CURAÇAO – Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat VVD en PvdA een poging doen om samen een kabinet te vormen. De twee grote winnaars van de verkiezingen pleitten daar vandaag zelf ook voor, in hun gesprekken met ‘verkenner’ Henk Kamp.

 

VVD-leider en premier Mark Rutte was vandaag de eerste die advies uitbracht aan Kamp. Hij zei na afloop een kabinet van ‘ten minste VVD en PvdA’ te willen formeren. Datzelfde zei PvdA-leider Diederik Samsom even later, hoewel hij eraan toevoegde dat er om redenen van stabiliteit of balans aanleiding kan zijn om er meer partijen bij te betrekken. Samsom denkt dan aan de SP. Rutte heeft een samenwerking met een links blok van PvdA en SP voor de verkiezingen uitgesloten.

Andere partijen
SP-leider Emile Roemer vindt een formatiepoging van VVD en PvdA ‘een zinloze exercitie’. Hij wil dat Samsom het voortouw krijgt om een centrumlinkse coalitie te smeden met SP, CDA en D66. PVV-leider Geert Wilders denkt dat VVD en PvdA als grootste partijen een kabinet moeten vormen. CDA-leider Sybrand Buma pleitte voor twee informateurs, die de verschillen tussen VVD en PvdA moeten proberen te overbruggen. D66-leider Alexander Pechtold wil juist één informateur, van VVD-huize, die moet bekijken of VVD en PvdA de verkiezingsuitslag wel op dezelfde manier interpreteren.

Grote verschillen
Rutte vindt dat hij door kan met het kabinetsbeleid, terwijl Samsom vindt dat het roer om moet, stelde Pechtold. Buma benadrukte dat VVD en PvdA er zelf uit moeten komen en dus ‘niet naar een derde partij moeten kijken om hen daarbij te helpen’. Ook de ChristenUnie, 50PLUS, de SGP en GroenLinks vinden dat VVD en PvdA snel om de tafel moeten om te zien of ze de grote verschillen in hun programma’s kunnen overbruggen. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vindt de verschillen zo groot, dat Rutte eerst moet bekijken of hij met rechtse geestverwanten een kabinet kan vormen.

Debatteren
Kamp gaat zich in het weekeinde beraden en besluit dan of hij nog eens wil praten met bepaalde fractieleiders. De VVD-minister, een vertrouweling van Rutte, wil zijn verslag uiterlijk woensdag afronden, zodat de Kamer er donderdag in nieuwe samenstelling over kan debatteren. De VVD-minister heeft die rol in de kabinetsformatie gekregen omdat de Kamer dit voorjaar besloot de koningin voortaan buiten de formatie te houden.

 

© ANP, alle rechten voorbehouden

www.versgeperst.com