• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Premier Gerrit Schotte deelde deze week het heuglijke nieuws dat Curaçao toch erkend wordt als land op de Olympische Spelen. Later bleek de premier dit verkeerd te hebben begrepen. Versgeperst.com vroeg voorbijgangers of Schotte zijn excuses moet aanbieden voor het misverstand.

“De premier moet in ieder geval uitleg geven”, vindt de 38-jarige Francien. “Hoe kan hij zoiets verkeerd begrijpen? Kent hij de regels niet?” De 29-jarige Savanja vindt dat de premier zijn excuses moet aanbieden. “Fouten maken is menselijk, zelfs voor een premier. Maar mensen zijn erg teleurgesteld dus is het netjes om je excuses aan te bieden voor je fouten.”

Geloofwaardigheid
De 31-jarige Vincent is erg boos. “Ik vind dit echt schandalig”, reageert hij. “Het is ontzettend stom. Voor de zoveelste keer zet de premier ons land internationaal te kijk. Hoe kan je uit een uitnodiging opmaken dat Curaçao erkend wordt als land? Na jaren moeite doen om Curaçao te erkennen, sturen ze nu uit het niets een brief? Dan weet je toch dat er iets niet klopt? Schotte is echt al zijn geloofwaardigheid kwijt.”

Spelers
De 23-jarige Kimberly maakt zich vooral ongerust over de Curaçaose sporters die nu in Londen meedoen aan de Olympische Spelen. “Waarschijnlijk hebben zij het nieuws ook gehoord. Nu zijn ze blij gemaakt met een dode mus. De dagen voor de wedstrijden zullen vast al spannend zijn en nu kwam dit er ook nog bij. Ik vind dat hij in ieder geval zijn excuses moet aanbieden aan de spelers.”

Afleidingsmanoeuvre
“Ik vind het kwetsend”, reageert de 35-jarige Gio. “Iedereen is blij en ineens is het niet waar. Hoe kun je zo een fout maken? Als het al een fout was, misschien was het een soort afleidingsmanoeuvre om het volk blij te maken. Dat hoop ik eigenlijk, want als hij echt zo een fout maakt, maak ik me echt zorgen.”

18 reacties op “‘Schotte moet excuses maken aan sporters’”

