• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Jan Burgers benadrukt vandaag het belang van een onderzoek na de oorzaak van de olieramp bij Jan Kok.

Dat zich de afgelopen week door toedoen van de Isla een olieramp heeft voltrokken mag geen verrassing heten; de aanblik die de installatie biedt is ten hemel schreiend: kreupel en roestig, en aan alle kanten hevig lekkend. Daarop afgaand laat een dooropereren door Isla zich mijns inziens aanmerken als bewust roekeloos handelen, namelijk in de wetenschap dat daar waarschijnlijk nog veel meer rampen uit gaan ontstaan.

Wat er nu moet gebeuren is – naast stopzetten van de raffinaderij om erger te voorkomen – een grondig onderzoek naar de oorzaak van de ramp. De (Nederlandse) Onderzoeksraad voor veiligheid is bevoegd om onderzoek in te stellen naar voorvallen op, boven of onder het grondgebied van Curaçao, met inbegrip van wateren onder Curaçaose Jurisdictie, indien de raad door de regering van Curaçao om een onderzoek daarnaar wordt verzocht. Wij met zijn allen dienen te verlangen dat zodanig verzoek er per omgaande uitgaat.

9 reacties op “Ingezonden: Onderzoek olieramp”

 1. @Anonymous. Altijd blij met een constructieve dialoog. Zo bouwen we het eiland op.

 2. @Daniel, je schrijft; iedereen wil het meeste verdienen en zo weinig mogelijk uitgeven. Je vergeet wel het alternatief; iedereen wil het meeste verdien en zo weinig mogelijk ervoor doen !

 3. @Philippe Maaskant, kom je nu over als blaaskaak of ben je een blaaskaak. Artikel 5.2 stelt dat als er een andere staat of een ander land involved is. Volgens mij betreft het een conflict tussen een op Curaçao gevestigd bedrijf en het land Curaçao.

 4. Schuld van P….. onee 🙂

  Dank je wel Jan Burgers, voor deze aanreiking.
  De (Nederlandse) Onderzoeksraad voor Veiligheid dus.
  Moge de ON-OFFICIELE Regering van Curacao hier werk van maken.
  Dus nog een brief graag Emily, die in dit geval in ieder geval direct zal helpen.
  Wie schrijft, blijft nietwaar? Met dank!

 5. Jammer, maar de verweven belangen van de Venezolaanse Chavez met de thans nog zittende PS /MFK/MAN bestuurders maakt dat optreden of afdoende maatregelen nemen om herhaling of erger te voorkomen niet in de lijn der verwachting ligt. Integendeel.

 6. Als de hoop gevestigd is op NL om hier actie te ondernemen, dan ben ik bang dat ook dat tevergeefs is. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid stelt dat dit alleen gaat op verzoek. Nou is de kans dat Constancia of Schotte dat gaan vragen klein. Hoewel.. de Staten zouden het met meerderheid wel kunnen vragen [als dat mag van Asjes en Thode tenminste, want die zijn de baas –denken ze.]
  Enige andere optie is artikel 5.2. [zie hieronder]

  Artikel 4.1.b De raad is bevoegd een onderzoek in te stellen naar voorvallen op, boven of onder het grondgebied van Aruba, Curaçao of Sint Maarten met inbegrip van wateren onder Arubaanse, Curaçaose of Sint-Maartense jurisdictie, indien de raad door de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten om een onderzoek daarnaar wordt verzocht.

  Artikel 5.2 Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur of algemene maatregel van bestuur worden ten aanzien van nader aan te wijzen voorvallen waarbij ook een andere staat of een ander land betrokken is, regels gesteld over de inrichting van het onderzoek, over het samenwerken met die andere staat of dat andere land bij de uitvoering van het onderzoek en de rol van de raad in deze gevallen alsmede de bij een dergelijk onderzoek in acht te nemen internationale verplichtingen.

 7. Wij willen toch met zijn allen auto rijden ? En het liefst gratis of zo goedkoop mogelijk ? Dan blijft er niet veel over voor veiligheid. Als je wilt dat alles veilig gebeurt dan moet je bereid zijn om meer te betalen aan de pomp. En dat willen we natuurlijk niet.

  Niks roekeloos, Isla wil natuurlijk de maximale winst behalen net al iedereen het meeste wil verdienen en zo weinig mogelijk uitgeven. Zo werkt de wereld tegenwoordig. Het is helaas maar waar.

 8. NOS MES POR !

 9. Jan Burgers trapt een paar open deuren in. Natuurlijk moet er onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de ramp en naar er wat er gedaan wordt om deze fout voortaan te voorkomen.

  Maar daarnaast moet er vooral vastgesteld worden waarom de overheid niet reageerde op berichten over de aanstaande ramp waardoor deze voorkomen dan wel beperkt had kunnen worden.

  Het antwoord is waarschijnlijk dat de betrokkenen zich aan het bezatten waren bij weer een MFK feestje.