• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De tarieven voor water en elektriciteit op Aruba worden met tientallen procenten tegelijk verlaagd. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de Arubaanse regering, vakbonden en werkgeversorganisaties. Een modaal gezin is maandelijks zo een 30 procent van het huishoudbudget kwijt aan water en stroom.

De hoge energielasten zijn ook belemmerend voor het bedrijfsleven. Het kabinet van Eman heeft direct na zijn aantreden verlaging van de energietarieven in het vooruitzicht gesteld door fossiele brandstoffen te vervangen door natuurlije energiebronnen.

Volledig groen
Met de ingebruikneming van een tweede windmolenpark en een zonnepanelenpark is de energievoorziening op Aruba aanzienlijk minder gevoelig voor de olieprijzen op de wereldmarkt. Om het doel de energievoorziening rond 2020 volledig groen te maken is het eiland strategische partnerschappen aangegaan met onder andere TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), Gasunie en de door Sir Richard Branson opgerichte Carbon War Room. Een andere factor waardoor de tarieven fors verlaagd kunnen worden is het besluit een einde te maken aan de praktijk, onder de vorige regering, om grote bedragen aan ‘dividend’ te onttrekken aan de lokale energiebedrijven (overheidsnv’s) waardoor de tarieven onnodig hoog waren geworden.

Profiteren
Tijdens het overleg was het doel om de minst draagkrachtigen (gezinnen met een inkomen rond de 1760 Arubaanse Florin) het meest te laten profiteren. Voor die categorie, een verbruik van 13 tot 20 m3 water, daalt de prijs met ingang van 1 augustus met 44 procent. Voor niet huishoudelijk verbruik, bedrijven en de hotels, gaat het tarief met 26 procent naar beneden. De prijs van elektriciteit gaat per 1 november met gemiddeld 10 procent omlaag. Voor de minst draagkrachtigen is het voordeel 15 procent, voor het midden- en kleinbedrijf 6 procent en voor grootgebruikers gemiddeld 1 procent. In het door de sociale partners ondertekende energieprotocol is vastgelegd dat de invoerrechten voor energiezuinige apparatuur per 1 januari worden verlaagd tot 2 procent. Tot slot wordt er een grootschalige opgezet om het doelmatig gebruik van water en stroom te stimuleren.

Duurzame samenleving
“Een overheid moet niet willen verdienen aan eerste levensbehoeften zoals water en stroom”, zegt Eman. Dat is een niet transparante vorm van belasting die ik principieel onjuist vind, ook al omdat daardoor de minst-draagkrachtigen het hardst worden getroffen. De stappen die wij nu zetten passen in onze ambitie van Aruba een duurzame samenleving te maken waarin economische groei geen doel op zichzelf is maar een middel om het welzijn te bevorderen.”

10 reacties op “Stroomtarieven Aruba fors omlaag”

 1. gelukking wonen we niet op Bonaire ( NL ) daar gaatie fors omhoog….

 2. @Christy, ja we weten het wel hoor. onze demissionare regering had ons ook beloofd om de energie prijzen te verlagen en de benzineprijzen zouden dalen en alles is maar gestegen. OB is naar 6 procent gegaan en de consument moet alles maar betalen.. tja en nu gaat straks insel air zelfs via Aruba vliegen omdat onze luchthaven en downgrading kreeg.. we hebben nog steeds geen druktank..

 3. @ Jan,

  Accu’s zijn totaal geen oplossing voor energieopslag.

  1) Ze zijn al peperduur per stuk en ze zijn nóg eens duurder per opgeslagen kilo-Watt-uur. …en je moet dagelijks voor honderden aan Mega-Watt-uur opslaan en weer leveren.

  2) De effectieve levensduur van accu’s wordt ingeperkt door hoge (en lage) temperaturen en de percentage van ontlading.
  Bij NiMH móet je de accu’s juist volledig laten ontladen, want dat is goed voor ze.
  Bij Lithium daarentegen het tegengestelde; ze willen zoveel mogelijk altijd maximaal opgeladen blijven.

  3) Getuige onze moderne gadgets gaan hun rendement al na een paar jaar zodanig achteruit dat je veelvuldig scheepsladingen vol accu’s mag laten aanrukken. Indien we ze überhaupt kunnen betalen.

  4) Getuige de branden van Chevy Volts, Fisker Karma’s en Tesla wagens zijn ze ook nog brandgevaarlijker dan het huidige “bunker oil” (zware diesel) en LPG wat voor de nu gebruikte turbines wordt gebruikt.

  5) In economische zin zijn windturbines en PV-panelen altijd al een “losing proposition”, omdat op het moment dat er noch harde wind, noch stralende zon is ze in feite een negatieve cash flow bezorgen bij de exploitant. Drie keer raden wie die rekening op Cur. vervolgens mag aanvullen. (Zie ook bericht uit Bonaire vandaag elders.)
  De enige reden dat windturbines op Cur. enigszins te handhaven zijn is omdat wij twee bijzondere omstandigheden kennen, namelijk: bijna voortdurend harde wind op Noordkant en bij voorbaat al extreem hoge elektra-tarieven (waartegen vele andere energievormen voordeliger uitpakken).

