CURAÇAO – De  regering van Curaçao gaat de bevolking meer ruimte geven om te participeren in het overheidsbeleid. Om deze reden heeft minister Carlos Trinidad (Dienstverlening) op 30 augustus het startsein gegeven voor het project ‘Partisipashon di Siudadano’ (Burgerparticipatie).

Volgens het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening hebben alle inwoners het recht om hun mening te geven over wat er gebeurt in het bestuur van hun eiland. “Een gemeenschap moet de gelegenheid hebben om invloed uit te oefenen op de effecten van het beleid van haar regering. Er moet de mogelijkheid zijn om te participeren in de besluitvorming op alle niveaus. Een burger moet bijvoorbeeld de kans hebben om te participeren in de veranderingen die om hem heen plaatsvinden.”

Project
MTC Services (Management Training & Consultancy Services NV ) is via een openbare aanbesteding uitgekozen om dit project uit te voeren. Het project heeft een vorm voor de uitvoering van het overheidsbeleid, waarbij burgers op directe en indirecte wijze worden betrokken om medewerking te krijgen in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de effecten van het overheidsbeleid. De voornaamste taak van dit project is om de communicatiebrug te versterken en vertrouwen te winnen tussen samenleving en overheid. “Onze burgers moeten de mogelijkheid hebben om iets tegen de regering te zeggen en viceversa, hoe zij elkaar kunnen helpen om het levensstandaard in Curaçao te verbeteren”, aldus het ministerie.

Enquête
Via een enquête zal uit de projecten die de regering nu heeft, drie pilot projecten worden gekozen die te maken hebben met burgerparticipatie. Van deze projecten zullen de beleidsambtenaren worden getraind in hoe de burgers te consulteren, informeren en te betrekken in het project. Een ander belangrijk deel van het project is, om tijdens het traject de burgers te overtuigen om te participeren en hen vertrouwen te geven dat het zinvol is om deel te nemen in het proces van burgerparticipatie.

Deelnemen
Via internet (chat, e-mail, social network) of  rechtstreeks via buurtsessies kunnen burgers meedenken. “Het gaat niet alleen om deelname maar ook om het vertrouwen over te brengen dat er iets gedaan wordt met de informatie, suggesties, meningen die de burgers geven”, zegt het ministerie van Trinidad. “Het moet dus ook zichtbaar zijn wat er gebeurt is met de mening die een burger heeft gegeven.”

7 reacties op “Meer ruimte voor burgerparticipatie bij overheid”

 1. Kunnnen we beginnen met de druktank? deze zou grats zijn en nu moeten we betalen en het gebruik moeten we betalen aan de vrouw van Cooper. Waarom heeft er geen openbare aanbesteding plaatsgevonden?

 2. Tja, gelijktijdig het parlement buiten spel zetten?

  Mogen we aannemen dat we als burgers dan inzicht krijgen in de resultaten van overheidsbedrijven en de activiteiten van allerhande stichtingen?
  Begin eens met een overzicht van hun websites.
  Waar vinden we op internet de voorgenomen landsbesluiten?
  Waar vinden we de voorstellen zoals die naar de RvA gaan?
  Waar vinden we de landsbegroting en de realisatiecijfers?
  Waar vinden we de resultaten van MOT onderzoeken?
  Waar zien we hoe de VKC heeft geholpen de criminaliteit aan te pakken?
  Waar vinden we de afspraken over de decompressietank?
  Waar vinden we de afspraken over het oude Amstelterrein voor Aqualectta/ziekenhuis?
  Waar vonden we de afspraken over de nieuwe huisvesting voor Kranchi?
  Hoe zien we hoe we Constancia kunnen `helpen` om ISLA de goede kant op te krijgen?
  Waar vinden we de laatste milieu informatie?
  Waar zien we de details van de afspraken met de EU
  Waar zien we hoe Curacao weer de FAA normen gaat halen?
  Fijn dat we nu betrokken worden!

  Reactie van Stella: Nee , nee, dat is niet de bedoeling..het gaat om af en toe een actie om de schijn te wekken dat we democratisch zijn en niet corrupt. Gewoon over een gat in de straat of een lantaarnpaal die omvalt, dat kan nog net.

 3. Zeer goed plan, chapeau !

  Curacao is van ons allemaal en alles wat er gedaan wordt met ONS geld of gemeenschappelijke bezittingen moet transparant zijn.
  Niemand mag voortaan meer in z’n eentje over gemeenschappelijke bezittingen en gelden beslissen zonder dit van te voren te melden aan de bevolking.
  Alleen op deze manier kan men afrekenen met corruptie en oneerlijke concurrentie etc.

 4. Wat hebben wij als curotzooi toch geweldige en geleeeeeerde profeten als volks vertegenwoordigers,Wiels & co boven aaaaaaaaaan/.

 5. Het volk heeft al recht op inspraak via de staten. Deze statenleden worden door het volk gekozen. Echter regering Schotte heeft de staten monddood gemaakt en we leven nu in een dictatuur. Dus mr. trinidad geef uw medepartijlid Asjes de opdracht om de geschorste statenvergadering te hervatten zodat het volk inspraak heeft!

 6. Pseudo inspraak, hahaha. Zoethoudertje meer niet. Beslissingen blijven de dictators (= regering) de burgers toch gewoon door de strot drukken, zoals straks als eerst die superdomme basiverzekering bij SVB tegen gigapremie!! Etc. etc.

 7. meneer Carlos Trinidad heb je dit opgenomen met dictator asjes?