• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag uit Rudy Willems zijn mening over de perikelen binnen de Curaçaose politiek.

Niet Cleopa, maar het is MFK zelf die de knop omdraaide en de eer aan zichzelf gehouden: het hoeft niet meer, de trend is gezet en het zal van nu af aan anders zijn. Mocht Schotte en MFK toch nog kiezen voor verkiezingen, dan geloof ik, dat het hen geen windeieren zal leggen.

In de zaak Cleopa, stelt de Heer Henk Pasman in de Amigoe van 30/07/2012 kennelijk om de zaak een draai te geven:
‘Een Statenlid is alleen verantwoording verschuldigd aan ‘zichzelf’ middels de eed en niet aan de politieke partij’. Een stelling, waarbij noch de premissen, noch de conclusie waar kan zijn. Hij ontkent de vertrouwelijke binding als oorsprong met de partij, die een mogelijke eedaflegging realiseert met betrekking tot het uitvoeren van de beoogde mandaat. De logica is dan ook; was er geen partij, dan kon er ook geen vertrouwen zijn, laat staan eedaflegging en uitvoeringsmandaat. Met andere woorden, de relevante mandaat uitvoering (zeg maar zetel-behoud), die de heer Cleopa eigen wil maken, is het gevolg van de eedaflegging, het verkiezingsuitslag en het bewezen vertrouwen aan de heer Cleopa door de partij.

Kortom, was er geen partij, dan was er ook geen kandidaat, geen vertrouwen, geen eedaflegging, geen zetel en ook geen volksvertegenwoordiging Cleopa. De conclusie ligt dan voor de hand, dat verschuldigde verantwoording nooit aan “zichzelf’ kan zijn!

De Heer Pasman vervolgt: ‘Wij kiezen geen partij, maar volksvertegenwoordigers. Hoe verklaart hij dan, net in het geval van de heer Cleopa, een ongekozen volksvertegenwoordiger door het volk en toch volksvertegenwoordiger indien er geen partij gekozen wordt maar uitsluitend volksvertegenwoordigers? Het is onnodig om hier verder in details te gaan. Een partij wijst overeenkomstig het verkiezingsuitslag zijn volksvertegenwoordigers aan op grond van goed vertrouwen en de staat eist eedaflegging om dat verkregen vertrouwen plechtig te bevestigen en duurzaam te maken om het besturen van het land mogelijk te maken en het bereiken van vooraf gestelde doelen. Acht een aangestelde vertegenwoordiger achteraf, dat het gesteld doel door zijn partij onwaardig is en wenst hij zich ervan te distantiëren, dan kan het niet zo zijn dat de aan hem, in overleg toevertrouwde partij-inzichten, zomaar vervangen kunnen worden door individuele inzichten van die betrokken volksvertegenwoordiger: daarom een eed en daarom sprake van ‘eed-breuk’.

Het is een partij, die in overleg, de beleidslijnen uitzet en is men als vertegenwoordiger niet mee eens, dan moet men zijn mandaat inleveren en een stap opzij zetten volgens de natuurlijke normen van beschaving, morele getrouwheid, loyaliteit, oprechtheid en goed fatsoen. Ontbreekt de elementaire moraliteit en een zintuigelijk geweten met betrekking tot goed en kwaad en men gaat zichzelf als een illegale ‘eenpersoonspartij’ opstellen door de partijzetel te behouden. Omdat anders de partij inzicht voorrang blijft behouden, dan is men zonder meer onrechtmatig, strijdig en in het ‘zwart’ bezig. Een zetel behouden of ter beschikking stellen, berust kennelijk op moraliteit en fair-play volgens natuurlijke regels van goed fatsoen. Ontbreekt de moraliteit, zij het door opvoeding of goed fatsoen of anders door complotten met anderen voor eigen belang dus verraad en eedbreuk, dan neemt men naar de toekomst toe, een zeer zware verantwoordelijkheid op zich, die tenslotte fataal zal kunnen worden.

