• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Ter voorbereiding op de mogelijke komst van windturbines op Saba en Sint Eustatius worden vanaf half april windmeetmasten geïnstalleerd. Op Statia bij Corre Corre Bay nabij de botanische tuin en op Saba nabij Fort Bay. Dat meldt de Rijksdienst Caribisch Nederland.

 
Sinds het afgelopen jaar is op beide eilanden nagegaan of windenergie haalbaar kan zijn in combinatie met de huidige dieselsystemen, wat de beste locaties zijn voor windturbines en hoeveel er ongeveer aan vermogen kan worden opgesteld (hoeveel turbines en van welke grootte). De conclusie was dat op beide eilanden ongeveer 1 MW aan opgesteld windvermogen mogelijk is.

Windmeetmasten
Op dit moment is nog niet aan te geven hoe groot de windturbines zullen worden en hoeveel vermogen zij elk zullen hebben. Om aan te geven hoeveel windturbines er mogelijkerwijs zullen komen moet eerst meer bekend zijn over het windregime. Daartoe dienen de windmeetmasten die 60 meter hoog zijn. Hiermee wordt gedurende drie maanden op verschillende hoogten continu de windsnelheid gemeten, waarna de windsnelheden worden geanalyseerd. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van gegevens over windcondities op de vliegvelden. Op deze manier kan een uitspraak worden gedaan over het windregime over het gehele jaar.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is Agentschap NL voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de uitvoerder is Nordteco Costa Rica. Voorbereidende werkzaamheden zijn verricht door lokale contractors Big Rock Engineering Saba en Elvin Manpower Services N.V Statia. Gebe NV verleent steun.

www.versgeperst.com