 1. Henk,

  Bedankt voor uw openhartigheid, die tot een zinnige discussie op dit forum zou kunnen leiden, hoop ik. Mocht het hard aan toe gaan sorry, U kan er tegen veronderstel ik. In universitaire kringen moet het hard gaan om beeldvormingen uit te lokken, die tot oplossingen kunnen leiden. M.a.w. de zaak in zijn geheel wordt gefocust en niet personen of de politieke entourage. Om misverstanden te voorkomen: ik denk, spreek en schrijf Antilliaans en ben daarom een Curaçaoënaar en niets anders!
  Ik moet opmerken, dat U heel weinig afweet van wat bij de bevolking leeft en dat U zich uitsluitend afstemt op een zeer beperkt deel van het geheel! Ik zal mijn visie proberen uit te leggen, hoe ik de zaak bezie. Geheel terecht, stelt U vast, dat het niveau van denken en handelen door sommigen van de de overheid te wensen overlaat. Hier tegenover stel ik:
  Er is geen keuze op basis van langdurige “uitsluitingen” als systeem en dat er nu geroeid moet worden met de riemen die er zijn, of deze nu van kwaliteit zijn of niet is het gevolg van vrije democratie keuze. U zal deze gebrekkigheid als fenomeen overal aantreffen, ondanks elke jaar honderden bursalen, al jaren naar buitenland vertrekken om de kennis niveau op te trekken m.b.t. een bevolking van amper 150 duizend zielen. Het effect op het beleid blijft uit, vindt u dit niet verdacht? Of is er ergens geen latente afvoer lijn? De intelligentie onder de bevolking stijgt wel zeer opvallend als bij interviews goed luistert.
  Ik wil het zien als een georganiseerde cordon sanitair rondom de doorsnee afgestudeerde, om de bestaande elite macht van de PAR te kunnen handhaven en daarmee een soort onbevoegden, zonder bagage tot de politiek toe te laten, die manipuleerbaar zijn. Dit systeem is mede te danken aan het beleid van PAR in tegenstelling met het beleid van Schotte op dit vlak, om doorstroming toe te laten en niet erop uit is om selectiviteit in de zin van: je buigt voor het systeem anders ben je uitgesloten! Zet dit systeem nu uit in tijd, dan krijgt men precies wat U nu ondervindt m.b.t. het beleidskwaliteit. Nu kan U terecht deze soort inferioriteit afwijzen, maar dat wil dan zeggen, overigens ook de reden waarom U kennelijk voor PAR zou stemmen, dat U terugvalt op het “systeem” verlenging van verhoudingen afkomstig uit de slavernij toestanden.
  Schotte kan zijn persoonlijke minder goede kant hebben, maar dat zegt mij niets (maar jullie wel). Ik let niet zo zeer op personen, maar eerder wat het best werkt uit de keuzen die voorhanden zijn en niet afwijzen of afkeuren en met niets beters afkomen, dan met beledigingen en onderkruipingen. Alleen maar door het afschaffen van het systeem van selecteren om de elite-macht te kunnen handhaven, is PAR ten dode opgeschreven. Hoeveel mensen hebben geen verwachtingen van hun afgestudeerde kinderen, die door het systeem niet op een dood spoor worden gezet? Kijk, U en anderen hebben absoluut geen kijk op dergelijke verborgen grieven en daarom Schotte maar schofferen. PAR wenst geen hervormingen, maar liever het verlengstuk van een systeem uit de slavernij periode handhaven in combinatie met de infiltratie van de Surinaamse macht die een voorsprong heeft omdat zij de Nederlandse Taal beheersen. Dit is thans ingehaald en wat nu ook geldt is het Papiaments. Schotte zit op een geheel andere golflengte en polst hoeverre samengaan met de Rijk gerechtvaardigd en heilzaam is voor land en volk. Begrijp nu, dat het “aanwijzing” spelletje van Rutte en Spies, grote gevolgen zal kunnen hebben voor wijziging in Rijksverband. De Gouverneur zal kunnen zeggen: Ik teken niet voor referendum, maar dan zal hij in al zijn grootheid overgeslagen worden. Curacao heeft zijn rechten en is erg bewust van!!
  Zeg niet te vlug dat ik wauwel, en alle andere dingen, die ik gewoon ben om aan te horen. Ik ben een landskind en zal de dingen anders bezien dan jullie en heb daarom een mening naar de toekomst toe. Voor mijn part was Schotte de duivel zelf, maar indien hij in staat is, de laatste schandalige overschotten van het kolonialisme en slavernij te kunnen vernietigen door hervormingen, dan kunnen jullie en heel het Koninkrijk, samen met Spies en Rutte en de gouverneur zeggen wat jullie willen, al zullen wij, Curaçaoënaars ten onder gaan, maar hervormingen en respect moeten komen. Spies kan zich niet éénzijdig blindstaren op advies van de Cft hoe nuttig het ook moge klinken, maar behoort ook rekening te houden met de evolutionaire ontwikkeling van ons nieuw jong land, immers een “aanwijzing” terecht of onterecht, is niets anders dan het kind met badwater weggooien. Relatief heeft Nederland t.a.v. het buitenland een grotere staatsschuld, heeft Aruba binnen het Koninkrijk geen nagenoeg drie miljard staatsschuld? Het moet dan overduidelijk zijn, al hoewel niet onbelangrijk, dat het niet aan staatsschulden hoeft te liggen om noodgedwongen, “aanwijzingen” op te leggen. Het gewicht is té licht. Relatief gezien, een land in volle evolutionaire ontwikkeling ophangen op grond van een eenzijdig advies van een zekere Cft, is niet alléén onbezonnen “flitspaal politiek”, maar duidelijke politieke arrogantie van:
  “Wij hebben de consensuswetten ingesteld en wij zullen het ook uitvoeren ongeacht de omstandigheden, wat neerkomt op: Wij leggen het op en wij voeren het hoe dan ook uit”! Dit lokt zonder meer ongehoorzaamheid uit tot het laten van het Koninkrijk voor wat het denkt te zijn, wat de gevolgen hiervan ook mogen zijn. Indien de Gouverneur thans komt opdagen van ik teken niet, dan zal hij overgeslagen moeten worden, immers het Eiland heeft zijn rechten tot zelfbeschikking achter de hand en indien wij in de toekomst straatstenen moeten opvreten, dan is het ook onze zaak niet van Spies, niet van Rutte, niet van het Koninkrijk en ook niet van Nederland! Of het nu is of later, hoe groter de druk, hoe groter de noodzaak om uit te stappen!

 2. @ Willempie.
  Vrachtwagen duwen:

  Langs de snelweg probeert een Belg een stilstaande vrachtwagen te duwen.
  Ik stop en zeg: “Dat is toch veel te zwaar, man!”
  Zegt die Belg: “Allee ik moet wel, want ik heb pech….
  …. en dan moet de wagen dertig meter van de gevarendriehoek staan!

