• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Raad van Ministers (RvM) heeft woensdag een brief ontvangen van gouverneur Frits Goedgedrag. In de brief legt Goedgedrag uit hoe hij de aanwijzing opvat en wat zijn positie hierin is. De RvM betreurt dat er een andere invulling is gegeven aan de brief door er naar te refereren als curatele of verhoogd toezicht.

Hiermee zou de perceptie zijn gecreëerd dat het Koninkrijk in deze fase gebruik heeft gemaakt van de zogenaamde “Waarborgfunctie” op basis van artikel 43, lid 2 van het Statuut. Dat meldt de RvM in een persbericht. “Dit is absoluut niet het geval. Een dergelijke interpretatie klopt niet met onze nationale wetten noch met die van het Koninkrijk”, aldus de RvM.

Inhoud
“De gouverneur zegt in zijn brief dat hij als hoofd van de regering, inhoud zal geven aan de aanwijzing. De gouverneur moet als staatsorgaan altijd zijn handtekening plaatsen onder alle landsbesluiten en landsbesluiten houdende algemene maatregelen.” Dit geldt ook voor landsverordeningen. “Zo kan hij besluiten om op advies van de Koninkrijksminister een wet of besluit van de regering van Curaçao te vernietigen, als hij deze beschouwt als in strijd met internationale wetten of als het het belang van het land of het Koninkrijk der Nederlanden schaadt.”

In beroep
“Zoals aangekondigd gaat de Regering van Curaçao in beroep tegen de beslissing. In de tussentijd zal het de aanwijzing uitvoeren. De consensuswet kent geen optie om de implementatie van een aanwijzing uit te stellen. De regering zal dus haar verantwoordelijkheid nemen en alle exercities uitvoeren die nodig zijn om dit jaar tot een gezonde begroting te komen. Tot slot geeft de RvM in het persbericht aan dat het ministerie van premier Gerrit Schotte (Algemene Zaken) binnenkort de brief zal beantwoorden.

9 reacties op “‘Brief gouverneur verkeerd geïnterpreteerd’”

 1. Misschien gaan we nog zien dat deze regering als laatste stuiptrekking het conflict met de Gouverneur gaat zoeken. Internationaal staat de regering dan wel te kijk, maar we kunnen nu van alles verwachten. Als we ons verdiepen in de wetgeving (we gaan er toch maar van uit dat we ons aan de wetten willen houden..) dan zien we interessante dingen. In aanvulling op de opmerkingen van Frielink:

  De Gouverneur moet alle landsverordeningen en landsbesluiten mee ondertekenen (Art 34 Staatsregeling). en voor alle extra heffingen (Art 84 Staatsregeling) is een landsverordening (dus goedgekeurd door de Staten en de Gouverneur en na visie van de Raad van Advies..) nodig om deze legitiem te kunnen noemen. Wat niet legitiem is hoeft niet betaald te worden….

  De Gouverneur is zelfs strafbaar als hij meewerkt aan zaken die tegen de RMR besluiten ingaan. ( Rijkswet van 7 juli 2010, Reglement voor de Gouverneur van Curaçao, artikel 25). Hij zal dus nog eerder afreden dan verkeerde zaken ondertekenen.

 2. @wimpiri, Onder wie valt Communicatie en voorlichting.. want lijkt me dat zij hierover zouden gaan…

 3. Het in beroep gaan is een vrijwel zinloze stap. De Raad va State (onder leiding van Hein Donner, ons wel bekend..) zal het beroep ongegrond verklaren. Maar zelfs als Donner c.s. vinden dat het anders had gemoeten, is hun uitspraak een ADVIES, dat de regering niet hoeft te volgen. Maar persoonlijk denk ik dat Donner zijn onderkoelde frustratie met Curacao wel zal laten meewegen. Kansloos dus. Gek dat Schotte er zo`n punt van maakt.

 4. Als je geen opleiding genoten hebt, kan je een dergelijke brief ook niet begrijpen en ga je wartaal uitslaan.

  Overigens heeft deze regering iets met brieven: wel geschreven, niet bezorgd, niet mogen schrijven, verkeerde interpretatie enz. Kortom prutsers!!!

 5. @ Sjors, ja onze bewindslieden hebben al een tijdje problemen met brieven. Ze sturen brieven die nooit geschreven zijn of ze hebben geen brieven gestuurd waarvan de kopieën bij de diverse andere regeringen zijn ontvangen.

 6. als je niet kan lezen begrijp je het niet natuurlijk

 7. De Gouverneur heeft in ieder van de landen (Aruba, Curacao en St. Maarten) een bijzondere rol met betrekking tot het waarborgen dat wetten en besluiten van het betrokken land recht doen aan de wetten en regels van het Koninkrijk. Dat geldt dus ook voor de Gouverneur van Curaçao waar het betreft de Rijkswet financieel toezicht en de daarop gebaseerde aanwijzing. De Rijkswet is in rang hoger dan een landsverordening of besluit van het Land Curaçao. De Gouverneur mag een (ontwerp) landsverordening of besluit aan de Rijkswet toetsen. Het is dus niet zo dat op de Gouverneur de plicht rust om (ontwerp) landsverordeningen en besluiten zonder enige toetsing te tekenen.

  • Artikel 20 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao:
  De Gouverneur houdt toezicht op de naleving van de rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur en van de verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Ter zake doet hij de nodige voordrachten aan de regering van het Koninkrijk.

  • Artikel 21 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao:
  De Gouverneur stelt een landsverordening en een hem voorgedragen landsbesluit niet vast, wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de Koning als hoofd van de regering van het Koninkrijk. Wanneer bij koninklijk besluit, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, wordt beslist dat zodanige strijd niet aanwezig is, stelt de Gouverneur de landsverordening of het landsbesluit alsnog vast. Het koninklijk besluit, waarbij wordt beslist dat zodanige strijd wel aanwezig is, wordt in het officiële publicatieblad bekend gemaakt.

  De Gouverneur van Curaçao houdt dus toezicht op de naleving van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur en verdragsverplichtingen. Hij moet dus ook toezien op de naleving van de Rijkswet financieel toezicht en de daarop gebaseerde aanwijzing.

  Als hoofd van de landsregering stelt hij landsverordeningen en hem voorgedragen landsbesluiten vast. Het reglement draagt hem op deze niet vast te stellen als hij die in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is (artikel 21 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao).

 8. Verkeerd interpreteren van brieven gebeurt wel vaker bij deze flut regering..

 9. Misschien kan de Raad van Criminelen aangeven hoe dit dan heet.
  Het heet gewoon CURATELE en niets anders.