CURAÇAO – “De Statenvoorzitter heeft op 24 augustus onder het mom dat hij niet mee werkt aan een parlementaire staatsgreep alle Statenvergaderingen voor onbepaalde tijd geschorst. Met deze daad heeft de voorzitter niet een staatsgreep voorkomen maar zelf een coup gepleegd”, vindt de VBC.

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao meldt in een persbericht dat de vereniging het optreden en handelswijze van de Statenvoorzitter ten sterkste afwijst. “Discussie en inspraak van de Staten werden niet toegestaan en dit besluit heeft hij eigenhandig genomen. Het buitenspel zetten van de Staten, het hoogste orgaan van het land Curaçao, is ondemocratisch, ongeoorloofd en onwettig.”

Machtsmisbruik
Verder noemt de VBC het optreden van Asjes ‘machtsmisbruik’ en ‘dictoriaal’. “Het is ongehoord en onacceptabel dat de voorzitter in zijn eentje besluit om de Staten een vergader- en spreekverbod op te leggen”, vindt VBC.

Brief
Twaalf Statenleden stuurde begin deze week een brief aan de gouverneur met het verzoek om ‘de democratie te herstellen en een interim-kabinet in te stellen.’  De geschorste Statenvergadering van 24 augustus, de vergadering waarin de Statenleden een motie van wantrouwen wilde indienen, is een direct gevolg van de brief. Statenvoorzitter Ivar Asjes vond het niet nodig om de vergadering voort te zetten aangezien er op 19 oktober nieuwe verkiezingen zijn. De Statenleden verwachten nu dat de gouverneur ingrijpt.

Protestacties
Volgens de VBC dient deze actie verder uitgebreid te worden, om tot een zo spoedig mogelijk herstel van de democratie te komen. “Op alle Statenleden wordt een dringend beroep gedaan om alle geoorloofde (rechts)middelen aan te wenden om dit doel te bereiken.” de vereniging denkt hierbij aan het opstarten van civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, organiseren van informatie en bewustwordingscampagnes en het organiseren van grote gezamenlijke protestacties.

30 reacties op “VBC: ‘Statenvoorzitter pleegt coup’”

 1. @Henk,
  Macht is geen recht, is een filosofische stelling: meerderheid is macht en geldt, maar is onderhevig aan rationaliteit, redelijkheid en billijkheid. Dus is niet absoluut zoals vele denken van; ik heb de meerderheid dus ik doe maar…….
  Henkie ik geef jou nu les!!!!

 2. @
  Carlos (1)

  Alex Hägelström zijn visie en conclusie, dat objectieve waarden en geen vrije wil bestaan, zijn bebaseerd op: dat beide morele uitspraken zijn, die volgens hem tot op zekere hoogte redelijk beargumenteerd kunnen worden, maar hun geldigheid kan nooit aangetoond worden!
  Kortom voor hem, wat niet geverifieerd kan worden zoals kennis overdracht (cognitief),
  kan niet aangetoond worden, dus bestaat niet!
  Victor Lamme, vraagt zich in dit verband af, wie nu eigenlijk de baas is in de hersenpan.
  Kennelijk is onbewuste hersenactiviteit de baas, die geheel op eigen houtje, buiten om zaken regelen. Voordat men op een knop drukt, zijn de hersen al mee bezig? wie is de baas dan?

 3. hmmm, dus de meerderheid geldt dus niet( lees Willems) dus het is volkomen terecht als een kleine groep, laten we zeggen een goed getraind groepje een opdracht uitvoert en optreedt tegen bepaalde figuren.

  Willems, als u zo belezen bent, dan weet u wel beter, immers de NSDAP had maar 30 % in het

 4. @Awo, wanneer gaan El Hakim en Jamaloodin betalen?

 5. @Willems,

  over inhoudelijk ergens op in gaan gesproken.
  bent u ooit ingegaan over de MOT meldingen, de fraude praktijken en het doodrijden van een 65 jarige dame door de heer Gerrit Schotte onder invloed.
  over zijn contacten met Maffia figuren zijn vele reizen naar Haiti en uberhaupt zijn vele reizen.
  zijn hoffotograaf en zijn auto met sirene en een colonne motorpolitie alsof hij de president is van USA ipv een eiland zo groot als de gemeente Almere.
  en hoe u er toe bent gekomen dit allemaal te accepteren en zijn beleid te steunen van uit het verre Belgie?
  U weet ook inmiddels de toestanden over onze minister van gezondheid.
  de millieu ramp bij Jan Kok, de winkeldiefstallen, diploma fraude, alcoholmisbruik?
  kunt u daar ook nog eens inhoudelijk op in gaan?
  zo kan ik over meerdere ministers een lijstje maken, maar stop even want u bent waarschijnlijk te hoog geschoold om iets te kunnen begrijpen van de realitiet hiet op het eiland..
  volgens uw normen kan een land geregeerd worden door Maffia…….

 6. @WGDENT. Misschien als het haar niet lukt om onder zijn gewicht te blijven. Wat zou jij doen als je vrouw haar gewicht in dollars waard is?