 3. R. Willems, om op uw vraag antwoord te geven: ik zou op dit moment voor de PAR kiezen omdat dat, en hoe triest is het om dat te moeten vaststellen, de enige partij is die ministeriabele ministers kan leveren en lieden van enig niveau in de Staten kan zetten (en dus niet de clowneske Pik Pisas en het domste jongetje van de klas Rudy Garmes).

  Let wel, ik stem niet PAR omdat ik z ezo goed vind maar vergeleken met de bagger van de andere partijen is het enige mogelijke keus van een intelligent iemand. En u bent klaarblijkelijk de laatste die ik als zodanig kan kwalificeren gezien het feit dat u een fanatiek aanhanger van onze frauderende, liegende en weelvijvende belastinggelden verkwistende MAVO3 premier Ik hoop dan ook dat u ondanks uw volslagen gebrek aan kennis van normen en waarden uw zoon beter heeft opgevoed dan Amerigo Thode dat met zijn zoon gedaan heeft.

  Maar heus, komt de MFK met betrouwbare (dus geen Schotte, Jamaloodin en Constantia) mensen en mensen van enig niveau (je maakt je als partij toch zelf volslagen belachelijk met een Pik Pisas en Rudy Garmes, lieden die nog niet weten dat de aarde rond is) dan heeft MFK mijn stem.

 4. @Van Westenbroek,
  Jullie maken de dienst uit hier op Curaçao. Voor hoelang nog? Welke partij en welke mensen beschouwt jij als integer die het over kan nemen van Schotte? Jij misschien? Ga jij op hun stoel zitten en zeggen ik zal niets in mijn zakken steken en moeten dan alle Curaçaoënaars jou geloven? Onderkruiperij heeft tijdelijk effect om daarna het hoofd te moeten buigen voor eerlijkheid en fairplay. Gebruik jouw verstand, indien jij niet kan zeggen, wie en welke partij jij als integer beschouwt die over moet nemen, zwijg dan! Jullie weten absoluut niet
  wat jullie zoeken en tóch willen jullie het vinden!! De fuik sluit zich sneller af, dan dat je denkt.

  @Sander,
  Jij praat over weerstand tegen professionele onderkruipers. Komt tijd komt raad en wanneer tijd en raad er zijn dan moeten jullie niet klagen en janken, wanneer jullie de rekening gepresenteerd krijgt! De maat is vol en zo zal het echt niet blijven! Dit Eiland heeft ook zijn rechten en wie in de weg staat, zal opzij gezet worden.

  @Grappenmaker,
  Jullie en al die varianten van wegwerp “Sivils” hebben twee gezichten: dit land onderwerpen of vernietigen door intensieve onderkruipingen. Maar als elite groeperingen moeten jullie vroeg of laat lossen er moeten
  veranderingen hervormingen komen. Het elitair gedoe moet verdwijnen met al zijn aanhangers!

  @Rijnsoever,
  Jij draait de zaak om, Surinamers handlangers van Den haag hebben dit Eiland en trouwens alle zes Eilanden bezet, maar moeten met 10-10-10 lossen en plaats maken voor het Papiaments Volk. Maar men provoceert en houden de benen stijf alsof niets aan de hand is, hun lot is reeds bepaald, buigen of breken!
  Deze regering kan zijn slechte kanten hebben, maar kan jij met een zinnig voorstel komen, welke partij of persoon jij integer beschouwt voorj overname? Jij kan het niet: Jullie weten absoluut niet wat jullie zoeken en toch willen jullie het vinden. Een “chapeau” onwaardig!

  @Pukkie,
  Schotte is verstandiger dan jij! Jij gelooft dat die uitnodiging uit Den Haag en niet Londen echt was. Was het niet in dat zelfde schrijven het bericht dat Curaçao onder eigen vlag mocht lopen? De onderkruiperij heeft geen grenzen meer en vervalsingen beginnen nu als strategie ver gaande corruptie- en onderkruipingsvormen te krijgen. Denk jij werkelijk dat het zo zal blijven? Niets zal het Papiaments volk tegenhouden, de Surinaamse periode is afgesloten, hoe meer zij zich verzetten, hoe dramatischer hun einde zal zijn wanneer de macht definitief uit hun handen wordt gerukt!

 5. NEDERLAND 1 goud 1 zilver

 6. En dan te weten dat we gewoon als Nederlandse Antillen hadden blijven mogen uitkomen. maarja dat wilde deze regering niet want wij zouden wel als Curacao uitkomen.. net als de koninkrijkspelen die niet doorgingen

 7. Niet alleen de PM heeft met zijn ridicule FOUTIEVE uitlating zichzelf (en dus ook ons als bevoking) volledig belacheljk gemaakt. In zijn kielzog heeft ook de slaafs volgende FARC-sympatisant Monk als blatend en brallend schaap deze leugen zonder deze te controleren overgenomen !!!
  $$$$$$$$$$$$$hame on …………….YU politicians ……………………$$$$$$$$$$$$$hame

 8. Willie Wortel R@,je kan /of moet twee dingen gaan doen,of je gaat een overdosis van je pilletjes die je vergeten bent in te nemen als nog slikken(alles tegelijk?) en zelf de deksel van je eigen hout kist dicht trekken,of je gaat gewoon genieten van wereldsport.

