• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het College financieel toezicht heeft de controle van de jaarrekeningen 2011 van Bonaire en Saba afgerond, en die van Sint Eustatius is in een vergevorderd stadium. De jaarrekeningen van 2010 zijn  inmiddels gecontroleerd. “De eilanden hebben significant van de schuldsanering geprofiteerd”, meldt Cft.

Dat hierdoor voor het eerst de benodigde informatie aanwezig is om een goed beeld te krijgen van de financiële positie van de Openbare Lichamen, illustreert de voortgang van de Openbare Lichamen op het terrein van financieel beheer. Dit concludeert het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) in zijn zevende halfjaarrapportage.

Positief
Het Cft signaleert dat alle drie de eilanden significant van de schuldsanering hebben geprofiteerd; de vermogenspositie van zowel Bonaire als Saba is inmiddels positief. Bonaire en Saba hebben 2011 afgesloten met een overschot op de begroting van respectievelijk 10,6 en 0,3 miljoen dollar. Sint Eustatius lijkt 2011 af te sluiten met een tekort van 1,7 miljoen dollar en heeft ondertussen met het Cft afspraken gemaakt om dit tekort (en dat over 2010) meerjarig te compenseren.

Inhaalslag
Hoewel de jaarrekeningen 2010 en 2011 nog geen van alle een goedkeurende verklaring van de externe accountant hebben gekregen, signaleert het Cft wel aanzienlijke verbeteringen in het financieel beheer. Bonaire heeft een grote inhaalslag gemaakt door alle jaarrekeningen over de periode 1992-2010 vast te laten stellen door de eilandsraad. Net als Saba is het Bonaire gelukt om de jaarrekening 2011 tijdig vast te laten stellen. Het Cft is van mening dat het alle drie de Openbare Lichamen moet kunnen lukken om op korte termijn (2013/2014) toe te groeien naar een goedkeurende verklaring.

Kwetsbaar
Ondanks deze positieve ontwikkelingen, is het Cft van mening dat het herstel kwetsbaar is. De in gang gezette verbeteringen rusten op de inzet van enkelen. Daarbij is sprake van een mismatch tussen de vereisten die de wet stelt en de mogelijkheden die de Openbare Lichamen hebben gegeven hun kleine schaal. Tijdelijke (en daardoor dure) technische assistentie kan op korte termijn snel verbeteringen laten zien, echter dient te worden voorkomen dat op lange termijn de organisatie toch weer terugvalt in de oude situatie.

‘Shared service center’
Daarom pleit het Cft voor een intensievere samenwerking. Deze samenwerking zou bijvoorbeeld vorm kunnen krijgen door het gezamenlijk voeren van administraties in een shared service center voor alle drie de Openbare Lichamen. Ook is het denkbaar om aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden van kleine Nederlandse gemeenten, die immers met dezelfde schaalproblematiek moeten werken.

www.versgeperst.com