Procedures als ‘verkiezingen’ zitten stevig en goed doordacht in elkaar en zijn onlosmakelijk en onverbrekelijk! In de zaak Cleopa, schijnt dat zijn inbreng inzake het behouden van de partijzetel, te maken zou hebben met het gedrag
van de heer Wiels. Dit slaat uiteraard nergens op en is te lichtvaardig om geloofwaardig te zijn. Men neemt eerder aan, dat er hier sprake is van een gebrekkig moraalbesef voor een goed fatsoen. Uit ervaring weet men, dat deze soort zaken bijna altijd te maken hebben met eigen belang, latente voordelen en andere verborgen bijbedoelingen (lees gesloten enveloppen). Boëthius zegt: zij die kwaad doen, zullen meer lijden als ze niet gepakt worden, dan als ze wel gepakt worden!

PS/ J. Martina (Amigoe) zegt: “Ik kan de heer Cleopa adviseren (is niet bekend of hij om een advies werd gevraagd) om zijn zetel niet ter beschikking te stellen. Dit kan duiden op een identieke ras-soort-instelling bij gebrek aan eerbaarheid, partij eigendom onrechtmatig toe te eigenen en de voorkeur geeft om zichzelf verdacht te maken door eedbreuk en eigen belang!

34 reacties op “Ingezonden: MFK heeft zelf de knop omgedraaid”

 1. Ik denk dat RW eindelijk is opgenomen in een Belgische kliniek. Het heeft even geduurd, maar toch.

 2. Dit noem je een wanhoopsactie van Willems.. Hij snapt het niet meer en zit vol woede dat zijn corrupte regering is gewipt. Nu zal Willems geen pastechi meer ontvangen.. dan ga je van dit soort rare stukjes schrijven.

  GAME OVER WILLEMS!

 3. Willems, nog steeds van beide kanten bespeelbaar?

 4. Speciaal voor R.Willems
  Een schitterend ingezobden stuk door ds.Jonkman-em, Curacao

  “De weg vrijmaken naar waarheid
  Tuesday, 31 July 2012 23:27
  U en ik hebben genoten van de geestelijke leider van de Rooms Katholieke Kerk, Mgr. Secco, die voor de tweede keer op de bres sprong met de leuze: ‘Weg corruptie en leugens’. Ja, woorden, zo uit het hart gegrepen: ‘Het wordt tijd dat we een koninkrijk Gods bouwen op dit stukje rots waar op leven. Vrij van corruptie, leugens, respectloosheid en persoonlijke aanvallen’. Jawel, Mgr. Secco, en ik voeg er aan toe: laten we samen de weg vrij maken naar waarheid, gerechtigheid en vrede op ons dushi Kòrsou.
  48 Lange en mooie jaren woon en leef ik op de Antillen, maar wat ik samen met u allen nu moet meemaken, dat overtreft alles aan negativisme, corruptie en leugens. De gevolgen van dergelijk verkeerd handelen tegenover de bevolking doen zich pijnlijk voelen. Ik woon op Beurs, maar dat de stroom binnen 19 uur al drie keer urenlang is uitgevallen, dat is erg en meer dan erg. Daar ga je dan midden in de nacht naar je achterporch en probeert op een ligbed wat te slapen omdat het binnen in de slaapkamer niet meer te harden is. Maar buiten wachtten de eskadrons muggen je op, waardoor de wanhoop nabij komt.
  Hoe lang nog, heren en dames politici? Zijn jullie dermate vastgeklonken aan de kussens van macht en machtshonger, dat zelfs deze toestanden jullie niet kunnen bewegen om af te treden?
  Lieve beste Anthony Godett, ik als dominee heb je vader goed gekend. Hij vocht zich een weg naar de vrijheid uit zoveel ongelijkheid en verstoorde relaties. Maar jij, ruman Anthony, jij laat je toch niet wederom een slavenjuk opleggen door mensen, die je nu willen inlijven, maar die niets om je gaven in de afgelopen maanden en weken, toen je opeens naast hen ging zitten. OJO!, ruman Anthony. Wellicht is nu de tijd aangebroken om eindelijk naar de zuchtende stem van het lijdende volk te luisteren en gehoor te geven aan de woorden van Mgr. Secco.
  Trouwens, ik heb van de andere kerken nog steeds niets vernomen, gehoord of gelezen, evenmin van de Raad van Kerken. Joshua liep om de muren van Jericho tot die muren vielen, blijven de kerken met uitzondering van de R.-K. voor de muren liggen slapen?
  Laten we de weg vrijmaken naar waarheid, gerechtigheid en vrede.
  Ds. Jan Jonkman-em,
  Curaçao

 5. @Willems,

  Kan je een antwoord geven op het stuk van Jorik, want ik ben gelukkig niet de enige die dit ingezonden stuk toaal niet begrijp. Wat een bij elkaar geraapt stukje tekst zonder begin ennzonder eind…. Probeer nu maar de rode draad te avhterhalen….

