• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt de Vereniging Bedrijfsleven op Curaçao (VBC) haar mening over de aanpak van de politieke crisis.

De wijze waarop de regering en de Staten bij monde van respectievelijk de minister-president en voorzitter de jongste politieke crisis aanpakken is verbijsterend en schokkend. In plaats van de democratische regels kordaat toe te passen wordt een afwachtende houding aangenomen en de politieke crisis gebagatelliseerd. Volkomen misplaatst en schending van de democratie.

Immers in een democratische (parlementaire) rechtstaat geldt de hoofdregel dat de regering de steun dient te hebben van de meerderheid van de Staten. Als dit niet langer het geval is dan dient de regering haar ontslag in te dienen. Volgens berichten in de media is het kabinet MFK/PS/MAN op zondagavond 29 juli 2012 haar meerderheid in het parlement kwijtgeraakt en zou de minister-president op dat moment het ontslag van zijn kabinet bij de gouverneur moeten aanbieden.

Geen afwachtende houding en/of formalistische opstelling dat het parlement eerst een verklaring moet geven dat de regering niet langer kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Staten. De motivering van de minister-president dat gewacht moet worden op de Staten die op reces zijn, snijdt absoluut geen hout. Dit argument is ook gehanteerd bij het nog altijd niet in behandeling nemen en verantwoording afleggen over de ‘aanwijzing’ welke op 13 juli 2012 door de Rijksministerraad is gegeven. Een volstrekt ongeloofwaardige en opportunistische handelswijze die haaks staat op de principes van democratie en de leer van de trias politica.
Met het toepassen van een onderling elkaar de bal toespelen benadering hebben de minister-president en de Statenvoorzitter duidelijk laten blijken niet te beschikken over politieke ethiek en fatsoen en geen respect te hebben voor de democratische spelregels, doch deze volledig te minachten. Dit is eveneens het geval voor de politieke leiders van de politieke partijen MAN en PS die er niet voor schromen zich te bedienen van verbaal geweld en zelfs ernstige intimidatiepraktijken.

Thans wordt Curaçao sinds zondagavond 29 juli 2012 de facto geregeerd door een kabinet dat niet langer het mandaat geniet van een meerderheid van het electoraat. Zeer ondemocratisch en tenderend naar een coup. Hiermee wordt de deur wagenwijd opgesteld voor (versneld) ingrijpen door de Koninkrijksregering via een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMR) omdat schending van fundamentele mensenrechten, aantasten van de rechtszekerheid en hoogst ondeugdelijk bestuur ontoelaatbare vormen beginnen aan te nemen.

Het is evident dat de politieke crisis in het geheel niet bijdraagt aan het oplossen van de financieel en sociaaleconomische vraagstukken waarmee Curaçao thans te kampen heeft. Integendeel de onzekerheid, instabiliteit en onrust nemen toe. Een hoogst ongewenste ontwikkeling die alleen omgebogen kan worden als de regering en de Staten ophouden met het toepassen van allerlei vertragingsmethoden en voor één keer hun verantwoordelijkheid gaan dragen. Het krijgen van een ‘aanwijzing’ ligt nog vers in het geheugen. Een grotere vernedering voor Curaçao door middel van het afkondigen van een AMR is het laatste waarop de samenleving zit te wachten. Mocht die er toch komen dan zal deze op conto van het huidige kabinet en de Statenleden die hieraan steun verlenen, geschreven moeten worden.

Bestuur VBC

15 reacties op “Ingezonden: aanpak politieke crisis schokkend”

 1. Maar de MENSEN bleven hem steunen, ondanks ,ZIJN WEERZINWEKKENDE ideeën nite kan waar maken,hij liegt zijn eigen VO:LK voor.Met grote leugens Bedriegt en Balzert hij zijn Iegen Volk en nu komt de klown,dit heeft in 1936 ook gebeurt,Aschwiets

 2. Probleem is ook dat partijvoorzitters en natuurlijk Schotte, denken dat het om het standpunt van de partij gaat, in plaats van om individuele statenleden. Die Statenleden zitten daar omdat ze op de lijst stonden bij de verkiezingen. Maar als Statenlid zitten ze in de Staten zonder enige last of ruggespraak. De Staten bestaat dus niet uit partijen, maar uit individuele leden.Zo wordt er ook gestemd. Geen meerderheid van stemmen is einde oefening, ook voor de regering Schotte. Maar misschien kan de Gouverneur beter de hulp van wat mariniers inroepen om het zooitje op te doeken.

