• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Gouverneur Frits Goedgedrag won deze week advies in over het verzoek van twaalf Statenleden, om een interim-kabinet in te stellen. Op advies van advocaten Grüning en Koeijers voert hij het verzoek niet uit. Wel geeft hij aan dat de Staten gelegenheid moeten krijgen om zich te beraden.

De gouverneur wijst erop dat de Statenleden eerst parlementaire stappen moeten ondernemen om uit de huidige politieke impasse te komen. “Daarbij dienen de Staten de gelegenheid te krijgen, en zo nodig te scheppen, zich te beraden op de ontstane situatie. Indien de meerderheid van mening is dat het merendeel van de demissionaire ministers per direct dienen op te stappen, is het aan die meerderheid om een formele uitspraak te doen door middel van het aannemen van moties van wantrouwen.” Op deze manier blijkt dat die minister van de regering Schotte niet meer de steun hebben van de meerderheid.

Optreden gouverneur
Volgens de adviseurs van de gouverneur is het belangrijk dat de Statenleden zelf gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren. “Het optreden van de gouverneur als Koninkrijksorgaan is vooralsnog niet aan de orde. In het belang van Curaçao en haar jonge democratisch bestaan, is het gewenst dat eerst op landelijk niveau alle mogelijke oplossingen worden aangedragen.” Wel zal de gouverneur als ‘ultimum remedium’ (laatste redmiddel) optreden wanneer de Staten de situatie zelf niet kunnen oplossen. Hij zal dan de mogelijkheden onderzoeken om de democratie te herstellen en te garanderen.

33 reacties op “Gouverneur voert verzoek Groep van twaalf niet uit”

 1. @ruperto rumay, Inderdaad is dat de rol van de gouverneur; de macht daar te leggen waar de meerderheid van de Staten de macht wil hebben. Deze greep naar de macht was dus correct uitgevoerd. Als Asjes de Staten bijenroept voor een motie van (wan)/vertrouwen kan hij dat bevestigd krijgen. De Staten zijn, tot er een volgende Staten is, het hoogste college! Vergeet niet dat een interim regering die kan bogen op een meerderheid ook per landsbesluit had kunnen bepalen dat de verkiezingen niet meer nodig zijn. Het getuigt van politieke volwassenheid dat men daar niet voor kiest. Denk dat Schotte, Wiels en Asjes -als het andersom was geweest dat niet hadden kunnen opbrengen.

 2. @R.Rumay, waarom horen we je niet over de corruptie van regering schotte.criminelen die minister zijn geworden. Blijkbaar heb jij er geen problemen mee. heb je pastechi al gekregen?

 3. kasuari, de functie van deze gouverneur naar het nu blijkt is et bevorderen en het daartoe doen leiden dat er een greep naar de macht op curacao kon worden voltrokken. Kasuari, alleen een parlamentaire enquete waarbij hel veel mensen op het eiland curacao en in nederlands onder ede moeten worden gehoord. Een meerderheid van de MFK/MAN en PS van tweederde of meer zal het koninkrijk tw het nederlands deel daarvan, zeer zeker op het internationale toneel stuiptrekkingen bezorgen.

 4. Een parlamentaire enquete direkt na de verkiezingen. De maskers zijn aan het vallen en waarschijnlijk is frits niet zo kosher geweest. Het aandeel van nederland, de nederlandse vertegenwoordiing, ex-gouverneur jaime saleh, enkele tweedekamerleden, ex-premier nederland peter balkendende, paul rossemoller, de vbc en de vorige vna zullen opwaarheid moetenworden onderzocht. De voltrokken “Staatsgreep” op curacao wordt met de dag overzichterlijk. Ook is het aandeel dat dagbladen als de amigoe en anilliaans dagblad enkele blgs van europese nederlanders die dag in dag uit hun vennijnde vrije loop hebben gelaten om de ten val brengenvan de vorige regering schotte te bewerkstelligen. Men moet zich afvragen waaom bv. een miljonair als jacob gelt dekker dag in dag uit de tijd neemt om bezijdens onwaarheden te verkondigen alsook deze kleine gemeenschap van mensen in het caribisch gebied te bespotten en rediculiseren. Waarom zou juristen als karel frielink al maar door hun tijd gebruiken om met de diverse veiligheidsdiensten te borrelen en waarschijnlijk te conspireren. Vandag kan ik de surinaamse president bouterse beter begrijpen.

