• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO- De petroleumlandsverordening, die juridisch de baan vrij moet maken voor de exploratie naar aardgas en aardolie, is volgens de regering al naar verschillende adviesorganen gestuurd. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) zet een paar kanttekeningen bij het ontwerp.

De discussie over mogelijke aanwezigheid van olie en gas reserves in en rondom de wateren van Curaçao is al geruime tijd gaande. Al in 2005 heeft Curaçao het ontwerp Petroleumlandsverordening Benedenwindse Eilanden opgesteld, maar het kabinet MFK, PS en MAN heeft toch een nieuw ontwerp Petroleumlandsverordening Zeegebied Curaçao opgesteld.

Eigendom
In het ontwerp staat uiteraard vastgelegd dat het in het zeegebied Curaçao aanwezige petroleum eigendom is van de rechtspersoon Curaçao. “Maar in de landsverordening zijn geen afspraken opgenomen over de verdeling van de opbrengsten tussen Curaçao, Aruba en de BES eilanden. Dit in tegenstelling tot het ontwerp petroleumlandsverordening Benedenwindse Eilanden uit 2005”, merkt VBC op.

Bevoegdheid
Wat bij de vereniging echt de wenkbrauwen laat fronsen is dat de minister van Algemene Zaken, oftwel de minister-president, bijna alle touwtjes in handen heeft. Zo mag alleen de minister van Algemene Zaken toestemming geven voor de financieringswijze van olieboringen, voor wetenschappelijk onderzoeken, voor overeenkomsten met vennootschappen, overdracht en derden en heeft hij de bevoegdheid om zich in te laten met de taken en voorschriften van de Energieraad en indien nodig in te grijpen.

Macht
“Het is volstrekt onduidelijk waarom bij voorbaat zoveel bevoegdheden aan de Minister van Algemene Zaken worden verstrekt. Zelfs de Staten worden op een zijspoor gezet en de minister krijgt carte blanche”, zegt VBC. “Is dit een nieuwe gewenste ontwikkeling in het Curaçaos staatsrecht, waarbij van te voren de minister een soort van onbeperkte ‘machtigingsbevoegdheid’ wordt verstrekt? Welke zijn de motieven die zulk een ontwikkeling rechtvaardigen?”, vraagt de vereniging zich af.

Trias politica
Volgens de vereniging lijkt het alsof het ontwerp Petroleumlandsverordening persoonlijk voor de minister van Algemene Zaken is geschreven. “Hierdoor dreigt de balans tussen de trias politica uitgangspunten, waarbij sprake is van scheiding van machten, ernstig verstoord te raken.” De discussie over de aanwezigheid van aardgas in het territorium van Curaçao loopt al jaren. De PAR zou tijdens haar bewind al onderzoek hebben laten uitvoeren naar de aanwezigheid van aardgas. MFK-leider Gerrit Schotte probeerde al voor zijn aantreden als premier de documenten van eventuele olieboringen boven water te krijgen.

8 reacties op “Kanttekeningen bij ontwerp Petroleumlandsverordening”

 1. Als dit nog een paar jaar zo doorgaat , zal er een keer van buiten worden ingegrepen. Dus: don’t worry! Even doorbijten. De kruik ……..

 2. Ik denk dat de enige olie op Curacao bij Jan Kok te vinden is. En daar halen ze hun schouders voor op …

 3. En dit is nieuws? Werkelijk?

 4. We weten toch al dat de inkomsten van olie naar Schotte en zijn kornuiten gaan. kan margaret van der Dijs in een nog groter huis in Miami wonen.

 5. Wat is het verschil met nu? Staten hebben zich nu ook buiten spel laten zetten…. Gerrit is niet slim, maar heeft vrij slimme adviseurs. Chavez is er niks bij….

 6. Was even nog vergeten naar die dos plaka per liter, die ons aller Gerritje ontvangt, te vragen, wordt dat direct op zijn rekening gestort of heeft hij daar een witwasweggetje voor bedacht ?

 7. Wij hebben het toch niet over die olierijkdommem waarvan men (PS, MAN en MFK) zegt dat de PAR dat allemaal had willen inpikken ? Was dus een afleidingsmanouevre van ons aller Gerritje.

 8. Onbeperkte macht (igingsbevoegdheid) hoort toch bij een dictateur (MP en gevolg) zoals nu op Curacao?