• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – PNP vindt dat de nieuwe wetgeving van strafrecht op Curaçao, waardoor een gedetineerde die tot levenslang is veroordeeld kans krijgt op gratie, heroverwogen moet worden. Dit zegt de groene partij in een reactie op de zaak van James Murray, de man die in 1979 de zesjarige Darly Lai ombracht.

Met de wijzigingen hebben gedetineerden die tot levenslang zijn veroordeeld het recht om na twintig jaar opnieuw geëvalueerd te worden, met het oog op een mogelijke vervroegde vrijlating. “Toen bekend werd dat door de wetswijziging de mogelijkheid bestond dat Murray op vrije voeten zou kunnen komen, kwamen vele protesten vanuit de gemeenschap”, meent PNP.

Informatie
De partij gelooft dat de wetswijziging heroverwogen moet worden om te voorkomen ‘dat het gevoel van vrede in de samenleving wordt beïnvloedt’. “De huidige regering had de wet in behandeling gegeven bij de Staten, zonder de samenleving te informeren van de onaangename gevolgen die de wetswijziging met zich mee zou kunnen brengen. Een uitgebreide informatieronde langs de samenleving zou op zijn plaats zijn geweest voordat de wet werd behandeld”, aldus PNP.

Verantwoordelijk
“Het is te hopen dat de minister van Justitie ditmaal wel capabel is om te luisteren naar de samenleving en te komen met een wetswijziging om te voorkomen dat Curaçao weer onaangenaam wordt verrast als gevolg”, benadrukt de partij. “Als dit niet het geval is, zal PNP haar verantwoordelijkheid grijpen, zo gauw de partij in de regering komt, en de nodige wetswijziging door te voeren voor de rust in de samenleving.”

Darly Lai
Murray vermoordde in 1979 de zesjarige Darly Lai. Hij werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld en zit ondertussen 33 jaar vast. De zaak over zijn eventuele vervroegde vrijlating was de eerste onder de nieuwe wetgeving. Vorige week vrijdag oordeelde de rechter dat Murray niet vervroegd vrij zal komen.

3 reacties op “PNP wil wet gratieverlening terugdraaien”

  1. Curacao moet gewoon laak hebben aan zijn verbintenis aan het CPT en het mensenrechtenverdrag schendt. Voor mij part moet Curacao gewoon de doodstraf invoeren voor de komende 50 jaar. Dat is het enige manier op de te hoge criminaliteit op Curacao tijdelijk te bestrijden. Gelijke monnik gelijke kappen. Nederland zal zeker wel gaan stuiteren hier tegen maar Curacao en zijn volk moeten naar hun eigen belang gaan kijken. Er moet of van Links of van Rechts of dwaars doormidden, besluit worden genomen om de doodstraf in te voeren. Kans op gratie niks van heroverwegen per direct afschaffen. Dat is het enigste manier om orde te herstellen op Curacao.

  2. het terugdraaien van deze wet zou mede als gevolg hebben dat Curaçao zijn verbintenis aan het CPT en het mensenrechtenverdrag schendt. Deze zijn namelijk de basis waarop deze wetgeving is ingevoerd. Het feit dat de mogelijkheid tot het doen van ene verzoek tot gratie bestaat past hierbij, evenals de taak van de rechtbank zijn beslissing hieromtrent met goed afgewogen argumenten te omkleden. Zie daar het besluit rondom het verzoek van Murray. een mogelijkheid in de wet komt met verantwoordelijkheden en betekent nog niet dat werkelijk loslaten van risico op de samenleving ook automatisch het resultaat is.

  3. De gouverneur heeft in 2011 al 62 gratieverzoeken behandeld. De gouverneur van Aruba nog geen 10. Of die gratie ook daadwerkelijk is verleend wordt uit de bron niet duidelijk. Maar in het ergste geval zijn er dus in 2011 al 62 criminelen vervroegd vrijgelaten.
    Bron: Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011