 5. Met HIj op de derde alinea bedoel ik Frits goedgedrag,

 6. Als ik Frits Goedgedrag was zou ik de eer aan mijzelf houden en de macht overdragen aan het militaire gezag en oprotten. Fits is de eerste en de laatste Gouverneur zonder gezag die Curacao ooit heeft gekend. Hij kan ook zijn gezag overdragen aan de vroegere gouverneur Saleh.Hij is ook een zakenvuller net als de kabinet Schotte en Wiels. Geld van het volk te verdienen zonder wat te doen.

 7. Punt is Mavo premier Schotte werkt niet mee.
  Ze zullen die schurken dus met geweld moeten laten opkrassen.
  Patstelling dus even.

 8. Het snallemaal erg gemakkelijk te begrijpen:

  “Naar verwachting zal de openbare vergadering voor het einde van deze week worden gehouden en worden dan één of meerdere moties tegen de demissionaire regering ingediend. Het verzoek volgt op het advies van Ronald Koeijers en Carl Grüning aan gouverneur Frits Goedgedrag waarin ze stellen dat een Statenmeerderheid een motie kan aannemen, waarbij zij een minister naar huis kan sturen. De betrokken minister dient dan ook af te treden, aldus het advies.”

 9. Ben eens met de stellingname van John Baselmans. Ben sterk onder de indruk dat de gouvnr onder invloed van de twee adviseurs, de hr. I. Asjes op een gedekte manier sugereert om de door de statenleden aangevraagde statenverg te honoreren. Indien dhr. I. Asjes volhardt en de verg steeds uitstelt, ben in benieuwd wat gouvnr dan zal doen. Dhr. Asjes volhardt nl. dat hij cfm het Reglement van Orde van de Staten handelt.
  De gouvnr zal dan met heel gegronde redenen moeten komen om het geclaimde gelijk van Asjes weg te nemen. Zal hij dan weer twee andere of dezelfde adviseurs inhuren of zal hij nuwel op advies van de eigen kabinetadviseurs een beslissing nemen?

  Indien weer externe adviseurs binnengehaald worden zal voordat er weer een advies op tafel ligt de verkiezingen reeds voorbij zijn.

  Het advies van de twee juristen zinspeelt op een mogelijke ingrijpen van de gouvnr als rijksorgaan, waardoor een maatregel van Rijksbestuur als ultimum remedium gedekt geadviseerd wordt.

  Volgens mij dient dhr. Asjes gewoonweg de vergadering op te roepen. Indien de statenleden met moties van wantrouwen tegen de individuele miinister komen, dan wordt weer de positie van de gouvnr op de proef gesteld. De miinisters hebben nl. reeds hun ontslag ingediend dat geaccepteerd werd door de gouvnr. Naar mijn mening dient de gouvnr de motie dan als niet ontvankelijk te beschouwen. Dit heb ik reeds in mijn reactie op Prof. dr. mr. Kunneman vermeld. Ik hoop dat dhr. Asjes die uitdaging aangaat. Hij loopt de kans om uit de stoel van voorzitter gelicht te kunnen worden, maar na de verkiezingen zullen de demissionaire regeringspartijen hem weer op die stoel plaatsen.