 7. @Zorro
  Misschien wil die van die Truus af 8)

 8. @Pukkie,
  Wat is dan jouw waarheid? De issue is democratische “meerderheid is macht, maar geen recht en zeker geen carte blanche om zonder meer te doen wat men wenst uit die macht! Dat is de filosofische stelling, en daarop behoor je te reageren, mocht jij iets willen zeggen. Doe niet als Sander, niet op de issue ingaan, maar wel onzinnig persoonlijk worden, over zaken dat hij niet weet. Vind je dat macht en recht bij Schotte ver uit elkaar liggen, vertel dat aan Schotte!

  @Zorro,
  Waar staat het dan en wat houdt het in? Dat jij wel zal kunnen lezen, zelf wat er zelfs niet staat, sta je bekend om!
  Evenals als een onzinnige blinde vink fladderen met veel praat, corrupt en niets zeggen. Je mag deze reactie weer verwijderen, maar ik zal het weer plaatsen!

 9. Asjes, de marionet die als voorzitter van de Staten fungeert, zal geen wind laten zonder dat Wiels eraan geroken heeft. Hij heeft slechts behoefte aan marionetten die zijn zegetocht completeren. We moeten beseffen dat Wiels hoogstpersoonlijk de Staten monddood heeft gemaakt. Wiels en Asjes hebben geen enkel respect voor democratie, alleen voor geld en macht.

 10. @Pukkie,
  Wat is dan jouw waarheid in dit verband?
  De issue is: meerderheid is macht en geen recht! Doe niet als Sanders, de echte helden van Curaçao, niet op de issue ingaan, maar wel persoonlijk worden bij gebrek aan kennis!

  @Zorro,
  Waar staat het dan en wat houdt het in?

 11. @R.Willems, je bent een verrijking voor dit forum, let maar niet op hende kudishi dat is typisch Curaçaos. De ander naar beneden halen als ze merken dat die intelligenter is dan zij.

 12. De VBC moet maar zijn belastingen en zijn water en elektriciteits-rekeningen maar gaan betalen, in plaats van jarenlang te profiteren van overheidssubsidie. Er is gewoonweg geen geld meer om de VBC te subsidiëren, kleine ondernemingen worden ook niet eeuwenlang gesubsidieerd. Betalen betalen!

 13. @R.Willems..

  @Willems… Hägerström even opgezocht in Wikipedia. Altijd leuk om van elkaar te leren. Help me even.. als er geen objectieve waarden bestaan en geen vrije wil, wat maakt het dan allemaal uit? Er is dan geen basis meer om van gedachten te wisselen op dit forum toch?

  “In een beroemde lezing van 1911, Om moraliska föreställningars sanning (Over de waarheid van de morele voorstellingen), zegt Hägerström dat morele waarderingen waar noch onwaar zijn. Het gaat bij waardeoordelen slechts om emoties. Hägerström is daarmee een voorloper van het noncognitivisme (een stroming binnen de ethiek), in het bijzonder het emotivisme. Niet alleen verzet hij zich tegen de gedachte dat objectieve waarden zouden bestaan; ook is er geen vrije wil.“

 14. @, willems

  u was zeker een snelle leerling dat alle twee opleidingen maar 3 jaar duurde.
  klinkt bij mij meer in de oren dat u na 2 keer gewisseld te hebben gewoon een gesjeesde student bent a wannabe .
  in de college banken zitten en aanwezig zijn wil nog niet zeggen dat je wat heb geleerd.

  @ zorro

  lol ik dacht dat asjes naar 23 maanden graaien nu toch echt wel die 100.000 had afgelost.

  @ selikor

  mogen we het sortings bedrag zien

  @ MOT

  de storting zal zeker een melding hebben veroorzaakt immers het is een ongebruikelijke transaktie, iemand in de politiek stort geld terug.

 15. Thuis zal Jasjes zich niet als een dictator durven gedragen, want zijn Truus is zowel van vaders als moeders kant veelvoudig miljonaire. Toch heeft hij angst, want waarom eindeloos procederen en niet betalen van NAF 100.000 aan Selikor en een politieke benoeming afdwingen voor later en eerder maatpakken in de VS laten maken op kosten van de belastingbetaler?

 16. @ Willempie. Merkwaardig is, noch de PAR noch VBC praten over werkelijke verkiezingscampagne issue’s zoals economie, financiën en sociale affaires en het onderwijs, nee het blijft gaan over haat en nijd m.b.t. de regering Schotte waarop zij te pletter sloegen!

  Hiermee is het bewijs geleverd, dat de issues van de PAR (VBC is geen politieke partij op Curacao) jou nog niet bereikt hebben dan wel dat je niet kan lezen.

 17. @Willems. Iedereen. Heeft zo z’n eigen waarheid. Maar macht en recht staan in dushi Korsow van Schotte wel heel ver van elkaar.