  Ik heb medelijden met de docenten die ooit jouw werk hebben moeten nakijken… Ik zal je spontaan laten slagen, omdat je aan jezelf gaat twijfelen of je het of niet begrijpt…. Hoe dan ook veel woorden, maar je zegt helemaal niks!

 6. Hemeltje wat een razend onsamenhangend verhaal.
  Ik vraag mij af of de schrijver eigenlijk wel weet wat hij probeert te zeggen.
  Het komt er kort gezegd op neer ‘dat de MFK zelf de knop omdraaide. Als hij de media goed had gevolgd dan had hij kunnen begrijpen dat het “Cleopa’ was die het niet langer eens was met het afgrijselijke hakken-in-en-op-ekaar. Als hij dagelijks naar de radio zou luisteren dan was het Wil;ems duidelijk hoe pastechi eter Wiels constant iedereen de dood in wenst. Dat mijnheer W is nu een staaltje van ernstig verval van omgangsvormen.

  Ik herinner u er nog even aan dat hetzelfde door Schotte is gedaan ook zijn zeteltje niet tb gesteld.. Opvallend dat u daar niets over zegt.

  En verder, ach nijnheer W. toch.

 7. Eindelijk een stuk van R. Willems waar enige rede in zit. Zeg niet dat ik het met hem eens ben maar hier kun je tenminste over discussieren.

  Heel anders dan de eerdere proza van ons orakel uit Belgie waarin zijn vearfgoding van Schotte ronduit hilarisch was.

 8. MFK heeft nog steeds geen knop omgedraait.
  ze zijn nog steeds aan het draaikonten!!!!!!!!!!!!!!!!

 9. Wiels wil geen zakenkabinet, maar ontslag en nieuwe verkiezingen.

 10. @Willems uit Belgie

  Ik ga niet eens in over uw onzin stuk, u bent duidelijk zoals gewoonlijk de weg heel ver kwijt.

  Wat Dhr. Martina in de Amigoe zegt daar sta ik als YdK geheel achter. U vindt dat hem niet om een mening is gevraagd, maar beste man uw mening wordt vanuit Belgie toch ook niet gevraagd om zo’n flutepostel in elkaar te flansen, of meent u van wel.

 11. Dus volgens Willems moet je niets doen als de partijen zich niet aan het partijprogramma houden en zichzelf verrijken? Gewoon doorgaan met corruptie. vergeet Willems dat dit strafbaar is en ook het wel zien en niets doen is strafbaar. Rozier en Cleopa hebben geen zin om een paar jaar naar Bon Futuro te gaan.

 12. @ Willempie. Ik heb het niet over een probleem laat staan over een oplossing gehad. Dat maak jij er van. Heel simpel gezegd de Willempievariant in een verhandeling over de kip en het ei dus zoals gebruikelijk zonder enige vorm van humor en helaas gaat dat bij jou soms niet hand in hand met onzin.

 13. Willems: Als je goed naar Cleopa had geluisterd in de media dan ging het niet alleen om Wiels (dat is wat je wilt horen). Partij MAN lees eigenlijk Cooper wilt Minister zijn en zet de doelstellingen van de Partij MAN naast zich neer. Cleopa staat voor de partij MAN ziet het niet terug in de regeringsvoorstellen!

  Daarnaast stem je altijd op een partijlid en met genoeg stemmen mag hij als volksvertegenwoordiger optreden. Cleopa had zelfs meer stemmen dan Cooper (waren er niet veel).

  Kan je nog uitleg geven over MFK heeft zelf de knop omgedraaid? Rozier is eindelijk wakker geworden en begrijpt dat het na bijna 2 jaar deze regering het alleen maar erger maken voor de ydk.