 10. De beslissing is mijns inziens juist. De juiste volgorde is:
  1: staten moeten eerst besluiten om het kabinet naar huis te sturen. Hiertoe moet de meerderheid een poging ondernemen. Eerst via de reguliere weg, (zoals als onlangs is gepoog) en als dat niet lukt op basis van van art 120. Op dat ogenblik is moet de regering naar huis.
  2; Indien de regering dat niet doet is de democratie in gevaar en moet de gouverneur ingrijpen. Immers de meerderheid van het parlement heeft besloten ( de basis van de democratie) en het besluit wordt niet uitgevoerd. En dat is dan waarschijnlijk vanuit de waarborgfunctie van het statuut.
  Mijns inziens weegt het democratisch grondrecht vele malen zwaarder dan de door heren Asjes, Schotte en Wiels aangehaalde regels.

  Dus als het parlement van Curaçao karakter heeft dan beleggen ze deze vergadering( nodig alle leden uit svp en neem dan het besluit om de regering naar huis te sturen!
  De gouverneur moet dan de rest doen.

 11. @john, ik bedoel natuurlijk baselmans.

 12. Hoe stuur je een gouverneur naar huis. Frits Lafgedrag is het minimumloon nog niet waard, laat staan de 25,000 florin die hij per maand in zijn zak steekt.

  Wat een lafaard. Ik wil Jaime Saleh terug, die had tenminste fatsoen, karakter en durf en er werd tegen hem opgekeken. Frits Lafgedrag wordt als deurmat gebruikt, en eerlijk gezegd verdient hij niet beter.

 13. Ik geef het op. Jammer dat mensen niet kunnen lezen.

 14. Beetje een flauwe conclusie! die iedereen al weet maar als de meerderheid wordt tegengehouden door een statenvoorzitter? dan lijkt het me handig dat de gouverneur een statenvergadering oproept!

 15. Het gaat hierom kinderen wiels wil oorlog en Jasjes trekt nu de kar.Monk zit wappens te regelen,en als het zover komt dan denkt wielleman de dans te ont springen maar dat zal hen lukken.

 16. Dus, wat je zegt John is dat het gedrag van Ivar, Schotte en Wiels e.d. ethisch en waardig is omdat ze de mazen in de wet gebruiken om de democratie uit te schakelen?
  Daarom hoop jij dat de 12 statenleden die gisteren een spoedvergadering hielden achter slot en grendel verdwijnen? Je hebt ze niet allemaal op een rijtje.

 17. “gisteren”

 18. @Sander

  Bedoel je mij nu of waar heb je het over?
  John, op 11-09-2012 om 15:00 schreef:

  Een juiste stap.
  De Staten als hoogste orgaan moet stappen ondernemen. En dat hebben zij gedaan gisteren door parlementaire stappen te ondernemen.
  Als Ashes blijft dwarszitten dan kan Goedgedrag altijd nog ingrijpen. Vooralsnog is het nu de Staten die aan zet zijn. Een aangezien zij de meerderheid hebben is dat dus nu gebeurd.

  Daar heb ik meen ik niets verkeerds aan gezegd. De stap die Goedgedrag aangeeft is geheel correct.
  Als je de moeite neemt even op de andere site de conclusie van aanbevelingen te lezen van de beide advocaten die door Goedgedrag zijn ingeschkeld dan kom je – als je dat wilt – met mij gtot dezelfde conclusie.

  Ik begrijp je opmerking hierboven dan ook niet. Waar slaat zo’n domme opmerking nu op dat ik PS aanhanger zou zijn. Te gek voor woorden eerlijk gezegd.
  De Staten zijn aan zet. En die stap hebben zij gosteren gemaakt.

