• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De PAR moet tot volgende week wachten op een Statenvergadering. Dat schrijft Statenvoorzitter Ivar Asjes in een brief aan fractieleider Emily de Jongh-Elhage. “Deze week zijn er geen vergaderingen. Dat betekent dat volgende week het onderwerp alsnog op de agenda wordt gezet.”

De PAR vroeg in de eerste week van augustus een Statenvergadering aan met het voornemen een motie van wantrouwen in te dienen. De fractie wil namelijk de regering naar huis sturen en een interim-regering vormen.

Overbodig
“Ik heb notie genomen van de brieven van de PAR fractie, van 2 en 13 augustus. De reden waarom dit onderwerp niet op de agenda was gezet in de vergaderweek van 6 augustus, is het feit dat de brief van de fractie van de PAR overbodig werd toen Kabinet Schotte haar ontslag indiende en demissionair werd op 3 augustus”, schrijft Asjes. “Ik heb uit de brief van 13 augustus begrepen dat de fractie van de PAR het verzoek doet om, ondanks de demissionaire status van Kabinet Schotte, het genoemde onderwerp toch te agenderen.”

Algemeen belang
Tot slot, wijst de Statenvoorzitter de fractie van de PAR op het volgende deel van de verklaring op artikel 53 van onze Staatsregeling, te weten: ‘De Staten kunnen ondanks het besluit tot ontbinding allerlei zaken blijven afdoen en in functie zijn voor het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen’. “In dit kader kan iedere fractie in het parlement zeker zijn dat ik het algemeen belang zal blijven bewaken en de democratische rechten van ons volk zal dienen”, meent Asjes.

11 reacties op “Statenvergadering waarschijnlijk volgende week”

 1. en volgende week? weer uitstellen???

 2. Asjes heeft in ieder geval de schijn tegen zich, met zijn CTB creditcardfraude, zijn door de rechter teruggedraaide politieke benoeming tot directeur bij Selikor en de wijze waarop hij zijn vrouw benoemd probeerde te krijgen op een niet bestaande maar dikbetaalde positie bij CPA.

 3. @Poulino,Bij jou is dus duidelijk dat kwartje nog NIET is gevalen,en waarschijnlijk zal deze ook nimmer bij jou vallen,maar dat geld voor de meeste soborano;ss

 4. Ik dacht dat het duidelijk was, maar klaarblijkelijk wil het bij sommige mensen (Paristen) niet landen. Een demissionair Gabinet kan niet meer weggestemd worden, want ze hebben al een ontslag status. Niemand kan meer weggestemd worden.

 5. eens kijken wat er kan gebeuren volgende week.
  word asje weggestemd,
  hoe zit het eigenlijk met statenleden die een misdrijf hebben gepleegd kunnen die worden geschorst of worden afgezet.

 6. Te gek voor woorden dat één zetel in de staten bepaalt wat wel en wat niet kan/mag. Ik zeg een nieuw agendapunt: Stemming voor een nieuwe voorzitter!

 7. In een democratie zijn de staten het belangrijkste orgaan! zij vertegenwoordigen het volk! niet de regering! de staten dienen de regering te controleren en in te grijpen wanneer deze haar boekje te buiten gaat.. nu is de situatie dat de regering de staten buitenspel zet met alle gevolgern van dien! Asjes als je echt van democratie houdt zorg je ervoor dat de staten haar werk kunnen doen!

 8. In dit kader kan iedere fractie in het parlement zeker zijn dat ik het algemeen belang zal blijven bewaken en de democratische rechten van ons volk zal dienen”, meent Asjes.
  En sloot af met “HEIL”.

 9. Beste Asjes: Artikel 53 zegt er zelf niets over, het staat in de memorie van toelichting;
  Verder: Het zijn de STATEN [=de meerderheid] en niet Asjes die bepaalt of er reden is om in te grijpen en de situaite met de huidige coalitie als geen dag langer , dus ONHOUDBAAR te kwalificeren en dat als ZEER BIJZONDERE OMSTANDIGHEID beoordelen. Dat doet NIET “Asjes himself” alleen! DEMOCRATIE, weet je nog??
  —-
  Artikel 53
  1. De Staten kunnen bij landsbesluit worden ontbonden.
  2. Het besluit tot ontbinding houdt tevens de last in tot een nieuwe verkiezing voor de
  ontbonden Staten en tot het samenkomen van de nieuw gekozen Staten binnen drie maanden.
  3. De ontbinding gaat in op de dag waarop de nieuw gekozen Staten samenkomen.
  4. De zittingsduur van na ontbinding optredende Staten wordt bij landsverordening
  vastgesteld; de termijn mag niet langer zijn dan vijf jaren.

  Artikel 53 (Memorie van Toelichting)
  Het eerste lid van dit artikel geeft aan dat de Staten tussentijds bij landsbesluit kunnen
  worden ontbonden, hetgeen de ministeriële verantwoordelijkheid voor een zodanig
  besluit weergeeft.
  Het betreffende landsbesluit houdt blijkens het tweede lid voorts de last in tot oproeping
  van een nieuwe verkiezing en tot het samenkomen van de nieuw gekozen Staten binnen
  drie maanden. Deze bepaling waarborgt de continuïteit van het parlement, omdat de
  Staten ook na het ontbindingsbesluit moeten blijven functioneren totdat de nieuw
  gekozen Staten samenkomen. De Staten kunnen ondanks het besluit tot ontbinding
  allerlei zaken blijven afdoen, en in functie zijn voor het geval zich bijzondere
  omstandigheden voordoen.
  Het derde lid bevestigt hetgeen hiervoor met betrekking tot het tweede lid is gesteld,
  namelijk dat de ontbinding pas ingaat op de dag waarop de nieuw gekozen Staten
  samenkomen.

 10. Asjes toont bereidwilligheid, dit slecht om ingrijpen te voorkomen. Ben benieuwd welke draai er nu weer aan het geheel wordt gegeven. Ook asjes kan naar huis gestuurd worden mochtten de staten dat willen……

 11. Eerst maar eens een nieuwe statenvoorzitter kiezen dan 🙂