 18. Sanders

  Jullie dachten zeker kennis in pacht te hebben, Ik wil graag met jouw in discussie gaan over een onderwerp van jouw specialiteit. Ik wil mij beperken, onder jouw neus te wrijven: maximale vooropleiding, 3 jaar filosofie en 3 jaar Commerciële economie aan Hoge School Tilburg.Verdere voortzetting aan de UFSIA (Universiteit)Antwerpen wil ik jou schenken.
  Hier heb je flink de plank goed misgeslagen kerel en van mij mag jij heel Curaçao hebben met al het bijbehorende zootje erbij! Ik ben klaar voor jou!! Mocht jij meer willen weten over relevante issue: lees werken Axel Hägerström filosoof!

 19. @R. willems,
  sinds wanneeer heeft u enig verstand van zaken.
  begrepen dat u nog niet eens het school niveau van onze PM hebt.
  namelijk mavo 3….zonder diploma….

 20. R. Willems slaat met zijn tekst weer eens de kop op zijn spijker ! Bravo !

 21. Laten we vooral niet vergeten dat MFK, PS en MAN op democratische wijze de regeermacht hebben verkregen. Mochten deze partijen bij de komende verkiezingen wederom een meerderheid behalen dan zal men moeten accepteren dat de westerse democratie, zoals velen die voor Curacao voor ogen hebben, niet de wens van de meerderheid van de bevolking is. Misschien heeft de meerderheid wel een voorkeur voor een ‘democratie’ zoals die bij Chavez, Morales, Ortega, Correia en Bouterse heerst.

 22. @R.Willems, WEG MET DE MFK MAFFIA!! WEG MET DE RACISTISCHE PS EN DE CORRUPTE MAN!!

  CURACAO VOOR HET VOLK!!

 23. Scandaleuze verkiezingscampagne van VBC!
  VBC bekent eindelijk kleur! Al de verhaaltjes over slechte economische toestanden, over de koopkracht, over investeringen en concurrentie positie, allemaal uit de duim gezogen nep scenario’s, net als de Centrale Bank, zoals ze goed uitkomen. Nu weer een partijdige houding zonder voldoende kennis van zaken.
  Dat ‘macht’ als meerderheid nog geen ‘recht’ betekent, moet VBC niet alleen nog er achter komen, maar ook kunnen begrijpen en beseffen, wat niet hun sterke kant is, immers er komen wat denk- en begrijpwerk erbij. Dat zij nu pas als mosterd na maaltijd komen opdagen, is het omdat het nu gaat om een onzinnige electorale stunt.
  Merkwaardig is, noch de PAR noch VBC praten over werkelijke verkiezingscampagne issue’s zoals economie, financiën en sociale affaires en het onderwijs, nee het blijft gaan over haat en nijd m.b.t. de regering Schotte waarop zij te pletter sloegen!
  VBC in de functie van algemene landsbedrijfsvereniging moet met zulke eenzijdige houding, zelf heel vlug naar huis en zelfs de laan uit, en niet de regering, omdat openbare haat prediken uit macht misbruik niet meer past op het Eiland!

 24. Natuurlijk heeft VBC gelijk. Maar als je, zoals VBC, veel macht kunt uitoefenen, zou je ook een keer het lef moeten hebben als organisatie die machtige positie daadwerkelijk te gebruiken en met een vuist op tafel te slaan (lees: staak, burgerlijke ongehoorzaamheid, draag geen belasting en premie af etc.).
  Te veel en te vaak wordt er wel hard geroepen, maar blijft men zelf niets doen. Voor een individu nog wel begrijpelijk maar een grotere organsatie zou best meer vanuit eigen kracht kunnen werken. Er zijn er echter niet zoveel die dat durven en doen terwijl ze juist daarmee respect af zouden dwingen.

 25. Beste Rignald;
  In Afrika worden coupplegers gefusilleerd……..

 26. Weg met Asjes en die gehele PS kliek. En uiteraard de MFK schurken in hun kielzog meenemen.
  Wat een smeerlapperij.

 27. Statendictator, coup? Schuld van P……. 🙂

  Grapje, 100% eens met VBC, ook aanvullende maatregelen gewenst!
  Ze hebben recht van spreken, de economie is de laatste 23 tot vrijwel een stilstand gekomen.

 28. Als de Gouverneur uiterlijk 5 septemer niet met een DUIDELIJKE uitspraak komt dat handeling van Asjes onrechtmatig is en op persoonlijke titel kan benoemd worden als `COUPE` moeten er PER DIRECT stakingen en HARDE ACTIES plaatsvinden die deze dictatoriale persoon uit zijn functie zetten !!!!
  De oppositie en inwoners van Korsou zijn veel te afwachtend en moeten eindelijk eens hun stem laten horen !!!
  $$$$$$$hame ……on YU/politicians ……………… $$$$$$hame !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 29. En daar komen ze nu pas achter? Het is verdorie 2 september? Moesten ze eerst nog eens 9 dagen barbecueen?

  Nu maar hopen dat de lintjesknipper Frits verantwoordelijkheid neemt.

 30. Coupplehers dienen te worden opgepakt worden en uin bon Futuro gezet worden.