 3. @Jan C statenleden krijgen geld aangeboden om te blijven (lees Eisden) en niet andersom. Daarom denkt Schotte dat hij nog kan blijven zitten maar het duurt niet lang meer. Game over.

 4. @wancho, aan schijnen hebben we niets.. aan feiten wel. feiten zijn oa ministers die geen belastingenbetalen, pastechis regelen voor medewerkers, veroordelingen hebben mbt fraude etc.

 5. De VBC en vrienden, schijnen jarenlang allerlei kwijtscheldingen te hebben gehad; van Nuts bedrijven tot belastingen.

 6. Overigens vergeten te melden… Het Curacaosche volk staat ook flink voor l*l met haar kiesgedrag… 🙂

 7. @Jan C, je hebt gelijk want Schotte heeft de parlementariers Ang 500.000 PP beloofd om in de coalitie te blijven. dat kan toch niet? en waar haalt Schotte dat geld vandaan?

 8. Ze verschaarden zich altijd achter de democratie.. net zoals een persoon als Jan C… door te zeggen dat de regering was gekozen door het volk.

  Nou de gekozen regering is er niet meer, maar toch blijven ze zitten… wat voor smoesjes hebben Schotte & Co nu dan weer…. Er is geen sprake meer van democratie…. Dat men dit zover laat komen in het Koninkrijk, ze zette Nederland goed voor l*l, maar is blijkbaar gedoogd! Laat het zo nog maar even doorgaan hoor 🙂

 9. @ ikke
  hoezo oppositie, als je in het gevang zit mag je niet mer politiek aktief zijn conform de staatsregeling van het Land Curacao.

  als je sponsor dan ook vast zit dan kan je ook niemand omkopen

 10. het is jammer dat dit allemaal gebeurd voor 1 september, persoonlijk zou ik het zelfs jammer vinden ALS deze regering gaat vallen. het is beter dat hun eerst zelf de door hun veroorzaakte rotzooi opruimen tot de volgende verkiezingen.

  hoe dan ook de partijen die nu EVENTUEEL moeten gaan regeren moeten allemaal inpopulaire maatregelen nemen en doorvoeren de eerste 2 jaar tot de volgende verkiezingen.

  het ergste is dat de huidige regeringspartijen dan in de oppositie komen en dan
  schreeuwen over deze inpopulaire maatregelen en hoe slecht de bevolking worden behandeld, het wijzende vingertje naar NL enz let op de bevolking geloofd dat allemaal weer.

  het gevolg is dat er in 2014 weer massaal gestemd gaat worden op leugenaars, roeptoeters, oplichters enz en zitten wij weer opgescheept met deze huidige incompetente ministers

 11. Wat als Statenleden geld hebben gekregen??? financiële coup?

 12. “…..Thans wordt Curaçao sinds zondagavond 29 juli 2012 de facto geregeerd door een kabinet dat niet langer het mandaat geniet van een meerderheid van het electoraat. Zeer ondemocratisch en tenderend naar een coup….”

 13. We verwachtten toch serieus niet dat veroordeelden en fraudeurs zich nu wel aan de regels gaan houden?? Gewoon gaan we door met de zaak belazeren, en democratie??? daar heeft deze club nooit van gehoord, want als ze dat wel hadden dan hadden ze er niet gezeten.
  Vanaf de erste dag is ieder democratisch principe de nek omgedraaid te beginnen vanaf de screening, en het land Curacao heeft een zooitje frauderende en liegende recidivisten als regering gekregen. Regels en fatsoen bestaan niet voor dit soort ladrones.

 14. Het is droevig en schandalig hoeveel deze groep bandieten in nog geen 2 jaar tijd kapot heeft gemaakt op ons mooie eilandje. Verbijsterd hebben we het moeten aanzien. Nog even en dan is er weer hoop. Ik wens iedereen toe dat er een sterke man of vrouw op staat die het belang van Curacao voorop kan stellen, in plaats van het eigen belang of het kliekjes-belang.

 15. Schotte is iemand die je ook wel op feestjes hebt. Ze zijn niet uitgenodigt en snappen niet dat ze niet welkom zijn. en nog erger ze snappen niet wanneer het feestje is afgelopen en blijven dan hangen. Mijn grootmoeder wist wel raad met dit soort gasten terwijl zij dan nog in de woonkamer zaten ging mijn grootmoeder gewoon haar pyjama aan doen en vertelde ze de gast dat ze ging slapen en of hij zichzelf wel kon uitlaten. en dan ging ze naar haar slaapkamer.