  6) En dan heb ik het nog niet gehad over de werkelijk gi-gan-ti-sche investeringen nodig in het leveringsnet. Zie je dat al gebeuren? Niet ééns de Duitsers krijgen dit voor elkaar. Lees je lekker te pletter hierover op Der Spiegel International.
  Ze komen er nu ineens achter (die pietje-precies Gründlichkeit-Duitsers ja!) dat ze qua investeringen voor tientallen miljarden er naast zaten. Mooi man, als de Duitsers het al niet meer weten.

  De hoogste energie tarieven in de Europa zijn die van Denemarken. Juist ja; windturbine-geobsedeerd Denemarken. Wikipedia zegt (omgerekend) NAFl. 0,7438 per kWh dus ongeveer wat men op Cur. betaalt. Maar op Cur. verdient men helaas geen Deense lonen.

  Kortom: De zogenaamde energiemix moet niet louter uitgaan van dogma en idealen, het moet economisch en financieel halbaar en houdbaar blijven.

  Laat nou toevallig de VS en Canada hebben ontdekt dat ze een geweldig overschot aan LNG (natural gas) onder de grond hebben liggen. De prijs ligt nu rond $3 per miljoen BTU in Noord-Amerika (gemiddeld) terwijl men in Europa nog altijd de prijs heeft gekoppeld aan Brent olie en dus ~$15 betaalt… omdat de regering dat zo wil voor de belastingen… man man man.

 4. @ Jan. Die accu’s staan dan zeker op jouw erf. Waarom schaft Aqualectra dan 4 nieuwe generatoren aan als back-up? Omdat jij die accu’s met je boberano’s illegaal aan het aftappen bent?

 5. Lieve eilandburen, dit is Arubaanse verkiezingspropaganda. WEB wilde zelf de tarieven algemeen verlagen vorige maand,  maar de regering trok dit naar zich toe voor een ‘sociaal dialoog’ zodat ze kunnen campagnevoeren als de partij die eindelijk de prijzen heeft verlaagd. Bovendien heeft dit HELEMAAL NIETS te maken met de plannen voor zon en windenergie, die nog uitgevoerd moeten worden.

 6. @Jan, je hebt het verhaal niet goed gelezen en zoek de verschillen. Hoe wordt het gratis onderwijs gefinancierd? Hier op Curacao zuigt men alle overheids nv’s leeg. Hoe moet AquaElectra investeringen doen als ze al geen geld hebben voor onderhoud. Je ziet op Bonaire nu waar ondoordachtzame investeringen in ‘groene’ energie toe kunnen leiden. Misschien moet de regering eens een werkbezoek aan Aruba afleggen en koeken hoe zij de dingen wel goed oppakken. Tier 1 luchthaven, saamhorigheid onder de bevolking, behoorlijk functionerende overheid.. etc.

 7. Was het maar waar Jan. Heb je al eens al die batterijen al ergens gezien ? Die staan bij de Curacaose olie en aardgas voorraden . In USA wordt volop onderzoek gedaan naar Wind – Waterstof – elektriciteit.
  Waterstof kan namelijk wél redelijk eenvoudig worden opgeslagen. Maar dat is nog niet operationeel. In IJsland gebruikt men hiervoor aardwarmte en is waterstof gewoon aan de pomp verkrijgbaar.

 8. @jan, je zal het eerder hebben over boberanos en corrupte Schotte vriendjes die zelf zaakjes willen doen zonder enige kennis van Zaken. Schotte, van der Dijs en Werner Wiels hebben allemaal geen enkele kennis en ervaring met energie! En we zien de resultaten met blackouts en AQ dat bijna falliet is!

 9. Dat wordt een kabeltje trekken naar Bonaire; kunnen ze de goedkope stroom verkopen…

 10. Op Aruba heb je meer eenheid onder de bevolking. Op Curacao zijn een paar frustro’s die alles maar dan ook alles wat de overheid doet en wil doen voor de bevolking gelijk bekritiseren en kapot proberen te maken, al is het een goed plan.

  En oen-nze Zorro, weet niet eens dat wanneer de zon niet schijt en er geen wind is, men toch gebruik kan blijven maken van dit soort van alternatieve energie.
  Oen-ze Zorro, weet niet eens dat het energie dat opgewekt wordt via windturbines en zonnepanelen opgeslagen wordt in accu’s !!!

  Op Curacao krioelt het de laatste tijd van par-kleptollen zonder kennis van zaken. Deze par-kleptollen willen overal meebeslissen zonder te weten hoe de vork in de steel zit.