• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De halfjaarlijkse rapportage van College financieel toezicht (Cft) liegt er niet om. Het Cft schrijft in de rapportage, die vorige week is aangeboden aan de Tweede kamer, dat ook de situatie voor 2012 zorgelijk is.”Het Cft heeft meermalen zijn zorgen geuit over de budgetdiscipline op Curaçao.”

Zo zijn er vergevorderde plannen voor het invoeren van gratis onderwijs, terwijl er daarvoor volgens het Cft geen dekking is verwerkt in de begroting.

Niet sluitend
“De voorgenomen maatregelen op het terrein van de gezondheidszorg, de oudedagsvoorziening en het dividendbeleid zijn keer op keer vertraagd. Deze maatregelen zijn van wezenlijk belang voor het structureel houdbaar maken van de begroting”, aldus Cft. “Zolang deze maatregelen niet doorgevoerd zijn, is de begroting van Curaçao meerjarig niet sluitend. Desondanks is Curaçao wel voornemens om nieuwe langjarige verplichtingen aan te gaan, voornamelijk uit hoofde van de bouw van een nieuw ziekenhuis.”

Fonds
Het Cft is ook niet te spreken over het besluit van de regering om met ingang van 2 juli per getankte liter benzine 5 cent in een fonds gestort zal worden, waaruit plannen voor verbetering van de wijken worden gefinancierd. “Mocht het voornemen van de regering zijn om dit buiten de begroting om te doen, dan is dit uit het oogpunt van deugdelijk financieel beheer zeer ongewenst.”

Informatievoorziening schiet tekort
Financieel beheer, en in het bijzonder de informatievoorziening, schiet tekort volgens Cft. Het college is niet tevreden met de uitvoeringsrapportages van Curaçao. “In de uitvoeringsrapportages over 2011 is nooit het dreigende aanzienlijke tekort over 2011 verwerkt; dit tekort werd pas door de regering gemeld in het voorjaar van 2012. In de rapportages over 2011 benoemde Curaçao wel enkele risico’s voor de begrotingsuitvoering. Het grootste risico dat werd benoemd was dat het tekort bij het Ziekteverzekeringsfonds (ZV-fonds) over 2011 circa 40 miljoen gulden zou bedragen. Uiteindelijk bleken de tekorten over de verschillende zorgfondsen over 2011 circa 100 miljoen gulden te bedragen.”

Memorandum of Understanding
Ook voor 2012 ziet het Cft geen verbetering in de informatiewaarde van de uitvoeringsrapportage. “Op basis van de informatie die Curaçao op dit moment aanlevert, is het voor het Cft niet mogelijk toezicht uit te oefenen zonder dat het risico bestaat dat zich alsnog tekorten voor zullen doen.” Met de minister van Financiën is afgesproken dat een Memorandum of Understanding (MoU) zal worden opgesteld tussen het Cft en de minister van Financiën. In deze MoU zal opgenomen worden welke informatie wordt gedeeld tussen de regering en het Cft en welke informatie opgenomen wordt in de uitvoeringsrapportages, waarbij niet alleen gekeken zal worden naar informatie van binnen de overheid, maar ook informatie over de sociale fondsen. Het proces om te komen tot een MoU wordt op dit moment opgestart door het Cft.

Bezuiningsplannen
Curaçao wordt sinds de aanwijzing van de Rijksministerraad in juli maandelijks gecontroleerd door het Cft en de regering mag als gevolg ook geen nieuwe leningen afsluiten. De regering moest voor 1 september nieuwe bezuinigingsplannen inleveren, waarin er nog 153 miljoen gulden omgebogen moest worden. De bezuinigingsplannen zijn vorige week ingeleverd. Het Cft doet deze week uitspraak over de plannen.

[scribd id=104792100 key=key-16fjbv8adyfm8vyugvj5 mode=scroll]

7 reacties op “Cft: ‘situatie 2012 zorgelijk’”

 1. Verbaasd? Nee toch.

 2. Allemaal ongeschoolde mensen die een eenvoudige begroting zelf niet begrijpen, hoe kun je dan een land besturen? Het is triest, echt waar. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt.

 3. Zet onmiddellijk (!) goed opgeleide topmensen (met dus wèl werkende HERSENS) in om dit zinkende schip te redden!! Caribisch ‘Griekenland’ of misschien nog erger ……

 4. Hoe is het mogelijk dat een land geregeerd wordt door een premier die niet eens zijn eigen bedrijven lopend kon houden. Al zijn zaken zijn uitendelijk falliet verklaard. Hoe kan men dan denken dat zo een figuur in staat is om de juiste beslissingen te nemen voor een land.
  Al dit is gebeurd doordat er geen screening heeft plaatsgevonden wand anders zaten deze figuren niet in de regering.

 5. dus ook niet oven je stand leven, maar gewoon de tering naar de nering zetten.
  gewoon een kwestie van inkomsten en uitgaven.
  maar daar heb je wel mensen voor nodig die verstand hebben en geen mensen zoals Jamooladin, die zijn eigen bedrijf al bijna failliet heeft laten gaan.
  met enorme belastingschulden, zo iemand hoort niet op finacien te zitten.
  idem Hakim

 6. @sander, niet op curacao. Je geeft lekker geld uit aan privereisjes etc en je geeft gewoon Nederland de schuld van alles.. werkt goed want je haalt zo 50 procent van de stemmen!

 7. een land is net als een huishouden of een bedrijf.
  je moet zorgen dat je de rente op je schulden kunt blijven betalen.
  anders ga je failliet.
  beste is geen schulden maken, maar eerst sparen voor dat er iets noodzakelijks aangeschaft gaat worden.
  een zaken kabinet zou dit principe kennen en proberen te verwezenlijken.