, dat voor multipele interpretaties vatbaar is, namelijk dat de Staten na ontbinding conform het beschrevene eigenlijk een demissionaire positie krijgen. Indien dat niet de bedoeling was dan had men moeten stellen, zoals de gouverneur in zijn brief stelt, dat de Staten alle bevoegdheden behouden. Een ander punt dat ook duidelijk is geworden uit de brief van de gouverneur is dat de ontslagaanvragen van de ministers door de gouverneur in beraad zijn genomen terwijl hij hen heeft gevraagd aan te blijven tot na de verkiezingen.

Formeel is er nog een verzoek van de gouverneur opdat de demissionaire regering aanblijft tot na de verkiezingen. Moet hij deze aanvraag formeel ongedaan maken? Een punt dat niet klopt in de brief van de gouverneur is zijn verzoek aan de formateur tot het voorbereiden van de Statenverkiezingen op 19 oktober aanstaande. In november worden de nieuwe Statenleden bëedigd. Een ander belangrijk punt is dat na de verkiezingen de huidige regeringspartijen weer de meerderheid in de Staten kunnen krijgen. Direct daarna kunnen zij het gehele interim-kabinet naar huis sturen doormiddel van moties van wantrouwen tegen alle ministers. Deze ministers zullen dan op grond van de overgangsregeling zich kunnen beroepen op één jaar lang het honorarium van minister?

12 reacties op “Ingezonden: interim-kabinet dient als voedingsbodem”

 1. ondertussen word er op Forti alle bewijsmateriaal vernietigd, ik heb zo een gevoel dat we straks op de diverse kantoren alle kasten leeg zullen zijn .

 2. Na het uiterst heldere verhaal van de Gouverneur vind ik dit een tamelijk warrig betoog. Ik schat zo in, dat Schotte, na installatie van de interimregering, onder een nieuwe minister van Justitie, door de politie van Forti moet worden verwijderd.

 3. @Zorro en Juanna:
  He jasses Rita… echt?

  Gelukkig vor jou maken wij de meeste vrouwen allemaal wel eens zo’n verkeerde vergissing (lees een verkeerde man). Esther Jacobs heeft er hier op Curacao zelfs een bijbeltje over geschreven “Hebt jij al een foute man?” lees maar eens, komt allemaal wel weer goed hoor 🙂

 4. foei rita foei

 5. zorro ken je het verhaal van die ene ING die geen spijker kan slaan. asjes is gewoon iemand die op een examen kan weergeven wat hij in zijn boekje heeft gelezen. ik hoop niet dat hij toentertijd bevriend was met constantia. dit moeten we uitzoeken.

 6. @ juanna. Ik durf het niet te zeggen, want dan wordt het verwijderd. Laat ik het houden op “in natura”. Mijn vriendin Nardy zal dat ook goedkeuren:-)

 7. wat zal rita allemaal gekregen hebben?

 8. @ rita. Ik heb Asjes duidelijk over 14 zetels horen praten en hij is doctorandus en jij hebt maar OLO gevolgd. Zijn toehoorders waren trouwens hoofdzakelijk minderjarigen, die niet mogen stemmen. Het was dan ook gisterenavond opvallend rustig met overvallen en moorden. De niet opgeleide ouders bij PS doen dus aan kindermishandeling.

 9. rita kijk jij uit dat jij niet samen met wiels in het caprilles kliniek zit na de verkiezingen.

 10. staatsgreep maar ze zullen het wel weten met de verkiezingen zal de ps 12 zetels halen

 11. Enge situatie zeker die laatste zin; denk dat wij als stemmers moeten kijken naar de partijprogramma’s en dan de minst slechte keuze maken. Eigenlijk zouden wij inzicht moeten krijgen in de financiering van de campagnes en tv-spots omdat ik het gezicht van Schotte nu wel erg vaak zie.

 12. Als het kabinet schotte in overleg met de staten afspraken had gemaakt welke zaken lopend waren. dan was dit nooit gebeurt