CURAÇAO – Gezaghebber van Bonaire Lydia Emerencia en Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte hebben uit verschillende hoeken signalen ontvangen dat er mensen zijn die de wijken in gaan om stempassen op te halen, en zelfs eisen dat mensen hun stempas inleveren. Dit schijnt een vorm van protest te zijn.

De Gezaghebber en de Rijksvertegenwoordiger maken zich zorgen over deze ontwikkeling en stellen hierbij duidelijk dat het afgeven van een stempas aan derden alleen is toegestaan wanneer iemand er zelf voor kiest om een volmacht aan iemand anders te geven, zodat diegene voor hem/haar kan stemmen.

Strafbaar
Het is niet toegestaan anderen onder druk te zetten om een stempas af te geven, of een stem uit te brengen. Dat kan een strafbaar feit opleveren, ingevolge artikel 131 (Wetboek van Strafrecht BES): “Hij die bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk iemand verhindert zijn kiesrecht vrij en onbelemmerd uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.”

Stempas
Iemand die zijn stempas gedwongen heeft afgegeven, kan geen vervangende stempas meer ophalen bij het Openbaar Lichaam Bonaire.
Ook voor mensen die hun stempas kwijt zijn is het niet meer mogelijk om een nieuwe op te halen, de deadline hiervoor was 10 september. Zonder stempas is het niet mogelijk om te gaan stemmen.

3 reacties op “Dwingen tot afgifte stempas strafbaar”

 1. En beginnen jullie Nederlanders op Bonaire nu eindelijk te snappen, waarom machtigingen op de eilanden afgeschaft waren?!

 2. Als er niet gecontroleerd wordt, kun je net zo vaak stemmen als je wilt, dit heeft dus wel degelijk effect.

 3. ik snap hier helemaal niets van?
  dwingen stempas af te geven?
  welk belang?
  wat is een stempas?
  wat moet je er mee?
  kan iemand anders er iets mee?
  niet persoonsgebonden?