 14. Naar ik begrijp gaat niet Cleopa, niet de MFK maar Wiels gaat de stekker uit deze regering trekken.

 15. @Willems Politieke partijen die meedoen aan verkiezingen hebben kieslijsten met kandidaten. Het aantal uitgebrachte stemmen bepaalt de kiesdeler. Dat is het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels. Meestal stemt men op de eerste man van de partij. Soms ook kan een kandidaat persoonlijk voldoende voorkeursstemmen hebben voor een zetel. De kiesdeler bepaalt dus het aantal zetels voor een partij en de vooraf ingediende kieslijst bepaalt de volgorde van de kandidaten, die zonder voorkeurstemmen worden benoemd. De partijen onderling bepalen de coalitie en de meerderheid wordt gevormd door het aantal statenleden in die coalitie. Volgt U het nog ? Bij toetreding tot de Staten legt men de eed af. Niet naar de partij. maar naar het land. Alle statenleden worden geacht te stemmen naar hun eigen geweten, zonder last of ruggespraak. Meestal stemt men mee met de fractie, maar dat hoeft dus niet. Bij afwijkingen mag het Statenlid zelf de keuze maken of de zetel terug gaat naar de partij of het lid zelf een eigen fractie binnen de Staten gaat vormen. Als daardoor de meerderheid voor de regering verdwijnt moet de regering aftreden.

 16. We hebben al een tijdje geen Rudy Wartaal Willems stukje gezien, ik had de hoop dat de redactie ons eindelijk van dit geraaskal had verlost, maar helaas…..

 17. @R.Willems, Cleopa heeft het zelf geleerd van de master himzelf.. Gerrit Schotte die zelf ook er met de zetel van de MAN er van door ging.. dat noemen we dus koekje van eigen deeg!

 18. Sander,
  Wil je aan jouw volk hier op dit form vragen om te proberen zakelijk te blijven en niet persoonlijk worden. Het is erg genoeg met de bevolking van het land, maar een klein beetje fatsoen mag wel, een klein beetje maar!!!
  Kon Schotte nog regeren na zo’n totale langdurig gezamenlijk complot? Hij heeft wel laten zien guts en ruggengraat te hebben, doe jij het eens na! Niet alleen de politiek hadden jullie tot en met gesloopt, maar tevens het land ook.
  Voor mij mogen er verkiezingen komen en dan mogen jullie weer gezamenlijk met de beuk erin gaan. Echter indien het volk, ondanks jullie gezamenlijke vergaande antipathieën zegt:
  Wij, het volk bepalen en niet jij, Sander! Wat dan? Op zijn minst een goed gescheurde broek, mijnheer Sander

 19. @Zorro,
  Je loopt weer achter de feiten aan en laat je kennen hoe slim je bent. Het probleem ‘kip/ei of ei/kip’ is reeds lang opgelost evenals als de vraag of de kiem in een graankorrel leven of dood is!

  @Annet,
  Lasteren sier je niet, meisje, wel een klein beetje zintuigelijk geweten wat goed en slecht is !

  @Meta Fahrenfort,
  Wat zegt de wet volgens U in dit geval dan?

  @Pukkie,
  Het lijkt alsof U de kluts en de essentie van de zaak kwijt bent! Denken valt niet mee hè? Beweert U nu, dat Statenleden door het volk of via de kieslijst van een politieke partij gekozen worden? Dat was kennelijk ook het probleem bij Pasman! Je praat over afzonderlijke stem, waarvoor hij/zij zelf verantwoording draagt. En de verhouding 11/10 dan, probeer nu “zonder last of ruggespraak” maar volgens geweten tegen die verhouding in te gaan!
  Denken of zwijgen Puk!

 20. “Willems for President“! Dat wij het niet snappen wil niet zeggen dat het niet klopt… Alle grote zieners worden niet begrepen in hun eigen tijd. Toen Higgs zijn Higgs deeltjes bedacht reageerde ook iedereen schamper. De goede man heeft nog mogen meemaken (op het nippertje) dat zijn deeltje werd bevestigd. Over 60 jaar gaan historici door de archieven van deze site, dan zijn wij vergeten en zal er iemand aan de Universiteit van Curacao promoveren op de bijdragen van Willems en zal de wetgeving langs zijn gedachtelijn zijn aangepast. Ook Darwin had het moeilijk in zijn tijd, Gallileo idem. Willems, hou vol!

 21. Is er geen eindredacteur die zich buigt over dergelijke ingezonden stukken? Ik heb werkelijk geen idee waar dit verhaal over gaat. Het begint met de MFK die kennelijk zelf de knop omdraait. Waarvan is mij nog niet duidelijk, want ik heb nog geen berichten gezien van de val van het kabinet als dat wordt bedoeld.

