• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Orkaan Joseph nadert de Bovenwindse Eilanden en zal naar verwachting als een orkaan van de vierde categorie over de SSS-eilanden  trekken.” Het had middenin het orkaanseizoen een echt bericht kunnen zijn. Vandaag gold deze boodschap als de start van de jaarlijkse orkaan noodhulp oefening.

De ‘battlestaf’ van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB), bestaande uit de belangrijkste operationele spelers, stafmedewerkers en ondersteunende diensten, zijn bijeengekomen in het operatiecentrum op Marinebasis Parera te Curaçao. Het is in het scenario 72 uur voordat de gesimuleerde orkaan Joseph de Bovenwindse Eilanden passeert.

Paraatheid
Er is nog geen verzoek voor militaire bijstand, maar de eenheden, waaronder het noodhulpdetachement uit Aruba en Hr.Ms. Pelikaan, worden al wel in paraatheid gebracht. Zeer realistisch wordt stap voor stap het planningsproces besproken. “Van zeer toegevoegde waarde”, zegt stafofficier amfibische landoperaties majoor der mariniers Roland Melis, “want ondanks het feit dat Defensie continu paraat staat, is het goed om dit proces nog eens nauwkeurig te doorlopen, des te meer nu we ons middenin het orkaanseizoen bevinden.”

Storm
Een understatement, want in het echte leven is de negende tropische storm Isaac nu in het Caribisch gebied ten noorden van Curaçao en stevent als orkaan in de eerste categorie op Cuba en Haïti af, nauw gevolgd door een depressie die zeer waarschijnlijk de boeken in zal gaan als tropische storm Joyce.

www.versgeperst.com