• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Staatssecretaris Frans Weekers heeft namens minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties) Kamervragen beantwoord over de gevolgen van nieuwe belastingregels voor de economie van St. Eustatius en Saba. De Kamervragen werden in mei gesteld door D66-leden Wassila Hachchi en Wouter Koolmees.

De D66-leden willen weten wat voor belastingdruk de eilanden ervaren nu deze wordt verschoven van direct naar indirect. Weekers verwijst naar het koopkrachtonderzoek dat is uitgevoerd op Caribisch Nederland door onderzoeksbureau Ecorys. “In dit onderzoek is de belastingdruk voor Caribisch Nederland van zowel het belastingjaar 2010 als 2011 door Ecorys geschat.” De staatssecretaris geeft aan dat in 2010 nog het oude belastingstelsel van kracht was en in 2011 het nieuwe belastingstelsel is ingevoerd. “De geschatte belastingdruk in 2010 was 16.6 procent ten opzichte van het BBP (Bruto Binnenlands Product). De geschatte belastingdruk in 2011 was gelegen tussen de 16.1 en 17.2 procent ten opzichte van het BBP. Er is door Ecorys geen schatting gemaakt van de belastingdruk per eiland.”

Accijnsverhoging
Daarnaast willen Hachchi en Koolmees weten wat voor invloed de accijnsverhoging heeft op de lokale economie. “Uit het Ecorys-rapport is gebleken dat voor zowel Saba als Sint Eustatius de vervoerskosten gestegen zijn”, zegt Weekers. “De belangrijkste factoren die deze prijsstijging hebben veroorzaakt, zijn de stijgende brandstofkosten en de verhoging van de accijns. Echter, zoals uit de beantwoording van vraag 1 blijkt, is de globale totale belastingdruk op Caribisch Nederland niet veranderd. Bij de invoering van het nieuwe fiscale stelsel is gekozen voor een schuif van directe belastingen naar indirecte belastingen. Dit is onder andere terug te zien in de verhoogde accijnzen.” Volgens Weekers zijn er geen gegevens bekend over de precieze invloed van de verhoging van de accijnzen op de lokale economie.

Zorgpremie-inning
Op de vraag of het klopt dat de Rijksdienst Caribisch Nederland er van uit is gegaan dat er geen sprake meer zou zijn van zorgpremie-inning bij de werkgevers op de eilanden zegt Weekers het volgende: “Bij de transitie was er bij zowel de eilandbesturen als bij de Rijksdienst Caribisch Nederland onduidelijkheid over het feit dat ook in 2011 net als in de jaren ervoor werkgeverspremies moesten worden geheven. Ik leid hieruit af dat de informatievoorziening vanuit het Rijk over de premieheffing beter had gekund. Ik wil wel benadrukken dat de eilanden geen financieel nadeel hebben geleden als gevolg van de premieheffing. Bij de oorspronkelijke berekening van de vrije uitkering is abusievelijk een deel van de budgetten verminderd met werkgeversbijdragen. Deze comissie is bij eerste suppletoire begroting 2011 hersteld door de eilanden met terugwerkende kracht hiervoor volledig te compenseren”, aldus staatssecretaris Weekers.

Lees hieronder alle Kamervragen van de D66-leden Hachchi en Koolmees en de antwoorden van staatssecretaris Weekers:
[scribd id=104893112 key=key-2b7p7n4st8c4h0661s2e mode=scroll]

www.versgeperst.com