• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag gaat Philippe Maaskant in op de initiatiefwet die door VVD werd ingediend om de, volgens hen, kansarme immigranten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten weren.

Met de winst van de VVD in de Tweede Kamer in Nederland zal de kans van slagen van deze initiatiefwet (ingediend door de VVD-er Bosman) zijn toegenomen. Reden om er nog eens goed naar te kijken. In de toelichting blijkt dat VVD de wet heel goed heeft voorbereid.

De wet komt er omdat Curaçao het tot stand komen van een Rijkswet blokkeert. Als Aruba verstandig is, maken ze –voor het te laat is- met NL een consensus Rijkswet die specifiek kan gelden voor Aruba. Arubanen hebben in NL geen slechte reputatie en kan dus andere [betere] condities bedingen.

Het doel van deze wet is om de komst van kansarme immigranten van de eilanden naar NL te reguleren. Enigszins hypocriet wordt ook vermeld dat de eilanden hun eigen jongeren moeten behouden om het land op te bouwen…Dat kunnen we wel als drogreden betitelen.

Waar het om gaat is dat criminelen vanuit Curaçao worden geweerd en dat voorkomen wordt dat er bij een leegloop van de eilanden een groot beroep gedaan kan worden op het sociale vangnet in NL. Er worden zelfs specifieke wetten aangepast om die uitsluiting te regelen. (Bijstand, Huisvesting, e.d.) Nederland weet nog goed hoe Suriname destijds leegliep en de Bijlmer ging bevolken. Dat willen ze deze keer voorkomen.

De zaak loopt daarom al vanaf 1980 toen er in de Tweede kamer al moties van die strekking werden ingediend. Ook is erbij de grondwetswijziging van 1983 over gesproken en is er specifiek rekening mee gehouden dat er ooit zo’n regeling komt. Het zou dus niet strijdig met de grondwet zijn.

De officiële toelichting op het betreffende onderdeel in het Statuut voor het Koninkrijk vermeldt dat het toelatingsbeleid ten aanzien van Nederlanders aan elk der rijksdelen een grote mate van vrijheid dient te worden gelaten. Die vrijheid geldt dus ook voor Nederland (in Europa).

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) verzetten zich in beginsel tegen een toelatingsregeling voor eigen onderdanen, maar ook daar is over nagedacht. Nederland heeft een voorbehoud gemaakt bij de bekrachtiging van de verdragen. De relevante artikelen zijn voor het Caribische deel van het Koninkrijk uitgesloten. De juridische basis lijkt dus in orde.
Als de wet wordt aangenomen krijgt Curaçao een ‘koekje van eigen deeg’, omdat de wet een spiegelbeeld wil zijn van de regelingen hier. Iedereen kan vrij naar Nederland blijven reizen, maar…om in NL te blijven moeten we straks, als we langer dan zes maanden in NL willen zijn, ons formeel in NL inschrijven en dat kan dus pas indien aan de eisen is voldaan: Uitschrijving uit het bevolkingsregister van het eiland aantonen,  Nederlandse Taal beheersen, Middelen van bestaan hebben, Diploma’s hebben voor de NL arbeidsmarkt, Geen strafblad, Geen gevaar voor openbare orde etc.. Ook moet er voor de aanvraag betaald worden en op dat gebied heeft Nederland voor asielzoekers al de reputatie peperduur te zijn. Die komen liever via België… Bursalen en de gevolmachtigd minister blijven wel welkom. Als we toestemming zouden krijgen ons in NL te vestigen, dan is dat voor de duur van een jaar. De toelating kan telkens met een jaar worden verlengd.

Opmerkelijke afwijking van de regeling op Curaçao is, dat men in NL in deze wet geen uitzetting van Nederlanders kent, zoals Curaçao dat wel kent. Dat er geen uitzetting is geregeld wordt gepresenteerd als ‘soepel’, maar als je in NL niet bent ingeschreven (en dus geen Burgerservicenummer hebt!) ben je veroordeeld tot een niet-werkend zwervend bestaan zonder bankrekening of verzekering of bijstand, en dan ga je vanzelf wel terug! De wetgeving van Politie en andere opsporingsinstanties wordt aangepast zodat iedereen kan worden ‘staande gehouden’ als er gedacht wordt dat hij of zij door deze wet niet terecht in Nederland verblijft. Dan kun je 6 maanden de gevangenis in.
Net als Curaçao heeft Nederland -als deze wet er komt- de definitie van ‘landskind’ geregeld. Ze moeten natuurlijk net als wij ervoor zorgen dat uitgezonden landskinderen wel soepel terug kunnen. Ze hebben veel van ons geleerd!

Overgangsmaatregelen zijn ook al bedacht. Stel dat de wet per 1 januari 2013 ingaat, wat dan?
Iedereen van Curaçao, Aruba of St. Maarten die dan kan aantonen meer dan 10 jaar ononderbroken ingezetene te zijn van Nederland, hoeft zich niet meer te melden voor een verblijfsvergunning. Dat laatste lijkt me wat complex. Het van toepassing verklaren van wetten met terugwerkende kracht is juridisch niet netjes. Denk dat dit er dus in zit als ‘wisselgeld’. De BES eilanden worden als NL gezien en hiervoor geldt de wet dus niet.

8 reacties op “Ingezonden: Initiatiefwet VVD”

 1. @Churandy
  Welke toegangsnormen Curacao hanteert tov Nederlanders?
  HBO diploma of hoger en werkgeversverklaring.
  of
  een minimaal startbedrag (weet niet uit mijn hoofd)
  of
  (voor pensionado’s) een gegarandeerd inkomen van …/mnd en je eigen ziektekostenverzekering nemen

 2. Korsou wil toch als gelijkwaardige partner behandeld worden…. Juits ja, welke toegangsnormen hanteert Korsou.

  Het geschreeuw barst los zodra de niet ven enige educatie vorzienne en criminele YdK in Nederland geen ruimte meer krijgt om zijn/haar uitkering en toeslagen op te halen.

  Hier heeft de goedwillende, hardwerkende en niet criminele YdK in Nederland alleen maar last van.

 3. Curaçao, een reden te meer om onafhankelijk te worden!!

 4. @Jan C., ja je kan de “jongeren” verplichten onderwijs te volgen maar je kan ze niet verplichten zich dat onderwijs eigen te maken. Zoiets als ,het is moeilijk met onwillege honden hazen te vangen. Capice ?

 5. Als de nieuwe regering dus niet te lang op zich laat wachten kan het één en ander dus per 1 Januari 2013 zijn ingevoerd ?

 6. E.e.a. heeft natuurlijk ook te maken dat ons land een tijd enkeltjes heeft gegeven aan kansarme jongeren richting nederland.

  als alles goed bij ons was geregeld dan had nederland deze bepekingen niet hoeven voor te stellen.

  maar gezien de huidige situatie op ons eiland en het verkiezingverlies van Wilders in nederland zal de stroom van onze landskinderen richting Nederland wel eens weer op gang kunnen komen.

  Helemaal nu de PS nu ook de landskinderen die een andere politieke partij aanhangen met geweld belagen.

 7. Nee, want dat zijn we van je gewend. Ja, als je meer onderwijs dan Gerrit hebt genoten.

 8. Vindt je het gek als ik zeg dat om betere kansen te creëren jongeren verplicht en los financiële status onderwijs moeten krijgen?