  Vervolgens komt in het hele verhaal de MFK niet mee voor en wordt een betoog voor dan wel tegen de stappen van de heer Cleopa gemaakt. Het wordt mij niet duidelijk of de schrijver dezes het nu eens is met de stap van Cleopa of niet.

  Vervolgens wordt het grootste gedeelte van de tekst gebruikt om de heer Pasman te citeren, waar de schrijver het kennelijk niet mee eens is. Ten minste denk ik.

  Ten slotte wordt op de valreep nog een citaat aangehaald van meneer Martina, zonder nader commentaar. Dus we nemen aan dat de schrijver dit bedoeld als ondersteuing van zijn betoog? Dan graag even wat uitleg over hoe dit citaat het betoog ondersteunt, voorzover al sprake is van een betoog.

  Ik ben een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en heb geen politieke voorkeur, maar wel het beste voor met het eiland dat mij als gast (ik ben hier niet geboren) heeft verwelkomt. Ik vind dan ook dat eenieder recht heeft zijn mening te uiten en wil versgeperst daar een compliment voor maken.

  Graag toch twee verzoeken in overweging nemen:
  – Kan de schrijver aangeven welk standpunt hij wenst te verdedigden met dit onsamenhangende verhaal.
  – Kan de redactie aangeven in welke mate eindredactie wordt gevoerd over ingezonden stukken en waarom er dan geen redactie heeft plaatsgevonden.

 22. kortom de partij is de eigenaar, de oprichter en aandeelhouders zijn de eigenaar.
  kijk komt dat dan even mooi uit, want we hebben het wel even over een uitgaven budget van 170 miljoen te kort, die kunnen we nu mooi verhalen bij de partij en zijn aandeelhouders.
  ik heb de oprichtingsakte gezien van de PS en MFK en raad eens welke namen er staan.
  Dus daar kunnen we dus ook het geld terug halen.

 23. DWAAS !!!!!

 24. Wist niet dat ze bij Capriles ook al internet voor de patienten hebben

 25. @R.Willems, Waarom hoorde wij niets van u toch onze minister president precies hetzelfde deed bij de MAN?

  Daarnaast is het juist Schotte die met enveloppen loopt te strooien… Waarom is het wel om geld te bieden voor mensen om in de coalitie te blijven dan bv mensen die geld krijgen om de coaltie te verlaten?

 26. Ik ben gestopt met lezen na: “Niet Cleopa, maar het is MFK zelf die de knop omdraaide en de eer aan zichzelf gehouden”……….

 27. Zucht, weer iemand die de melk heeft horen klotsen maar niet weet waar de tepel hangt.

 28. Wie gaat hier nog op reageren.
  Hij probeert de val van Schotte te verzachten.
  zodat Schotte zijn mooie gezichtje kan redden…

 29. Ondanks de schier onleesbare hoogdravende taal heeft Pasman gelijk. Statenleden worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. Maar zij zitten in de Staten “zonder last of ruggespraak” Ieder lid is dus een afzonderlijke stem, waarvoor hij/zij zelf verantwoording draagt.

 30. De schrijver van het bovenstaande gaat voorbij aan de wetgeving op het gebied van verkiezingen en de werking van de Staten. Dat is jammer, want daardoor raakt dit verhaal kant noch wal.

 31. Geachte heer Willems, u schrijft; ” partij eigendom onrechtmatig toe te eigenen en de voorkeur geeft om zichzelf verdacht te maken door eedbreuk en eigen belang!” maar hoe zit het dan met de regering die LANDS EIGENDOMMEN ONRECHTMATIG TOE EIGENEN. Kan dat volgens u wel door de beugel?

 32. Wat een vreemde reactie van een verbitterde Soberano.

 33. Mijn lieve hemel, wat een onsamenhangende brij woorden weer. Volgens mij probeert Rudy te zeggen dat Cleopa niet zijn zetel had mogen behouden toen hij besloot de coalitie niet meer te kunnen steunen. Ik ben nu toch langzamerhand wel benieuwd wie u bent, meneer Willems? U intrigeert me. Is Rudy Willems uw echte naam?

 34. @ Willempie. Met een verhandeling over de kip en het ei had je wellicht lezers getrokken.