• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Philippe Maaskant zijn mening over premier Gerrit Schotte en gouverneur Frits Goedgedrag.

Misschien gaan we nog zien dat deze regering als laatste stuiptrekking het conflict met de gouverneur gaat zoeken. Internationaal staat de regering dan wel te kijk, maar we kunnen nu van alles verwachten.

De gouverneur moet alle landsverordeningen en landsbesluiten mee ondertekenen (art 34 Staatsregeling) en voor alle extra heffingen is een landsverordening nodig om deze legitiem te kunnen noemen (wat niet legitiem is hoeft niet betaald te worden…). De gouverneur is strafbaar als hij meewerkt aan zaken die tegen de RMR besluiten ingaan (Rijkswet van 7 juli 2010, Reglement voor de gouverneur van Curaçao, artikel 25).

De gouverneur kan proberen de regering op andere gedachten te brengen en aanschuiven bij de Raad van Ministers Staatsregeling artikel 33. 5. Indien de gouverneur een vergadering van de raad van ministers bijwoont, treedt hij op als voorzitter. Hij heeft dan een raadgevende stem).

Artikel 64, de Raad van Advies wordt gehoord over: alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten. Als de Raad niet meer wil spreken kan hij niet gehoord worden en kan de wetgeving ook niet verder…

Artikel 87, het aangaan of garanderen van een geldlening ten name of ten laste van het land geschiedt niet dan bij of krachtens landsverordening tot vaststelling of wijziging van de begroting (en ook daar is de gouverneur bij nodig). Zou een bank of een overheidsbedrijf of een particulier toch een geldlening willen verstrekken, dan loopt die dus het risico dat ze het geld nooit meer terugzien.

Wat kan Schotte doen… Hij kan de gouverneur gek laten verklaren..

Artikel 8 Reglement Gouverneur, Rijkswet.
Wanneer er vermoeden bestaat, dat de gouverneur lijdt aan een zodanige ziekelijke stoornis van de geestvermogens dat hij niet in staat moet worden geacht het ambt naar behoren uit te oefenen… De Raad van Ministers beveelt dan het instellen van een geneeskundig onderzoek.

Schotte is tot alles in staat.

Zelfs het door de Staten doen instellen van een parlementaire enquête naar de door hem buiten dienst gestelde VDC was slim. Immers, Staatsregeling artikel 61 maakt dat hij daarmee de dans ontspringt voor alles wat hij daar op tafel legt, Want de ministers kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij aan commissies van de Staten schriftelijk hebben overgelegd.

We wachten het af.

14 reacties op “Ingezonden: conflict met gouverneur?”

 1. @zorro,waren er geen stroomonderbrekingen toen jij er zat

 2. Als ik het goed heb gelezen, zal de Gouverneur ook ook de hoogte worden gesteld van voorbereidende plannen voor nieuwe wetgeving en hij kan deze plannen ook daadwerkelijk in het voorbereidende stadium al stopzetten, als die niet stroken met de aanwijzing.
  Logisch dat Schotte hier wel even een eigen draai aan zal willen geven, maar daarin is dus voorzien. Op deze manier krijgt de Gouverneur namelijk nooit voldragen plannen ter ondertekening, die niet voldoen aan het gestelde in de aanwijzing.

 3. @farao, waarom zou de gouverneur die niet ondertekenen. als er idd instaat dat alle inkomsten zullen gaan naar bedrijf A waar de eigenaren families Schotte, Dos Santos en van der dijs zijn nee dan zal hij dat niet ondertekenen..

 4. @Farao, Als de landsverordening met betrekking tot grondstoffen als olie nergens mee in strijd is, is er niets aan de hand lijkt me. Gouverneur zal dat best tekenen dan. Waarom denk je dat daar een probleem mee is?

 5. @ Farao. De tijd van de farao’s is voor bij dus je zin moet zijn als volgt: Heeft Curacao volgens jou geen regering om welvarend te worden? Het antwoord is een driewerf NEE. Heb jij geen stroomonderbrekingen?

 6. @Farao
  Volgens mij heeft de schrijver nergens in het stuk aangegeven dat de Gouverneur geen landsverordening meer zal tekenen, maar slechts aangegeven dat op grond van het statuut de gouverneur elke landsverordening dient mede te ondertekenen en niet in strijd met de aanwijzing mag handelen.
  Voorzover mijn beperkte kennis reikt, stelt de aanwijzing dat de overheid geen nieuwe verplichtingen aan mag gaan ten laste van de begroting. Als u bedoelt met de petroleum landsverordening de landsverordening die het mogelijk maakt om over te gaan tot olie exploratie door derden, dan lijkt het mij dat de regering geen nieuwe financiele verplichting aangaat en dat de gouverneur dus geen moeite zal hebben deze te ondertekenen.
  Indien economisch stimulerende maatregelen een uitgave op de begroting gaan vormen, maar de gouverneur niet tekenen op grond van de aanwijzing.
  Overigens zal de aanwijzing worden ingetrokken op het moment dat het CFT van mening is dat de begroting op orde is. Vrij eenvoudig voor de regering dus om dat voor elkaar te krijgen. Mijn oma leerde mij altijd dat het huishoudboekje in evenwicht moet zijn en als je de inkomsten niet kunt verhogen, dat je dan de uitgaven moet verminderen.

 7. Leuk hoor Philippe, geef Schotte maar tips
  @Farao, dat is geen mening, dus ‘volgens mij’ is niet op zijn plaatst. Je citeert een wet

 8. Beste Farao,

  Ik kan mij nog goed herinneren dat direct na de Status Aparte van Aruba een grote hoeveelheid olie zou worden aangeboord voor de kust van Aruba. Heeft u de olie al zien stromen? Gelooft u nog in sprookjes?

 9. Gedegen werk, mijnheer Maaskant! Dank u!

 10. @farao. Oliedom net als Schotte en zijn rovers !

 11. gelooft , niet geloofd

 12. Farao,
  Jij geloofd in dat sprookje?
  Ten eerste zal het eiland flink moeten meebetalen naar onderzoek en er is grote kans dat er niets te vinden is. Als er wel gas is dat de moeite waard is om te gaan ophalen dan kun je er gif op innemen dat degenen die gaan onderhandelen over het deel van de opbrengst dat Curacao zal ontvangen omgekocht worden om onze rechten voor een habbekrats te verpatsen.

 13. @Farao, met deze regering zal Curacao niet welvarend worden.. kijk maar hoe armer de mensen zijn geworden na 10-10!

 14. [De gouverneur moet alle landsverordeningen en landsbesluiten mee ondertekenen (art 34 Staatsregeling) ]

  Dus ook de petroleum landsverordening???
  Heeft Curacao volgens jou geen recht om welvarend te worden?