 19. Ik ben de enige echte John Baselmans en mijn hersenen zijn helemaal helder. In de vele rechtszaken en uit de vele gesprekken met de Minjus, PG, OM en Gouverneur blijkt dat er vele wetten en regels zijn waar mensen ge of misbruik van kunnen maken. PS en heer Asjes en kabinet Schotte heeft ons de laatste jaren gewezen op de vele mazen van de wet. De oppositie kwam alsmaar te kort in hun vermogen de mazen aan te pakken , die ze zelf overigens geschapen hebben! We moeten deze mensen dankbaar zijn dat ze in deze 2 jaren ons geleerd hebben hoe wankel onze democratie is. Ik heb genoten van deze tijd en er gaat nog veel meer komen als de verkiezingen anders uit gaan pakken als menig verwachten. More to come.

 20. John, je bent de weg kwijt….
  Asjes is begonnen met een coupe te plegen door de Staten geen kans te geven een motie in te dienen.
  dus Asjes is de gene die gearresteerd moet worden.
  Asjes is de dictator.
  ik twijfel trouwen of je echt John bent en niet een of ander gehersenspoelde PS aan hanger.
  maar daar komen we nog wel achter.

 21. Een juiste stap.
  De Staten als hoogste orgaan moet stappen ondernemen. En dat hebben zij gedaan gisteren door parlementaire stappen te ondernemen.
  Als Ashes blijft dwarszitten dan kan Goedgedrag altijd nog ingrijpen. Vooralsnog is het nu de Staten die aan zet zijn. Een aangezien zij de meerderheid hebben is dat dus nu gebeurd.

 22. @john Baselmans, hmm de vraag is inderdaad wanneer de geschorste vergadering zal plaatsvinden want nu vindt er een staatsgreep plaats door Asjes en Schotte en de 40 rovers

 23. Ben ik nu zo slim of is Fritz nu zo dom?

  Leuk verhaal allemaal maar als de Statenvoorzitter de vergadering schorst wanneer kan de Staten dan deze motie van wantrouwen indienen? Heeft Fritzie daar ook een antwoord op?

  Of laten we de vraag anders stellen. Stel dat Asjes en Schotte samen iemand vermoorden. Dan kunnen zij in de huidige situatie gewoon aanblijven want de statenvoorzitter roept geen statenvergadering meer op.

 24. De gouverneur komt pas in actie als Fort Amsterdam in brand staat, maar dan letterlijk.

 25. na gisterenavond is deze uitspraak de vrijbrief voor de groep van 12 en kunnen de ministers naar huis worden of lees ik het verkeerd.

  btw. de gouverneur kan niks doen zonder toestemming van NL en NL laat het aan de bevolkinng over die 12 jaar moeten dokken om de financieele ellende van deze regering op te ruimen.

 26. Een goede beslissing van de gouverneur. De verkiezingen zal bepalen of de huidige demisionaire kabinet terugkomt of de oppositie.

 27. Dus conclusie: De actie gisteren was een staatsgreep en buiten de wet om. Het is heer Asjes die nu verplicht wordt om een vergadering uit te schrijven EN een stemming te houden.

 28. Die stappen hebben ze gisteren genomen, nu maar hopen dat ze ermee doorgaan en dan ook de ‘balls’ hebben om de club criminelen achter slot en grendel te zetten.
  De staatsgreep van Asjes mag niet onbestraft blijven.

 29. er komt geen oplossing, want Asjes blijft de staten kapen.
  hij denkt dat hij met een minderheid toch gewoon door kan gaan.
  dat is geen democratie maar dictatuur.
  maar dat kan je van de PS verwachten.

 30. Open deur heet dat……jammer dat Asjes probeert om die democratische deur dicht te houden.
  De meerderheid heeft nu gesproken, en nu??

 31. “door middel van het aannemen van moties van wantrouwen.”

  Maar de motie kan niet worden ingediend want dictator Ivar laat dat niet toe. Wat is dit nu voor een antwoord? Heeft hij daar zo lang over moeten doen? Meer dan lintjes knippen kunnen we van de gouverneur niet verwachten. Weer iemand voor op de zwarte lijst.

 32. Wat is eigenlijk de functie van deze Gouverneur?

 33. Gatverdamme!