 9. ach ik zeg maar zo, ik zeg maar niks.
  wat ik wel weet is, dat men macht nooit aan iemand moet geven die er verliefd op is.

 10. Gisteren, bij de opening, was de onafhankelijke groep van uitsluitend Curacaowenaars uitstekend in beeld. Het plezier straalde er duidelijk van af.
  Niet handig van Schotte om de uitnodiging voor de opening af te slaan. Hiermee had hij wereldwijd exposure gekregen, omdat deze groep wel wat uitleg van de commentatoren vroeg.
  Dus : organiseer een goed functionerend Olympisch Comité Curacao , zonder enige politieke inmenging, en binnen enkele jaren doe je mee onder eigen vlag.
  En daar doet het wezenloze gewauwel van R Willems verder niets aan af.

 11. @r willems

  Wat een goede beschrijving van datgene waar het huidige kabinet mee bezig is : haat zaaien, tweespalt veroorzaken, partijen tegen elkaar opzetten etc. Dit kabinet moet zo snel mogelijk weg zodat de bevolking weer vreedzaam naast elkaar kan leven met respect voor een ieder. Goede analyse Willems. Chapeau ! Ps. de term “uitgerekende onderkruiping ” vind ik helemaal een,prachtige, de taalkunde verrijkende , vondst en is eigenlijk alleszeggend. Hoed af !

 12. ook al liegt Schotte nog zo snel, het OM en ons volk achterhaalt zijn leugens snel

 13. Willems R.

  Ben je serieus? Stoned? Straal bezopen? of wat?

  Zelden zo een domme reactie gezien, zo te zien ben je ingehuurd door Schotte om dit soort zinloze teksten te schrijven.

  Leuke hoor, maar be serious, get a real job …..

 14. @willems R, als er iemand haatdragend is ben jij het wel….

 15. Tja, wat doe je om als MAVO3 premier nog enige indruk te maken?

  Juist, mensen om je heen verzamelen die nog lager opgeleid zijn. En dan krijg je Ramsay Soemanta die 13 jaar in een fotozaak fotorolletjes heeft verkocht en Stella van Rijn die in een aannemersclubje de koffie rondbracht.

  En in de Staten is het wat de MFK betreft niet veel beter. Met Pik Pisas en Rudy Garmes (een mislukte kok) heb je me toch een prachtig due Penotti.

  En Rudy Willems, ik zal het je nog 1 keer uitleggen. Wij willen gewoon integere mensen in de politiek en dus geen Schotte, Jamaloodin of Constantia. Ik weet zeker dat velen, en ik zal het zeker ook overwegen, MFK gaan stemmen op het moment dat zij integere mensen op hun kieslijst zetten, bij voorkeur met iets meer dan alleen een veterstrikdiploma.

 16. Dat de haat op dit eiland zo mateloos is, komt nu uit. Overal valkuilen gericht op hetzelfde doel: hij zal en moet door haat verslonden worden. Waarom? Wel heel eenvoudig zij willen de macht terug en daarom haat als wapen. Maar voor hoelang? De haat en uitgerekende onderkruiping, het misleiden en loeren uit alle hoeken om te kunnen toeslaan bij elke gelegenheid spreekt overduidelijke taal. Niet de wil om gezamenlijk dit Eiland op te bouwen geldt, maar opgezette haat om verwarring te stichten. Innerlijk is dit Eiland vervloekt door anderen, maar het is nog altijd zo, dat eerlijkheid, respect en fairplay, die tenslotte zal winnen. Vrijheid heeft een prijs, wordt die prijs eenmaal betaald, dan zal ook de haatdragers uitgeroeid worden. Slaverij, het kolonialisme, het uitsluiten, uitgerekende mentaliteits vervuiling, alles wordt met tijd vernietigt door respect en fairplay, maar dat eist zijn tijd. Komt die tijd, dan komt ook raad: giftige slangen, die zichzelf zullen verslinden.

 17. Als hij een capabele secr gen. van Algemene Zaken zou hebben, dan had die het Schotte beter kunnen uitleggen. Maar wat moeten we doen als Gerrit het niet snapt en Stella het ook niet kan uitleggen? Dan moeten we concluderen dat we geregeerd worden door nit-wits

 18. Leugens gaan hand in hand met zijn excuses.