CURAÇAO – Professor dr. Tom Zwart heeft onlangs een bezoek gebracht aan het kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao. De professor werd ontvangen door  de plaatsvervangende gevolmachtigd minister Humphrey Senior. 

 
Zwart is hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Utrecht en directeur van de Onderzoekschool Rechten van de Mens. Hij is de grondlegger van de zogenaamde ‘receptorbenadering’. Dit concept bepleit dat het bevorderen van mensenrechten het beste kan plaatsvinden door de lokale context op waarde te schatten, en door dialoog en respect, in plaats van de confrontatie en opgeheven vinger.

Receptorbenadering
In de Tweede Kamer is de laatste tijd herhaaldelijk van gedachten gewisseld over de receptorbenadering. Dit concept lijkt steeds meer een centrale plaats in te nemen in het mensenrechtenbeleid van het Koninkrijk.

1 reactie op “Prof. Zwart praat met Senior over receptorbenadering”

  1. Geachte Prof Zwart, het is verspilde moeite, we hebben op het ogenblik een junta die het woord Receptorbenadering niet eens kan spellen, laat staan dat ze het kunnen bevatten.

    Indien u even de moeite neemt om naar de achtergrond van enkele van onze ministers te kijken dan zult ook u zich moeten realiseren dat het aan hen niet besteed is. Men neemt het niet zo nauw met de wet.
    Dialoog bestaat hier niet, het is slechts eenrichtingsverkeer, en respect bestaat hier slechts op papier. Voor Curacao bent u 200 jaar te vroeg met dit soort ideen.