CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tussen 26 maart en 2 april vorig jaar, een Census gehouden. Nadat in januari de voorlopige resultaten uitkwamen, maakt het CBS nu bekent dat in maart 2011 het aantal inwoners op Curaçao met 15,3 procent is gestegen, van 130.600 naar 150.563 inwoners.

De laatste Census werd in 2001 gehouden. Dat wil zeggen dat tussen 2001 en 2011 de bevolking met 15,3 procent is gegroeid. Op de Censusdatum van 2011 zijn er 84,3 mannen per 100 vrouwen woonachtig op ons eiland ten opzichte van 86,3 mannen per 100 vrouwen tien jaar eerder (2001). Het aantal mannen ten opzichte van het aantal vrouwen neemt af. Anders gezegd; het aantal vrouwen ten opzichte van het aantal mannen blijft toenemen.

Vergrijzing en ontgroening
Daarentegen is de bevolking aan het vergrijzen. In 2011 bedraagt het aandeel personen van 65 jaar en ouder 13,8 procent, in 2001 was dit nog 10,8 procent. De bevolking is ook aan het ontgroenen, het percentage jongeren (nul-veertien jaar) neemt af van 23,6 procent in 2001 naar 19,5 procent vorig jaar. Daarnaast kan ook gemeld worden dat 75,8 procent van de bevolking op Curaçao os geboren, in 2001 was dit 80,5 procent. Personen die in Nederland zijn geboren vormen in 2011 6 procent, personen geboren in de Dominicaanse Republiek 3,6 procent en personen geboren in Colombia 3 procent. In 2001 waren de percentages voor deze groepen respectievelijk 4,2, 3,2 en 1,6 procent.

Huishoudens
Vorig jaar stond de teller van het aantal huishoudens, met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,7 personen, op 54.940. Dit betekent een verdere daling van huishoudgroottes vergeleken met vorige Censussen (1992: 3,5 personen, 2001: 3,0 personen). Vergeleken met 2001 is het aantal huishoudens met 11779 toegenomen, hetgeen een enorme stijging betekent van ruim een kwart (27,3%). Het Rooms Katholiek geloof blijft vooralsnog de grootste religieuze denominatie, 72,8 procent van de bevolking. Dat is een daling van 7,3 procent ten opzichte van 2001.

Werk en onderwijs
Het percentage kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar (leerplichtleeftijd) dat een dagschool bezoekt in 2011 is 96,1 procent en daarmee bijna gelijk aan 2001: 95,7 procent. De werkende bevolking is sinds 2001 met 36 procent gestegen, dat zijn 64.934 personen. Het werkeloosheidspercentage is gedaald van 15,8 procent in 2001 naar 9,9 procent in 2011. De jeugdwerkeloosheid (vijftien tot 24 jaar) bedraagt in 2011 22,8 procent vergeleken met 33,8 procent in 2001.

Vertraging
Het CBS laten weten dat deze publicatie over de Census 2011 vier maanden later verschenen is dan oorspronkelijk gepland. Deze vertraging is te wijten aan enkele technische en methodologische problemen die opgelost moesten worden. Het CBS biedt zijn excuses aan voor de vertraagde oplevering van de Censuscijfers. De komende maanden zal het CBS werken aan het verder analyseren van de Census 2011 en zal daarbij diverse publicaties uitbrengen. Op de website van het CBS is een uitgebreidere publicatie te downloaden.

2 reacties op “Definitieve cijfers Census 2011”

  1. lees je nog even in: 80/20 gaat niet alleen over landskinderen.

  2. Knappe man die de 80/20 regeling er doorheen weet te krijgen met slechts 75% landskinderen :’)