• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De schoonmaakwerkzaamheden om het natuurgebied van Jan Kok zoveel mogelijk vrij te maken van de olie zijn in de tweede fase van uitvoering beland. In een vergadering tussen verschillende partijen is een werkplanning uitgezet met concrete afspraken.

Geschreven door Michelle da Costa Gomez

In de eerste fase werd met inzet van zeer groot materieel het grove schoonmaakwerk aangepakt om de locaties die zwaar getroffen waren te ontdoen van de meeste olie. Veel plekken, waaronder de locaties waar de mangroven staat konden daarmee niet worden aangepakt,vanwege het feit dat deze vegetatie zorgvuldig behandeld moet worden om geen additionele schade te veroorzaken.

Kleine groep vrijwilligers
In de tweede fase van de schoonmaakwerkzaamheden, waar reeds op bepaalde plekken mee begonnen is, wordt voornamelijk gefocust op het schoonmaken van de patches met mangroven en de historische structuren van de zoutpannen. Hiervoor zullen kleine groepjes vrijwilligers worden ingezet na een korte workshop waarbij uitgelegd wordt hoe om te gaan met de materialen die worden ingezet. Vervolgens gaan deze groepen onder begeleiding van gebiedsdeskundigen aan de slag. Het gaat om een vaste kleine groep vrijwilligers die tenminste een week bezig zullen zijn met deze werkzaamheden. De keuze voor een kleine groep vrijwilligers is genomen om de schoonmaak werkzaamheden efficiënt en op professioneel niveau te laten plaats vinden, meerdere verstoring en mogelijke schade aan het gebied te voorkomen en om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen om de gezondheid van de vrijwilligers de beschermen.

Derde fase
Deze fase staat voor wat betreft de mangroven onder leiding van milieuactivist Ryan de Jongh, die vanaf dag 1 in het gebied aan het werk is geweest. Bij de derde fase van het schoonmaak project, ook onder leiding van Ryan de Jongh, zullen meer vrijwilligers worden betrokken voor het fijnere schoonmaakwerk. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Geen massale hulpacties
De organisaties doen een oproep aan mensen en bedrijven die zich aangemeld hebben om stand-by te blijven. “De getoonde interesse en aanbod van hulp is van groot belang en mag niet verloren gaan. Dit natuurgebied is echter zo kwetsbaar dat het zich niet leent voor massale hulpacties”, geeft aanspreekpunt Theo van der Giessen, van Uniek Curaçao aan.

Betrokken organisaties
De samenwerkende organisaties en personen zijn onder andere milieu activist Ryan de Jongh, Dierenarts Odette Doest, Carmabi, Stichting Uniek Curacao, deskundigen van Ecovision, Curacao Footprint Foundation, Green Force en Monumentenzorg.

1 reactie op “Coördinatie schoonmaak Jan Kok in tweede fase”

  1. Ik mis bij de betrokken organisaties de veroorzakers van dit grote milieuincvident de ISLA en PDVSA??
    Maar ja als het om dergelijke incidenten gaat schitteren zij altijd door afwezigheid.
    Zij kopen liever de bevolking om met een basketbalveldje en een barbeque.