• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Nederland staat voor een opgave die om grote veerkracht vraagt, zei koningin Beatrix vandaag in de troonrede. “De financiële en economische crisis die de wereld sinds 2008 in zijn greep houdt, raakt ook Nederland hard. Economisch herstel volgt niet vanzelf.”

 
“Het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het instandhouden van de welvaart vraagt belangrijke offers van alle Nederlanders”, zei de koningin.

Turbulente periode
De vorstin verwees naar 200 jaar geleden toen een turbulente periode vooraf ging aan het ontstaan van het koninkrijk. Ook toen was herstel van handel en welvaart van belang en werd volgens haar veerkracht van de samenleving gevraagd. Volgend jaar wordt het 200-jarig bestaan van het koninkrijk gevierd.

Sterk land
De aanpak van de huidige economische problemen duldt geen uitstel, zo maakte de koningin duidelijk. De economische crisis is volgens haar dieper en hardnekkiger dan eerder voorzien. Nederland wordt als exportland bijzonder getroffen. Volgend jaar stijgt de werkloosheid. Ook zullen de groeicijfers lager zijn dan we tot nog toe gewend waren. Toch is Nederland volgens koningin Beatrix in sociaal en economische opzicht een sterk land, gebouwd op een lange traditie van internationaal ondernemerschap, hard werken en solidariteit tussen bevolkingsgroepen en generaties.

Verschillen overbruggen
Op beslissende momenten in de geschiedenis heeft Nederland volgens de koningin de veerkracht getoond waar al in 1813 over werd gesproken. Generaties voor ons hebben bewezen onder moeilijke omstandigheden in goed overleg verschillen te kunnen overbruggen, ten dienste van een verstandig sociaal economisch beleid. Uit die voorbeelden mogen we vertrouwen putten voor de toekomst.”

Caribisch Nederland
Ook het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk kwam naar voren in de troonrede. De koningin zei dat de kleine landen voor een grote uitdaging staan. “De economische crisis laat zich ook daar voelen. Transparantie en houdbare overheidsfinanciën zijn van groot belang voor de bevolking en het vertrouwen in het bestuur. Na de staatkundige vernieuwing van oktober 2010 wordt op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba op diverse terreinen geïnvesteerd in verbeteringen. Dat geldt onder andere voor de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van schoolgebouwen en leerkrachten, en de rioolwaterzuivering.”

[scribd id=106247140 key=key-19j8faekqt91nya8ts4u mode=scroll]

© ANP, alle rechten voorbehouden

1 reactie op “Belangrijke offers van alle Nederlanders gevraagd”

  1. Zo snel mogelijk Curacao onafhankelijk maken zodat Nederland daar ook niet meer vele honderdenmiljoenen Euro’s aan kwijt raakt elk jaar. We kunnen al dat geld beter aan de grens in brand steken, dan helpen we tenminste nog een paar man aan een baan.