• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Onder grote belangstelling vond vanmiddag de tweede zitting inzake de vervroegde vrijlating van de moordenaar van Darly Lai, James Murray, plaats. Het Hof nam tijdens de zitting de positie van de nabestaanden en de kans dat Murray zal recidiveren uitgebreid in beschouwing. Versgeperst was bij de zitting.

De zaak werd behandeld door rechters Hoekstra, Boerlage en Van Dam-Van Issel, die een drietal deskundigen, James Murray en de nabestaanden hoorde. De advocaat van Murray, C. Reijntjes-Wendenburg, probeerde aan het begin van de zaak de nabestaanden uit het proces te sluiten. Volgens haar kunnen de nabestaanden niet als derde partij gezien worden omdat ze geen vorderingen hebben. Maar het Hof besloot na een kort beraad dat, omdat de zitting geen strafproces is, het voor de hand ligt dat de nabestaanden gehoord worden.

Gevoel
Het Hof begon als eerst met het horen van James Murray. De rechters richtten zich vooral op het gevoel van Murray over zijn daad van 33 jaar geleden, zijn gevoelens over zijn gevangenschap en gevoelens naar de ouders en familie van Darly Lai toe. Maar al gauw werd duidelijk dat Murray moeite had met het beantwoorden van de vragen van de rechters, die sommige vragen een paar keer moesten herhalen. Vooral de vraag of hij begreep dat de familie van Darly Lai hem niet op vrij voeten wil hebben, leek de 59-jarige Murray niet te begrijpen. Murray verklaarde wel dat hij veranderd is de laatste  jaren en geen last meer heeft van wraakgevoelens. Maar een echt moment van berouw kwam er niet.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Het teruggetrokken gedrag van Murray werd iets verklaard nadat psycholoog Micha van de Vorst en psychiater Glenn Matroos aan het woord kwamen. Beide deskundige hebben bij Murray een antisociale persoonlijkheidsstoornis geconstateerd, met lichte psychopatische en narcistische trekjes. Daarnaast heeft Murray een IQ van 49 en ontbreekt het hem aan empathie. Beiden achtten de kans op geslaagde re-integratie in de maatschappij klein, omdat het volgens Van de Vorst ‘onmogelijk is om te voorspellen wat Murray zal doen als hij onder grote druk komt te staan’. Doordat Murray een zeer gestructureerd leven leidt in de gevangenis, is het volgens de deskundigen lastig om in te schatten hoe Murray reageert op een minder gestructureerd leven.

Modelgevangene
De reclassering op Aruba, waar Murray de afgelopen twaalf jaar vastzit, acht de kans op geslaagde re-intergratie juist groot. Murray staat de laatste tien jaar bekend als modelgevangene, werkt als stoffeerder in de werkplaats en leidt andere gedetineerden op tot stoelenstoffeerder. Onder gestructureerde begeleiding en dagbesteding denkt de reclassering dat Murray een leven kan opbouwen buiten de gevangenismuren. De reclassering op Curaçao oordeelt echter dat de psychologische gevolgen voor de nabestaanden van Darly Lai niet te overzien zijn als Murray vrijkomt.

Berouw
De ouders van Darly Lai, die in 1979 op zesjarige leeftijd werd doodgestoken door Murray, waren aanwezig bij de zitting. Vader Roy Lai sprak kort het Hof toe. Hij vertelde dat hij sinds de moord zijn hele leven af en aan heeft gelopen bij een psychiater. “Ik ben er nooit over heen gekomen”, zei een geëmotioneerde Lai. “Volgens mij heeft hij nooit spijt gehad. Hij kan beter in de gevangenis blijven.” Roy Lai kon niet alle vragen beantwoorden die het Hof hem vroeg, omdat hij zo emotioneel werd dat hij niet meer op zijn benen kon staan. “Ik ben nu nog verdrietiger dan toen, omdat ik zie dat hij geen berouw heeft.”

Evaluatie
Door de extra beveiliging die was aangetrokken kon er maar een maximum van 35 toeschouwers bij de zaak aanwezig zijn, vijftien minder dan normaal. De James Murray-zaak ligt gevoelig op Curaçao. Dat blijkt wel uit de 21.0000 handtekening die zijn opgehaald tegen de vrijlating van Murray. Daarnaast is dit de eerste zaak onder de nieuwe wetgeving van het strafrecht op Curaçao waarin een gedetineerde die levenslang heeft gekregen het recht heeft om na twintig jaar geëvalueerd te worden door het Hoger Gerechtshof.

Levenslang
Murray zit een levenslange straf uit in het Korrektie Instituut Aruba (KIA), nadat hij in 1979 de zesjarige Darly Lai van school ophaalde en haar met een mes in haar rug, hals en buik stak. Murray vermoordde naar eigen zeggen Darly om wraak te nemen op de tante van het meisje, die de relatie met hem had verbroken. Hij liet het lichaam van het meisje achter op de vlakte van Hato. De uitspraak over de voorwaardelijke vrijlating van James Murray is op vrijdag 21 september om 10.00 uur.

Live-verslag van journalist Leoni Leidel-Schenk van Versgeperst.com over de zitting van James Murray op Radio Hoyer 2:

4 reacties op “Grote belangstelling zaak vrijlating James Murray”

 1. murray heeft al zijn rechten op vrijheid verspeeld toen hij aan dat arme meisje kwam.ik zeg: nooit meer kans op vervroegde invrijheidsstelling, als je tot zoiets in staat bent blijf je tot zoiets in staat. ik leef mee met de familie Lai, deze pijn gaat nooit weg.
  die murray moet zich diep schamen dat hij het lef heeft om om zijn vrijheid te durven vragen

 2. Levenslang is levenslang. Aangezien hij in Aruba in de petinetiare inrichting bijzonder zinvol werk doet. Namelijk een geordend leven leiden. Goed werk verrichten en anderen opleidt tot het werk van stoffeerder. Dus hup, weer op het vliegtuig richting Aruba en lekker verder gaan met waar hij mee bezig was binnen de muren. O ja en sleutel weggooien.
  Als je in staat bent om uit jaloezie een klein kind zo te mishandelen en te vermoorden dan ben je eigenlijk niet waard om er te zijn. Jammer dat we geen dead row kennen.
  Sin berguensa, sin hefoel, abusador.

 3. Op curacao heeft hij geen leven meer zodra ze zijn gezicht kennen zullen ze hem wat proberen aan te doen. Ik hebbzelf twee kleintjes en als hij levenslang krijgt en je zegt daarna zulke dingen zouden ze heb triple levenslang moeten geven. Brood kaas en water is al te veel. Stofferen van stoelen? Zou hij niet moeten beginnen om zijn eigen graf te stofferen! Meisje ziet haar ouders nooit meer zij had een hele leven voor haar hij heeft zijnleven al geleeft. Levens lang is levenslang. Door dit krijgen alle jongeren zoiets van ja dan doen we ook zo iets komen we ook vrij na een tijd. Gevangenis is hotel!

 4. Ik heb te doen met de nabestaanden die weer door het hele proces van verlies moeten gaan. Lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de rechter Murray vrijlaat.